DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Als Je Loopt, Effen Ik Je Pad
Wijsheid Wordt Gegeven Aan De Nederigen En Eenvoudigen

27 maart 1989 

Jezus? 

Ik Ben; beminde, Mijn Koninkrijk zal komen;

sta Mij toe je te gebruiken tot Mijn Glorie; Ik zal je niet verloochenen, ook al lijkt je geest soms zover weg van Mij, je God; vertrouw Mij, leun op Mij, dierbaarst kind; sta Mijn Geest toe vol en vrij in je te ademen; geef Mij nu genoegdoe­ning, Mijn kind, door gehoorzaam te zijn en alleen Mijn belan­gen te behartigen; Ik ben altijd voor je, dus wees niet bang om dit dal te doorkruisen, zonder schuilplaats en zonder weiden, dor en droog; Ik weet dat zijn duisternis je ziel afschrikt, maar het is van Mij bekend dat zij die Ik door woestijnen heb geleid nooit dorst hebben geleden; Ik ben voor je om je met Mijn Liefde te beschermen tegen de droge winden; Ik voed je met Mijn Woord;

als je loopt, effen Ik je pad; Ik verwijder alle stenen en rotsen zodat je niet struikelt, Ik verwijder ze om de weg voor je vrij te maken; Mijn Heilige Aanwezigheid verjaagt Mijn vijanden, die ook jouw vijanden zijn, ver weg; als er doornen en distels komen, worden ze snel weggesneden en verbrand door Mijn engelen die je omringen; Ik, je Redder, sta geen van die doornen toe je te verwonden, Mijn kind; liefste wezen, vertrouw op Mij; Ik Ben Almachtig, Ik Ben de Allerhoogste, alles wat Ik van je verlang is liefde, liefde, liefde, kom dus en deel met Mij; laat Mij je Vreugde zijn; ah Vassula, bemin Mij en troost Mij met je kinderlijke hart; kom en geef rust aan Mijn Hoofd, wees de rustplek voor Mijn Hoofd, wees Mijn voetbank, wees Mijn Hemel; sta Mij toe je door dit dal van de dood te leiden; Ik zal je spoedig uit deze troosteloosheid naar Mijn Thuis halen, wat ook jouw Thuis is; Mijn kind, wees één met Mij; O dierbaarst kind, wil je Mij troosten, je Verlosser? 

Gezegend zij onze Heer,
die wonderen van liefde voor mij doet.
Heer, hoe groot is Uw Goedheid
voor hen die U vrezen,
die geschonken wordt aan hen die tot U hun toevlucht nemen,
zichtbaar voor alle mensen! 

Verheug jullie in onze Heer en Verlosser,
jubel, gij recht­schapenen,
juich van vreugde, alle oprechten van hart! 

Ik zal al Mijn vijanden ontmaskeren en met Mijn Adem al diegenen wegblazen die de Weg naar Mij versperren; Ik zal nogmaals Mijn Heilig Gelaat openbaren en Ik zal deze Wildernis bedek­ken met Zuiverheid, Heiligheid en Rechtschapenheid; Liefde en Vrede zullen met jullie zijn en onder jullie wonen, zie je? heb Ik niet gezegd dat Ik onder jullie zal wonen en dat jullie helemaal van Mij zullen zijn?

Mijn kind, herinner hen eraan hoe Mijn Geest ontstemd is over hoogmoedige mensen, en dat Wijsheid wordt gegeven aan de nederige en eenvoudige mensen; 

kom …

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message