DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Aanbid Mij In Stilte
Hoor Mijn Bruiloftslied

28 september 1989 

Mijn Heer, het is niet zo gemakkelijk Uw gedachten te volgen. Ik wil welgevallig zijn in Uw ogen. Soms heb ik het gevoel dat U Zich voor mij verbergt. Komt het door mijn zonden dat U Zich verbergt? 

Vassula, Mijn Liefde voor jou zal nooit ophouden; bid meer, laat Mij je eraan herinneren nu en dan de gebeden te bidden die Ik je gegeven heb; bid de psalm die Ik voor je gekozen heb;[1] sta Mij toe je zo nu en dan te gebruiken en wanneer Ik het wil; sta Mij toe vrij over je te heersen; wees dus niet bang, vertrouw nu volledig op Mij;

Ik heb je opgetild om met Mij te zijn en met niemand anders; Ik zal altijd al Mijn tegenstanders vernietigen die jou naderen, Ik zal nooit toelaten dat ze je in de war brengen en je gedachten van Mij afleiden; je bent nu en voor altijd de Mijne; kom tot Mij en aanbid Mij in Stilte; vertrouw nu volledig op Mij, dat verheugt Mij; vertrouw op Mij precies zoals Ik het je geleerd heb; mediteer in stilte, dorst naar Mij, dat heb Ik graag! verlang naar Mij, snak voortdurend naar Mij, je God;

stop ermee om je steeds te verbazen, ben Ik niet de Heer der Heren? twijfel nooit aan Mijn Werk, Ik ken je capaciteit; bemin Mij dus grenzeloos, terwijl je je bereidwillig voor anderen offert; blijf Mij trouw; Mijn Geest rust op je en zal je altijd leiden; spreek tot Mij, waarom verwaarloos je Mij? zijn jouw beslomme­ringen belangrijker dan Mijn Aanwezigheid? leun op Mij, Ik bied je eindeloos vaak Mijn Schouder aan om op te leunen;

kom, Ik wil je met opgeheven gezicht en stralend van vreugde zien, zie wat Ik je gegeven heb! wees als een zonne­bloem, keer je gezicht naar Mij en volg Mijn Licht; Ik verberg Mijn Gelaat niet voor jou! bloem! als je maar ophoudt je hoofd te laten hangen en naar Mij opkijkt zullen je zorgen van je afvallen; heb vertrouwen in Mij, offer Mij alles en Ik zal je helpen;

kom, al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; je Jezus bemint je,[2] heb je Mij nu niets te zeggen? … 

Ja, mijn Heer, toch; ik wil U zeggen dat U voortdurend in mijn gedachten bent, de hele dag en de hele nacht, ik mediteer de hele nacht over U; ik eindig mijn dag met U in mijn gedachten en ik begin mijn dag met U in mijn gedachten. Mijn ziel klampt zich aan U vast. 

verheug je dan! laat je hart en je ziel zich verheugen! je Koning kwam tot je in je naaktheid en je armoede, je Koning heeft je naaktheid bedekt met Zijn Liefde en Zijn Vrede en in Zijn Tederheid heeft Hij je majesteitelijk getooid met Zijn meest kostbare Juwelen; heb Ik je hoofd niet getooid met Mijn Doornenkroon? heb Ik je niet Mijn Nagelen toevertrouwd? delen wij niet Mijn Kruis als ons bruidsbed? heb Ik je niet Mijn Schoonheid onthuld? Ik heb je gehuwd; spreek dochter! 

Mijn Heer, wat ik ook zeg, het zal nooit voldoende zijn! Heb medelijden met mijn ellende, ik vertrouw op Uw liefde, ik zal blij zijn om meer te offeren. 

open dan je oren en hoor Mijn bruiloftslied; Ik weet waarvan je bent gemaakt: stof en as; kom uit je mistroostigheid door je hoofd op te heffen, kijk Mij aan … Ik ben Degene die je heeft doen opstaan, en Degene die je ziel rustig en stil houdt; gehuld in Mijn Armen waak Ik over je ziel; Ik heb je alles gegeven om je ziel tot Mij te verheffen;

Ik heb je Mijn Oneindige Barmhar­tigheid getoond en je begunstigd, door je te drinken te geven uit Mijn Beker, is dat niet zo? probeer Mij welgevallig te zijn, dochter; zoek Mijn Wegen, Mijn Wegen zijn Heilig, let er op dat je over niets klaagt; Ik ben altijd dichtbij je geweest om je te leiden; kom altijd tot Mij in eenvoud van hart, Mijn Vassula, want je dagen op aarde zijn slechts een voorbijgaande schaduw, een oppervlakkige doorreis die voorbij zal gaan; niets op aarde is blijvend;

volg dus Mijn voorschriften en onderhoud Mijn Geboden; Ik heb je Mijn meest Kostbare Juweel toevertrouwd; bewaar Het, omhels Het en houd Het goed vast; Mijn Kruis van Vrede en Liefde zal de zoete kwelling van je ziel zijn; je ijver om Mijn Kruis te delen zou een gloeiende vlam in je moeten zijn, zoals in Mij; jouw vurig verlangen naar Mijn Kruis zou moeten groeien zoals het Mijne; nu moet je hebben beseft hoe Ik Mijn Liefde toon; ja, door je toe te staan te lijden;

ziel! Ik heb je dorheid veranderd in een stromende bron, je vijandigheid jegens Mij in tederheid, je onverschilligheid in ijver voor Mijn Kruis, je diepe slaap in heimwee naar je Thuis en je Vader; verheug je, ziel! je Koning heeft het lijkkleed verwijderd dat je lichaam bedekte en Hij heeft je doen opstaan zoals Hij Lazarus heeft doen opstaan: om je te bezitten; 

O Jezus, U bent werkelijk niet erg kieskeurig. 

de keuze is aan Mij; Ik wil dat je Mijn Koninkrijk in de Hemel erft en met Mij deelt; elk Werk dat Ik doe is tot Mijn Verheerlijking;

kijk! je bent nu vrij, Mijn duif; Ik ben je Meester en je zult altijd naar Mij komen en in Mijn Heilig Hart zul je altijd rusten; Mijn Heilig Hart is je duiventil en je toevlucht, zie je? Ik heb je geleerd te herkennen Wie je Meester is en wat Hij van je verwacht; je Meester en je Koning verwacht nu liefde van je; kom, beantwoord Mijn Liefde; weerspiegel Mijn Liefde als een spiegel; Ik heb je geschapen uit Liefde, om Mij te beminnen; vergeet dit nooit ofte nimmer; 


[1] Ps. 86.

[2] Er was een moment stilte. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message