DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geloofsafval, Is De Vrucht Van Rationalisme

13 september 1989

Mijn vervolgers groeperen zich rond mij,
mijn Heer, ze zijn vastbesloten mij vernietigd te zien,
luister naar mijn gebed,
verdedig mij tegen de laatdunkende eisen
en tegen de liegende tongen,
mijn Beschermer sta mij toe
mijn toevlucht te nemen tot Uw Heilig Hart.

Mijn kind, leg alles in Mijn Handen; jouw aanklagers zijn in feite Mijn aanklagers, jouw veroordelers zijn Mijn veroordelers, jouw vervolgers zijn Mijn vervolgers; Mijn kinderen komen om door gebrek aan kennis, en toch, wanneer Kennis hun in vrijheid van boven gegeven wordt, verwerpen ze Haar,

Maar Heer, U kunt altijd Uw Boodschap van Vrede en Liefde verspreiden via zielen die voor U openstaan en bereid zijn. 

(Ik voelde plotseling pijn in de palmen van mijn handen.)

bloem, je pijnen zijn onzichtbaar voor het oog; luis­ter, Mijn Goddelijke Werken zullen deze aarde bedekken, Ik zal ervoor zorgen dat ze deze aarde bedekken, en niemand zal in staat zijn zich in Mijn Plan te mengen; bloem, wees daar zeker van, want dit is Mijn Wil;

sta Mij toe je te gebruiken zoals Ik wil; Ik bemin je, en vanwege de grootsheid van de liefde die Ik voor je koester, sta Ik je toe uit Mijn bittere Kelk te drinken; hoe grootser de Liefde die Ik voor je voel, des te meer sta Ik je toe te drinken; Ik, ook als je Echtgenoot, heb je Mijn kostbaarste juwelen aangeboden; heb Ik je niet Mijn Kruis toevertrouwd, Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon? zie je hoezeer Ik je bemin?

Mijn Wegen zijn niet jouw wegen, Ik louter je ziel en leid haar tot volmaaktheid en tot de weg van heiliging; Mijn bruid, sta Mij toe je te sieren met Mijn juwelen, sta Mij toe je Mijn Passie te laten zien; zelfverloo­chening zal je tot volmaaktheid leiden, laat Mij dus vrij te doen wat het beste is voor je ziel en onthoud, ook al begrijp je Mijn Woord en Mijn Wegen niet ten volle, dat Jezus Redder betekent; 

Heer, zij die alle privé-openbaringen afwijzen hebben als argument dat de enige Echte Openbaring de Heilige Bijbel is. Dit weten we allemaal, maar wat zegt U, mijn Heer?

De Heilige Bijbel is inderdaad de Waarheid, de Ware Openba­ring, maar Ik ben niet opgehouden te bestaan; kijk, Ik ben het Woord en Ik ben actief in de Geest; Mijn Voorspreker is bij jullie allen, de Geest van Waarheid die velen geneigd zijn te vergeten of te negeren, want alles wat de Geest jullie vertelt is genomen van het Mijne; Hij is de Herinnering van Mijn Woord, de Inspiratie van jullie geest; dit is de reden, Mijn kind, waarom Ik voortdurend dezelfde Waarheden herhaal; begrijp de redenen waarom Ik jullie onophoudelijk opwek met de Herinnering; aanvaard Mijn Heilige Geest van Waarheid; Ik kom om jullie aan Mijn Woord te herinneren, Ik kom om jullie tot berouw op te roepen voordat Mijn Dag komt;

kind, verkondig het Evangelie met liefde voor Liefde, Ik ben naast je, vrees nooit; ecclesia zal herleven, omdat Liefde de Wortel van de Boom des Levens is en temidden van jullie is; Ik zal deze stervende generatie voeden met de Vrucht van Mijn Boom door Ze rechtstreeks in jullie mond te leggen; sta Mij toe je te gebruiken als Mijn schrijftafel; eet van Mij; kom, wij, ons?

