DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Standvastig Als Een Rots
Leef Volgens Onze Boodschap

9 februari 1989 

(De Heer wekte mij om middernacht en vroeg mij een Boodschap op te schrijven:) 

Ik heb je geroepen, Vassula; luister naar Mij:

wees standvas­tig, wees standvastig als een rots, wees niet als drijfzand; Ik heb je gekozen ondanks je zwakte, niettemin, Ik wist dat jij Mijn Woorden niet zou opslokken als drijfzand; Mijn Woord zal op je rusten, op je gegrift staan, en ze zullen daar blijven, zodat een ieder ze kan lezen! Vassula, denk na, zou een landbouwer ervoor kiezen te werken en te ploegen op een vruchtbare bodem om zijn zaaigoed daar te zaaien, of zou hij zijn zaad uitstrooien in moerasland en drijfzand? Mijn Vassula, wat heb je te vrezen? bid om onderscheiding;

Vassula, Ik zal nu Mijn programma schrijven voor de bijeenkomst van de zeventiende en dan zal Ik ook Mijn Boodschap voor hen schrijven; Mijn kind, je moet de hal reinigen met wierook en wijwater; je moet het exorcismegebed tot Sint Michaël bidden; 

(Hier maakt God me duidelijk dat de rest van het programma in mijn  privé  notitieboek moet blijven.) 

goed, Vassula, je hebt het begrepen; kom, hier is Mijn Boodschap:

Mijn Woord is Licht, Mijn Woord is Vrede en Liefde, Mijn Woord is Eenheid en Hoop; kom bij Mij en lees nog vaker Mijn Woord;

beminden, Ik ben het, Jezus, de Barmhartige, Jezus, jullie Verlosser, die neerdaalt door dit zwakke instrument, om Mijn Woorden in haar te griffen; Ik daal neer in deze duisternis vanuit Mijn oneindige Liefde en Barmhartigheid, Ik daal neer in deze wildernis en deze dorheid, om Mijn Geest over jullie uit te storten; Schepping! Ik daal neer om deze aarde te bevloeien, die zo droog is, en om rivieren te maken van deze dorstige grond; Ik daal neer om Mijn Zegen als morgendauw over je uit te storten; Ik kom om alle Kwaad te verdrijven en alle Ongerechtigheid te ontwortelen, en ze te vervangen door Vrede en Liefde; 

vandaag zijn Mijn Lippen uitgedroogd door dorst naar liefde, Ik heb liefde van hen nodig; Ik dorst naar liefde … hoe verlangt Mijn Heilig Hart ernaar jullie te leren Mij te beminnen! hoe verlang Ik ernaar dat jullie het toppunt van Liefde bereiken en jullie de kreet van liefde hoor uitroepen: “Abba!” dan … alleen dan, zullen Mijn Wonden beginnen te helen … hoe verlang Ik ernaar dat Mijn priesters putten uit Mijn Oneindige Liefde en hun hart bijvullen! Mijn Liefde voor hen is Groot, zo groot, dat ze, niet voordat zij in de Hemel zijn, Haar volheid zullen begrijpen; Toewijding zou hun Banier moeten zijn, Trouw hun Toorts, Zuiverheid hun Feestgewaad en Liefde hun Embleem zodat Mijn lammeren Mij in hen herkennen en duidelijk Mijn Beeld zien; Mijn herders, Ik wil dat ze zuiver zijn, zodat in hun zuiverheid, hun vrucht gaaf zal zijn;

verheug Mijn Heilig Hart en gehoorzaam ten volle aan Mijn Geboden; beminnen is Mijn Geboden volgen: bemin elkaar; O kinderen van Mijn Licht, luister naar Mijn Woorden en leef ernaar …  leef ernaar … als jullie naar Mij luisteren, zal Ik jullie Vrede aanbieden als je vaandel en zal Liefde je kroon zijn; Ik zal jullie vernieuwen als jullie jezelf geheel voor Mij openstellen; vertrouw Mij, Ik zal jullie vernieuwen en een nieuw volk van jullie maken, een zuiver volk; leef naar Mijn Boodschap, mediteer over Mijn Boodschap; kom naar Mij met liefde, volg Mijn voetsporen die jullie naar Mij zullen leiden, naar Mijn Huis wat ook jullie Thuis is; aarzel niet; ook al ben je onvolmaakt, Ik zal Mijn armen voor je openen; ook al is je liefde lauw, val in Mijn armen, en Ik, die de Meester van de Liefde ben, zal je leren Mij te beminnen en je laten zien hoe je elkaar moet beminnen; kom naar Mij, zelfs zij die Mij niet beminnen; Ik heb jullie vergeven; kom, en Ik zal jullie genezen;

gezegend jullie allen die geloven, maar nog niet hebben gezien; gezegend zijn Mijn kleine zielen, want voor hen heb Ik een voorliefde; blijf klein en eenvoudig, probeer nooit iets te zijn, blijf klein zodat je in staat zult zijn om in de diepten van Mijn Heilig Hart te kruipen; wees als kinderen, met een kinderlijk geloof, want dit is wat Mijn Vader behaagt;

houd nooit op met bidden; behaag Mij en bid met je hart; Ik wil dat jullie bidden voor de Eenheid van Mijn Lichaam; Ik wil dat jullie bidden voor de Paus en de Patriarch; Ik wil dat jullie bidden voor alle priesters; bid voor de schapen die niet onder de leiding van Petrus staan, om naar Petrus terug te keren en zich te verzoenen; bid dat er slechts één Kudde mag zijn en één Herder; bid om Vrede, Eenheid en een grotere liefde onderling; bid dat jullie Mij allen mogen prijzen rond Eén Tabernakel; verenig je, Mijn beminden, en wees één, zoals Mijn Vader en Ik Eén en Dezelfde zijn;

Ik zegen jullie allen uit de grond van Mijn Hart; 

Mijn Vassula, wil je Mijn Boodschap opschrijven? 

Ja, Heilige Moeder. 

Vrede zij met jullie;

Mijn beminden, vandaag wil Ik jullie allen vragen jullie gebeden voor de eenheid te vermeerderen, deze Eenheid waar Mijn Zoon zo naar verlangt;

bid voor die priesters die zijn uitgetreden, dat ze terugkeren tot de Kudde, de ene en enige Kudde van Petrus; bid dat ze in oprechtheid verenigd mogen worden; bid om Vrede en voor die kinderen die niet met God verzoend zijn; bid voor die valse koninkrijken, die tijdelijke koninkrijken, dat ze mogen begrijpen hoe fout ze zijn;

kom en prijs de Levende God Die Zichzelf tegenwoordig op verschillende plaatsen openbaart; prijs Hem om Zijn Eindeloze Liefde en Barmhartigheid; Zijn Genade zal zich over de hele mensheid blijven uitstorten; laat zij die Hem ontvangen, Zijn Heilige Naam zegenen; zegen Hem, want Hij is een Liefdevolle Vader; laat allen die oren hebben deze luide Oproep uit de Hemel horen: 

"Wees heilig want Ik ben Heilig!" 

Mijn bloemen, leef volgens Onze Boodschap, leef volgens Onze Boodschap; jullie allen hebben Zijn Barmhartigheid ontvangen; probeer Gods Wil te begrijpen; wees Zijn kinderen van Licht;

Ik zegen jullie, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; amen; 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message