DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Heilige Kruisverheffing

14 september 1989 

(H. Kruisverheffing) 

Vassula, bid meer, twijfel nooit aan Mijn Liefde, respecteer Mijn Wet altijd;

maak plaats voor Mijn Moeder, neem Haar in je armen; Ik zal op je wachten in het Huis van Mijn Moeder, in de Kamer van Haar die Mij ontving;

werk voor Mij met onvermoeibare inzet en met grote ernst van geest; werk met liefde voor Liefde; aanbid Mij, je God, en sta Mij toe je op te voeden, zelfs als dit betekent door lijden; Ik bied je Mijn Passie aan; je lippen zouden nu alleen heiligheid en gerechtigheid moeten uitspreken, en tooi Mij in Mijn belang, beminde, met woorden die uit je hart komen; tooi Mijn Kruis met kransen van liefde, tooi Mijn Kruis met elke druppel liefde die in je is; doe je best om Mij nu te behagen, Ik heb je zoveel gegeven! zet Mij op de Eerste plaats,  laat Mij nu je ijver en je vurigheid ervaren die Mij bevallen;

Ik ben je Leraar en van Mij zul je leren; Vassula, bid en vraag om Mijn Kracht, sta Satan niet toe om voordeel te trekken uit je zwakheid en je te verleiden; word het niet moe te schrijven, onthoud en volg Mijn voorschriften; kom, Ik zal je verlichten in die dingen die je ziel verontrusten, ben Ik niet je Geestelijk Leidsman? heb dus vertrouwen in Mij, zelfs in je ontzagwekkende zwakheid zal Ik in staat zijn deze Openbaring te voltooien; begrijp, Mijn kind, dat door jou te kiezen in je armzaligheid en je zwakheid, Mijn Heilige Naam des te meer verheerlijkt zal worden;

Ik zegen je; kom, bemin Mij; 

(Het was vandaag alsof de hele hel losbrak. Ik werd voortdurend aangevallen door de duivel. Ik maak weer een beproeving door. Mijn ziel wordt gemarteld.

Later op de avond:) 

Jezus? 

Ik ben; Mijn engel, wees niet bang, wacht maar af en zie hoe Ik werk; Ik, Jezus, bemin je;   

Ik aanbid U, Heilige der Heiligen. 

(Nog later: Ik kom terug bij Jezus om gerustgesteld te worden en te worden getroost. Ik voel mij aangevallen en miserabel, wat ben ik bang dat ik me vergis!) 

Mijn Heer, bescherm mij tegen het kwaad en zijn aanvallen. Houd mij uit de valstrikken van Satan. Kom, voordat mijn geest mij verlaat! 

“Wees weer mijn Redder, vernieuw mijn vreugde.
Houd mijn geest standvastig en bereid;
en ik zal de overtreders de weg naar U wijzen,
en de zondaars zullen naar U terugkeren.”[1] 

bloem, ontvang Mijn Vrede; bid, Mijn Vassula, zodat de duivel je niet slapend vindt; bid zonder ophouden;[2] wat heb Ik een medelijden met je ... Mij beminnen betekent Mij alles geven, Ik wil alles wat je hebt; 

Jezus, neem alles wat U wilt. 

… ben je bereid nog meer voor Mij te offeren? 

Ik ben bereid, ook al is het vlees zwak. Ik had U gevraagd, mijn Heer, mij desnoods te slepen. Doe het alstublieft. 

ach, Vassula, Ik wil dat je de dingen vrijwillig doet; Ik bemin je; 

Heer, ik ben bereid. 

sta Mij dan toe ... bied Mij geen weerstand meer, geef jezelf aan Mij over en wees niet bang; vrede, Mijn kind, de duivel haat je en volhardt in zijn aanvallen op jou; laat Mij niet los, houd je aan Mij vast;


[1] Ps. 51:12-13.

[2] Ik dacht dat Jezus wilde dat ik de hele nacht wakker bleef om te bidden. Ik was uitgeput en wist dat ik daartoe niet in staat zou zijn. Toen Jezus zei: "Wat heb Ik een medelijden met je", was Zijn Stem buitengewoon teder. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message