ja, Ik ben samen met je Moeder; Ik bemin je, aghapa-mé;[1] bid;

Vassula, doe Mij een genoegen en kom dikwijls bij Mij tussen je dagelijks werk door; 

(Ik laat dikwijls wat ik thuis ook aan’ t doen ben liggen om bij de Heer te zijn, zelfs voor maar twee minuten, het heimwee naar God is zo …) 

geef Mij vreugde en toon Mij dat je met Mij verbonden bent; denk aan het losgeld dat Ik voor je heb betaald, kom dus tot Mij wanneer je maar wilt en praat met Mij; blijf klein;

begrijp hoe Ik, uit Liefde, elke ziel bij Mij wil roepen; Ik wil dat jullie begrijpen dat het hart van jullie geleerden in de rouwka­mer is; zij zijn, in hun zogenaamde grote status, geneigd Mijn Macht en Mijn Goddelijkheid te vergeten; hun omkoopbaarheid verblindt hen, en laat in hen een ruimte voor Satan open om tot hen te spreken, want zij hebben hun hart gesloten voor Liefde; hun geest en hun hart staan dichter bij de rationele wereld dan bij Mijn Geestelijke Wereld; deze plaag is Mijn Kerk binnengedrongen; vele van Mijn herders zijn zoals die kraaien in de parabel die Ik je gegeven heb; zij zijn de oorzaak van zoveel onenigheid in Mijn Kerk; het ontbreekt hun toespraken en preken aan Spiritualiteit, Trouw aan Mijn Woord en Mijn voorschriften; zij verwerpen Mijn Mysteries in Mijn Aanwezigheid, zij bespotten vroomheid; herinner jij je de daden van hun voorvader Kaïn? ze hebben zijn taal overgenomen, die de ondeugd in plaats van de deugd dient en de immoraliteit in plaats van de zuiverheid; zij hebben zich zonder reserve overgegeven aan de slavernij van de zonde; deze Kaïns leven om te zondigen, maar zijn levenloos voor Mijn Geest van Waarheid; als Mijn Dag komt zullen zij Mij moeten antwoorden en Mij rekenschap moeten geven over het feit dat ze de Tradities van hun Herder niet hebben bewaard; vandaag, worden ze veroordeeld door hun eigen mond en hun eigen lippen zullen getuigenis tegen hen afleggen; het is de vrucht van hun geloofsafval

Maar Heer, luister naar de smeekbede van Abel, laat ons hier niet alleen liggen zonder iemand om ons op te tillen! Uw Huis ligt in puin, Uw Huis is onze Toevlucht, en we kunnen nergens anders heen, duizenden zullen sterven door gebrek aan Brood, we leven temidden van het puin, hoor onze stem en het geweeklaag  van Uw kinderen, hoor Uw Abel!

Mijn kind! bid, houd nooit op met bidden; dochter, Ik beloof je dat Ik Mijn Tempel onverwachts zal binnengaan en met een luide Kreet zal Ik tot Jeruzalem zeggen: "word herbouwd!" en tot de Tempel; "laat je fundamenten gelegd worden" en Zij zal Mijn Nieuwe Stad zijn, levend met Mijn Geest; en Liefde zal wonen temidden van jullie allen, Mijn bemind overblijfsel; en Ik zal Haar vullen met Mijn Levensbomen; en jullie, Mijn beminden, zullen eten tot verzadiging;

Ik ben het Licht van de wereld en Degene die op jullie schijnt, wees waakzaam en slaap niet want de dagen zijn geteld; ontvang Mijn Vrede, Mijn kind; Ik, Jezus, bemin je, sta Mij toe jou te voeden en deze uitgehongerde generatie;

rust nu in Mijn Heilig Hart, Ik zal je nooit in de steek laten; Liefde is bij je; 


[1] Bemin mij, in het Grieks. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message