DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Liefde Verlangt Naar Liefde

19 juni 1989 

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst bij de Zusters van de Goede Herder, te Fribourg.) 

Heer? 

Ik ben; vrede zij met jullie, dierbaarste zielen; voel Mij, voel Mijn Aanwezigheid; Ik ben te midden van jullie allen; kom en verwijder deze sluier die zwaar op jullie ogen ligt en zie Mij in Mijn Glorie;

Ik weet hoe zwak jullie zijn en dat bij de geringste storm die Mijn vijand ontketent jullie schudden en vallen, maar wanhoop niet in deze Opstandige Tijden, want Ik, de Heer, die jullie Toevlucht en jullie Trooster is, ben zo dichtbij jullie; Ik ben een Toevlucht voor de behoeftigen en de wanhopigen, een Schuilplaats tegen de stormen die door Mijn vijand veroorzaakt zijn, een Altijddurende Bron voor hen die dorstig zijn, een Schaduw om jullie te beschermen tegen de verzengende hitte van deze woestijn waarin jullie nu leven; Mijn Heilig Hart is wijd open om jullie te verwelkomen en jullie te laten rusten;

Ik ben Liefde die elk hart zoekt om het te troosten en te beminnen; Ik ben Liefde die jullie eeuwig bemint; begrijp je? Ik daal neer van Mijn Hemelse Troon, en Ik buig Mij over jullie heen om jullie naar Mij op te tillen en jullie ziel rechtstreeks te voeden uit Mijn Hemelse Overvloed; Ik kom naar jullie, Mijn uitgehongerde lammeren; Ik kom om jullie allen te verzamelen in de warmte van Mijn Armen; omwille van jullie zal Ik Mijn Genaden vermenigvuldigen voor jullie allen en jullie doden zal Ik doen opstaan door Mijn Brandende Vlam van Liefde;

Ik kom met Mijn Heilig Hart in Mijn Hand en bied Het jullie aan; willen jullie Het ontvangen?

Mijn beminden, de Dag is nabij waarop elk visioen werkelijkheid wordt, elk visioen zal spoedig in vervulling gaan en ook nog in jullie eigen tijd, open dus jullie hart en probeer te begrijpen waarom Mijn Geest van Genade zo overvloedig over deze generatie wordt uitgestort; de Dag nadert waarop alle geslachten één zullen zijn, onder één Herder rond één Heilig Tabernakel en Ik, de Heer, zal voor hen de Enige zijn; bid dus, Mijn beminden, bid voor deze Eenheid die Ik, de Heer, in opperste voorbereiding heb;

nu zijn jullie verstrooid en jullie weiden zijn dor, het weeklagen van Mijn Herder[1] is in de hele Hemel gehoord, want de Kaïns hebben zijn staf in meerdere stukken gebroken, Eenheid, in splinters, om de broederschap tussen hen te breken[2]  - maar de dag van de Glorie van Mijn Lichaam is nabij en wat een vreugde zal dat zijn; het zal een dag van verwondering zijn; en de Wonden die Ik opliep in het huis van Mijn beste vrienden zullen genezen;

Mijn Heilig Hart verlangt vandaag naar liefde in zuiverheid; alles wat Ik nodig heb is een beantwoording van liefde; heb Ik Mijzelf niet uit liefde geofferd als een welriekende offerande en een offer? is het te veel voor jullie als Ik vraag om jullie overgave aan Mij? is het te veel voor jullie als Ik vraag om enige erkenning en beantwoording van liefde? Liefde verlangt naar liefde, Liefde dorst naar liefde, Liefde bedelt jullie om een beantwoording van liefde;

kom niet in opstand tegen Mijn Wet, die een Wet van Liefde is; O beminden, wat heb Ik jullie lief! waarom zijn zo velen van jullie gestopt Mij te aanbidden? Ik herinner jullie eraan dat Ik aanwezig ben op dit Heilig Uur; omringd door Mijn serafijnen en cherubijnen, sta Ik in stilte voor jullie; Ik, de Heilige der Heiligen, heb jullie je naam gegeven: Beminden;

hoewel jullie tegen Mij gezondigd hebben, heb Ik jullie vergeven; jullie zijn Mijn zaad! zal Ik jullie op het vastgestelde Uur van Aanbidding zien, Mijn beminden? zullen jullie opstaan en bij Mij komen, Ik, die zal wachten in Mijn Tabernakel? kom bij Mij … kom bij Mij ... weiger niet wat de Geest jullie deze dagen aanbiedt; blijf in Mijn Liefde en aan­vaard Mijn Barmhartigheid; onthoud dat alles zal verdwijnen en niet meer zal bestaan, en dat alles op zekere dag uitgeput zal raken, maar dat jullie ziel voor altijd blijft;

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en geef jullie Mijn Vrede opdat jullie die aan anderen mogen doorgeven;  [1] Onze Heilige Vader Johannes-Paulus II.

[2] Hier voelde ik hoe God dodelijk bedroefd was. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message