DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Red Allen Die Zich Aan Mij Vastklampen

23 april 1989 

(Na de gebedsbijeenkomst en het voorlezen van de Bood­schappen in de kleine Kerk van  Sint Maurice, was het Kerkje vol.) 

Gezegend zij mijn Heer
Die ons niet heeft verhinderd in Zijn Naam bijeen te komen.
De Heer is goed zelfs voor hen die geen verdiensten hebben.
Mijn Heer, U hebt onze gebeden verhoord,
U hebt het vasten en de offers beantwoord
die Uw beminde kinderen U aanboden.
Ik zegen Uw Naam. Wij zegenen Uw Naam.
"Mijn Heer is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn Trouw van geslacht tot geslacht."[1]
Laten we de Heer dienen. 

Ik ben de Heer die jullie bemint; voor de ogen van jullie vervolgers zal Ik jullie voeden; wees gezegend jullie allen die de roep van de Herder hebben gehoord en herkend; wees gezegend jullie allen die Mij offers aangeboden hebben;

Ik red allen die zich aan Mij vastklampen; Mijn Armen zijn jullie wieg, Mijn Heilig Hart jullie Toevlucht; Ik ben jullie God en jullie zijn Mijn volk; verheug je! verheug je, beminden; probeer niet te begrijpen waarom Mijn Stem overgebracht wordt door dit zwakke instrument, geloof met een eenvoudig hart; vermijd het Mij op de proef te stellen, wees lief in Mijn Ogen als onschul­dige en zuivere kinderen;

kijk naar Mijn Heilig Hart; Ik sta voor jullie en toon jullie allen Mijn Hart; voel Mijn brandende Liefde voor jullie; bied Mij geen weerstand, kom bij Mij en sta Mij toe jullie in de diepten van Mijn Heilig Hart te duwen; laat Mijn Hart jullie Toevlucht zijn; hoe zou Ik jullie niet te hulp kunnen komen, Mijn beminden? Ik, die de Edele Bron van Liefde ben, zou Ik jullie ooit verlaten?

jullie noodkreet weerklonk in alle Hemelen, Ik heb jullie smeken van de aarde gehoord; nee, beminden, wees niet bang; Mijn Ogen zien alles, Ik hoor alles, en voorwaar Ik zeg jullie dat Ik elke stap die jullie zetten zal leiden en zegenen; Ik ben jullie Toegewijde Bewaker en Mijn Wijngaard zal worden bevloeid en door Mijn Eigen Hand worden verzorgd; Ik zal erover waken opdat er 's nachts geen indringers Mijn Wijngaard binnen­drin­gen; laat allen die willen komen en Mijn Wijn­gaard willen zien, bij daglicht komen, alleen vossen komen bij nacht; sta dan als verstandige mensen op bij het aanbreken van de dag en bezoek Mijn Wijngaard; Ik, de Heer, ben Zijn Bewaker en het is uit Mijn Oneindige Liefde en uit groot medelijden dat Ik Mijn Wijngaard kom herstellen;

wees gelukkig en laat de Hemelen jullie lofprijzin­gen horen! verheug je en stem juichend in met de Heerlijkheid van de Heer; wees de kleine woordvoerders die Mijn Woord overbrengen; laat hen die slapen door jullie geluid ontwaken; verkondig Mijn Liefde aan alle volkeren; laat hen die van Mij wegliepen, terugkeren; Ik zal ze niet afwijzen, ofschoon hun hart dor is en hun zonden rood als scharlaken; Ik zal hun de Rijkdommen van Mijn Vergevend Hart laten zien; zing en jubel, want Ik zal bij jullie blijven tot het einde;


[1] Ps. 100:5.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message