DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Vuur Van Liefde

6 september 1989 

Heer? 

Ik ben; voor jou sta Ik; besef deze Genade, Mijn Vassula, 

toch besef ik het niet ten volle, Heer. Ik ben niet in staat het te beseffen, maar ik geloof het. 

geloof, ja, geloof met een kinderlijk vertrouwen; want dit is wat Mij en de Vader behaagt; wil je schrijven? ja? 

Ik besefte dat ik vergeten was te schrijven. 

over Mijn Kruis? 

Ja, Heer. 

schrijf het dan nu; 

Dank U, mijn God. 

(Later, toen Jezus mij  met Zijn Kruis achterliet, op een mystieke wijze, was het alsof er tot laat in de avond een regen van smarten over mij kwam. Het was alsof de wereld met haar zonden mij nauw omsloot, zonden van allerlei aard. Plotseling, in deze kwelling, herinnerde ik mij Jezus in Getsemane. Ik schreide bitter. Aan de andere kant was ik blij Jezus voor maar eventjes verlichting te geven. Later kwam Jezus en nam Zijn Kruis op.) 

Ik deel Het nu met jou, beminde; 

Heer, ik luister. 

luister goed; heb je ooit gehoord van iemand die probeerde te leven in toewijding aan Mij die nooit werd aangevallen en vervolgd? 

Nee Heer, sommigen van hen stierven zelfs als martelaren. 

ja, zo zie je, kleintje, we hebben nu een bevestiging van wat er in de profetieën werd gezegd;  tot op de dag van vandaag is het zo, dat wie dan ook voortkomt uit Mijn Mond en zijn stem verheft om Mijn Boodschap te verkondigen, er zeker van is te worden vervolgd door de Kaïns; Ik roep hen, maar ze weigeren te luisteren; Ik wenk, maar niemand neemt er notitie van; ze versmaden al Mijn waarschuwingen, ze spotten met de belofte; heb Ik niet gezegd dat Ik in jullie dagen Mijn Geest over de mensheid zal uitstorten? en dat Ik Mijn Wetten rechtstreeks in jullie hart zal leggen en ze zal schrijven in jullie geest?

geen enkele profetie komt uit menselijk initia­tief, hoe zou dit ook kunnen? Mijn Woord is door Mijn Heilige Geest gegeven, waardoor de mensen over Mij spreken; Ik, de Heer, heb jullie Nieuwe Hemelen en een Nieuwe Aarde beloofd en Mijn Vassula, Ik ben nu volop bezig dit voor te berei­den! maar de mensen zijn tegenwoordig op zichzelf gecon­cen­treerd, ongodsdienstig, harteloos, en geven de voorkeur aan hun eigen genoegens boven God, maar de dagen vliegen en spoedig zal al deze slecht­heid tot een eind komen, weggevaagd en gereinigd door Mijn Vuur van Liefde; dus moed, kleintje; moeilijkheden zullen er altijd zijn, maar Mijn Kracht zal je altijd ondersteunen; spoedig zul je Mijn Nieuwe Hemelen zien en op een Nieuwe Aarde leven; want Mijn belofte zal spoedig in vervulling gaan en een vernieuwing van Mijn Kerk is al begonnen; je leeft al in het begin van haar geboorteweeën, dus moed, Mijn beminden, jullie die Mijn Naam dragen en Mijn nakomelingen zijn; wanhoop niet, Mijn Woord is vervuld; Ik heb gezegd dat Ik-met-jullie-zal zijn en onder jullie zal leven; jullie zullen rechtstreeks van Mij eten en Ik zal jullie water aanbieden uit de Bron van Leven, vrij voor ieder van jullie die dorst heeft;

Mijn Vuur komt al op jullie neer vanuit de Hemel en verteert jullie met Mijn Grote Liefde; Ik zal dit verterende Vuur verspreiden van volk tot volk, terwijl Ik jullie slechtheid verander  in liefde, jullie versteende harten verleid en ze in lichterlaaie achterlaat en jullie laksheid verander in ijver voor Mij jullie God; dit Heilig Uur van Mijn Vuur zal zich onder jullie verspreiden als een brandende vuurhaard en jullie zullen worden vervuld met Mijn Vuur van Liefde, het Vuur van Mijn Heilige Geest; net als op het vorige Pinksteren, zal Ik jullie vernieuwen en Mijn Koninkrijk van Waarheid, Eenheid, Gerechtigheid, Vrede en Liefde uitbreiden;

verheug jullie dus! jubel met geheel jullie hart, Mijn beminden, Ik zal komen en al jullie trotse opscheppers verwijderen die één van de redenen waren van jullie uiteengaan en jullie val; zij die Mijn Geest onderdrukten zullen overweldigd worden door Mijn Adem; jullie zullen worden gezuiverd door Mijn Vuur van Liefde; dochter, bemin Mij, aanbid Mij, behaag Mij, Liefde bemint je;

Ik zegen je, Mijn kind; 

Wij, ons, Heer? 

wij, ons, Mijn kind, kom;  

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message