DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Voorzichtig

4 augustus 1989 

(Vannacht, terwijl ik om middernacht wakker werd, besefte ik dat de Heilige Geest voor mij het Credo bad. Ik volgde de Stem die in het midden van het gebed was en ik eindigde het gebed. Later, in dezelfde nacht, ontwaakte ik weer en besefte ik dat de Stem van de Heilige Geest het gebed van de Heilige Michaël bad. Ik was ongeveer bij het midden van het gebed wakker geworden. Ik eindigde het gebed met de Heilige Geest. De Heilige Geest bidt onophoudelijk in mij, zelfs als ik slaap.) 

Mijn Heer en mijn God, Heilig Hart van Jezus is het Uw Wil voor (...) het zal zijn voor hen die U beminnen. Geeft U mij alstublieft Uw antwoord in Uw Woord. 

(Later toonde de Heer mij Kolossenzen 3:1-4.) 

Ik zal het schrijven: "omdat je teruggebracht bent tot het ware leven met Mij, moet je zoeken naar de dingen die in de hemel zijn, waar Ik ben, zittend aan de Rechterhand van God; laat je gedachten uitsluitend bij hemelse dingen zijn, niet bij de dingen van de aarde, omdat je gestorven bent, en het leven dat je nu hebt, verborgen is in Mij; maar wanneer Ik geopenbaard ben – en Ik ben je leven - zul jij ook geopenbaard worden in al je glorie met Mij;” want al het goede dat je doet onder Mijn Naam, verheerlijkt Mij; Ik ben Liefde;

wij, ons? 

Ja, wij, ons. 

wij, ons? 

Ja, Heilige Moeder; wij, ons. 

Heer! Help mij alstublieft te weten wat mijn plaats is, want zoals het nu is, voel ik mij alsof de grond waarop ik sta beweegt. U hebt ervoor gezorgd dat niemand mijn Geestelijk Leidsman zou zijn en dat het alleen van U zou zijn dat ik gezonde leer en raad zal ontvangen. Nu treurt mijn hart omdat ik het niet weet (het grote probleem waarvoor ik sta).  U zei dat U de leer tot in detail zult uiteenzetten en de kennis nauwkeurig verkla­ren. Nu word ik ruw behandeld omdat ik geprobeerd heb iemand te waarschuwen en terecht te wijzen. Ik heb Uw Raad nodig. Allereerst smeek ik U Vader mij te zeggen of ik het verkeerd had. Geef mij weer zekerheid om door Uw Woord mij een bevestigend antwoord te geven op mijn vraag en spreek dan tot mij, mijn Heer. 

“houd tot voorbeeld de gezonde leer die je van Mij hebt gehoord, in het geloof en in de liefde die in Mij zijn; aan jou is de zorg voor iets kostbaars toevertrouwd; koester het met de hulp van Mijn Heilige Geest die in jullie allen leeft;”[1]

Vassula, laat Mij ook dit schrijven; je moet je hele leven leven overeenkomstig de manier die je van Mij, je Heer, ontvangen hebt, je moet in Mij geworteld zijn en op Mij gebouwd en vasthouden aan het geloof dat je geleerd is, en vol dankzegging; zorg ervoor dat niemand je in de val laat lopen en je berooft van je vrijheid door één of andere tweedehandse, lege, rationele filosofie, gebaseerd op de principes van deze wereld in plaats van op Mij, de Christus; 

Ik wil ook raad vragen aan onze Heilige Moeder. Heilige Moeder van “Altijddurende Bijstand”[2] kom mij weer te hulp, zoals in de tijden van vervolging, bemiddel voor mij. Ik voel mij ellendig omdat ik niet weet of ik verkeerd aan deed om die persoon te corrigeren. Misschien was ik te hard? Of fout? Geef mij alstublieft Uw raad volgens het Woord van de Heer, als ik Het open. 

(Ik sloeg de Heilige Schrift open bij Filippenzen 4:4-6. Daar staat:

Laatste advies: “Ik wil dat je gelukkig bent, altijd gelukkig in de Heer. Ik herhaal, wat ik wil is je geluk. Laat jullie verdraagzaamheid voor iedereen duidelijk zijn; de Heer is zeer nabij.") 

Dank U Heilige Moeder, geef mij altijd raad. Ik heb Uw Raad nodig. 

(Onze Heilige Moeder gaf mij drie extra passages uit de Heilige Schrift om mij te bemoedigen en deze zijn de volgende:

"het is dan aan jou, te verkondigen wat in overeenstem­ming is met de gezonde leer." (Tit. 2:1),

"laat niemand je geringschatten omdat je jong bent maar wees een voorbeeld voor alle gelovigen door je manier van spreken, door je levenswandel, je liefde, je geloof en door je zuiverheid." (1 Tim. 4:12),

“... jullie ijver was een aansporing voor veel meer ..." (2 Kor. 9:2).) 

Heer? 

Ik ben; Mijn leer is gezond, maak je dus geen zorgen; maak je zorgen om hen die het goede door het kwaad vervangen en doen alsof ze goed doen als ze in werkelijkheid kwaad doen; maak je zorgen over de scheuren en de verdeeldheid in Mijn Kerk, maak je zorgen over hen die de Werken van de Geest negeren; want op hen zal Ik Mijn toorn laten neerkomen, zij zijn de oorzaak van de ondergang van Mijn kinderen;

Mijn Heer, verberg Uw Heilig Gelaat niet voor hen die U beminnen, buig U over ons neer en kom ons te hulp, kom terug tot ons. Kom bij ons terug. Wees snel en kom terug! Laat Uw kinderen zien wat U voor hen kunt doen, laat ze Uw Heerlijkheid zien. 

bid en doe boete; doe boete voor de zonden en de onge­rechtigheid van dit tijdperk; Ik heb slachtofferzielen nodig; wek dit dode tijdperk op door liefde; ofschoon je niets bent, kun je Mijn Gerechtigheid bedaren door Mij te beminnen; verheerlijk Mij door Mij te beminnen;

denk eraan hoe Ik je ziel naar heiligheid heb geleid; beminde, kom bij Mij, waarom elders zoeken? wees voorzich­tig, dochter, met woorden, met praatjes, met opmerkingen, vervang dit alles door stilte, Mijn Stilte; 

sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre;


[1] 2 Tim. 1:13-14.

[2] Altijddurende hulp.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message