DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Alles Wat Ik Wil Is Jouw Wil
H. Michael

4 juli 1989 

Mijn Heer? 

Ik ben;

keer in jezelf bij elke bijeenkomst; keer in jezelf, wees niet bang; Mijn lessen zijn gezond, sta Mij toe je ziel op te voeden, sta Mij toe Mijn Goddelijk Plan door te zetten; alles wat Ik wil is jouw wil;[1] Ik geef je Mijn Vrede, Mijn Liefde, voor alle Eeuwigheid; Ik zal je nooit in de steek laten;

vrede, Mijn kind; luister naar Mijn Moeder; 

Ja, Heer. 

(De Heilige Maria, onze Heilige Moeder.)

Vassula, laat je ziel rusten in het Heilig Hart van Jezus en laat de rest aan Hem over; kom, Ik zal je Mijn Boodschap dicteren:[2]

vrede zij met jullie; Ik ben met jullie allen in deze bijeenkomst met Mijn handen naar jullie uitgestrekt en zegen jullie allen;

luister naar de Woorden van Wijsheid; alles wat de Heer zoekt is jullie hart, weiger Hem niet; als jullie Hem je hart offeren zal Hij jullie het Geschenk van Zijn Liefde geven om jullie te leiden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen dat jullie Thuis is, het Thuis van jullie ziel; keer terug tot de Heer en offer Hem jullie wil, kom terug tot de Allerhoogste en Hij zal jullie omhullen met Zijn Liefde;

Ik bezoek jullie om jullie allen vandaag te bemoedigen; Onze Bezoeken vinden plaats over heel deze duistere wereld, deze wereld van angst en lijden waartoe jullie tijdperk gekomen is; Ik vraag plechtig aan elke ziel erover na te denken waarom Jezus en Ik jullie allen aansporen op verschillende manieren en in zovele delen van de wereld, en jullie oproepen tot bekering; Wij zijn als verbijsterde Ouders, Die alle middelen aanwenden om jullie te bereiken en jullie te waarschuwen, jullie die Onze zo beminde kinderen zijn; neem Onze Waarschuwingen en Oproepen ter harte;

heb berouw, bid met jullie hart, kom met liefde tot de Heer, kom de Heer aanbidden; neem de Liefde aan die Hij jullie aanbiedt; verblijd Zijn Hart en laat Hem zien dat jullie allemaal naar het Aanbiddings­uur komen; Liefde verlangt liefde, Liefde zoekt jullie hart; kom dan bij Liefde, kom bij de Heilige die het naar jullie uitschreeuwt om een beantwoording van liefde;

Ik ben jullie Heilige Moeder Die jullie bemint, twijfel niet; Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; amen; 

(Sint Michaël geeft ons een boodschap.) 

Ik ben de Heilige Michaël; Ik ben jullie Heilige Michaël, tot wie jullie bidden om bescherming en verdediging tegen de boze; vrees niet, jullie ontberingen  zullen door dit gebed ten goede keren;

sta de Geest van Liefde toe Zijn Genadevolle Oproepen te vermeerderen; luister naar de Geest van Genade, luister naar de Geest want Zijn Barmhartigheid is Groot;

verstik niet hen die de Boodschappen ontvangen van de Heilige zoals jullie voorouders deden door tegen de zieners te zeggen, "zie geen visioenen" en tot de profeten, "profeteer niet voor ons, want wij zijn in de Waarheid"; sla in plaats daarvan jullie ogen op en kijk om je heen; allen verzamelen zich en komen terug bij God, jullie zonen van verre en jullie dochters met tederheid gedragen, want de Heer heeft dit aangekon­digd: “ofschoon de nacht jullie tijdperk beheerst, zal Mijn Licht erdoorheen dringen en deze aarde bedekken en alle volkeren zullen tot Mij komen en Ik zal Mijn kudde weer bijeenbrengen in één Heilige Kudde onder Mijn Heilige Naam;”

bid, O kinderen van de Heer, en sta de Heer toe Zijn volk op te richten, door te aan­vaarden wat komt uit de mond van de zuigeling en de eenvoudige; wees niet bang, Redding is nabij en staat vlak voor jullie deur;

Ik zegen jullie in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

sta de Heer toe je te gebruiken, Vassula; verlang naar de Heer; bemin Hem, want Hij is hoogst Barmhartig; 

(Later. Nog dorstend naar God, kom ik bij Hem op die speciale manier die Hij mij gegeven heeft zelfs al was het maar voor 10 seconden. Ik had alleen maar behoefte aan een uitwisseling van vertrouwelijkheid, een gesprek met mijn Heiland.) 

Heer, ik bemin U… 

Ik ben; bloem, bemin Mij; je maakt Mij blij; kom dichterbij, Ik ben bij je;


[1] Ik zag innerlijk hoe Jezus Zijn Hand uitstrekte naar mij terwijl Hij zei: “Alles wat Ik wil is je wil”.

[2] Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 14 juli 1989 te Fribourg. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message