DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Nooit Moe Worden Aan Te Kloppen
Heb Je Naaste Lief Als Jezelf

28 december 1988

(Dit is een boodschap voor de groep.) 

Ik Ben de Heer;

Mijn bloemen, wees in Vrede, want Ik, jullie Heer, ben Vrede; Mijn beminde schepping, hoezeer bemin Ik je! jullie zijn waardevol voor Mij; jullie, die Ik bloemen heb genoemd, groei, groei in Mijn Goddelijk Licht; bidt voor jullie broeders die Mijn Licht nog niet hebben gezien; bidt voor hun bekering;

bloemen! Ik Ben van plan jullie te bevloeien; ja! Mijn beekje zal uitgroeien tot een rivier en Mijn rivier zal uitgroeien tot een oceaan van Vrede en Liefde; Ik heb gezegd dat Ik Mijn Licht tot in de verte zal laten stralen en dat “Ik Mijn  leer als een profetie zal laten stromen als een erfenis voor alle komende generaties;”[1] Ik Ben jullie Trooster en Degene die jullie het meest bemint;

bloemen, Ik weet dat jullie in een periode van duisternis leven, en deze duisternis brengt alleen lijden, rampen en dorheid; er is gezegd dat in deze tijden velen het gevoel voor het Goddelijke zullen verliezen en op hun eigen manier zullen leven en niet in staat zullen zijn goed van kwaad te onderscheiden;

bloemen, als een ziel zich vult met materialisme en zich hecht aan wat de wereld haar te bieden heeft, dan heeft ze zichzelf toegestaan met Duisternis te worden gevuld, zodoende geen ruimte latend voor Heiligheid, geen ruimte voor Mijn Geest om in haar te groeien, geen ruimte voor De Waarheid, en geen ruimte voor Mijn Licht; zij leeft in duisternis; dit is waarom het de meesten van deze jonge generatie ontbreekt aan spiritualiteit en zij weigeren Mijn Woord te horen en Mij te erkennen als God; ze lopen achter vernederende hartstochten aan, omdat zij de Goddelijke Waarheid hebben opgegeven en op materiële dingen uit zijn;

Ik weet, Mijn bloemen, hoe velen van jullie lijden bij het zien dat een van jullie dierbaren in deze duisternis wandelt en in voortdurende diepe slaap is! maar Ik zeg jullie dat Ik, de Heer, aan hun deur sta; Ik zal er altijd zijn, kloppend, totdat zij Mij horen; Ik zal nooit moe worden aan te kloppen, en Ik zal hen nooit verlaten, nooit! Ik bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde, deze liefde die zo verkeerd begrepen wordt!

Kom bij Mij met al jullie problemen, bied ze Mij aan en rust, kom en leun op Mij; Ik Ben jullie Trooster en Ik zal jullie troosten door jullie Mijn Vrede te geven; kom bij jullie Tedere Verlosser, en Ik zal jullie wonden genezen; word het nooit moe Mij aan te roepen en tot Mij te bidden; Ik Ben altijd bij jullie; Ik bemin jullie en zegen ieder van jullie, Ik zegen al jullie families; 

(Later, onze Heilige Moeder:) 

kinderen, kom dichter bij Jezus, Hij roept jullie allen vanaf Zijn Kruis; doe Jezus het genoegen door elkaar evenzeer te beminnen als Hij jullie bemint; want de hele Wet is samengevat in een enkel gebod: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”;[2]

vind Vrede en Liefde in Zijn Hart, neem Zijn Vrede en Liefde en verspreid Die onder elkaar; doordrenk de hele wereld met Zijn Goddelijke Liefde; vul jullie ziel met deze vreugde die Mijn Zoon jullie aanbiedt;

kleintjes, bidt, bidt, en spreek met God, heb een constante verbinding met jullie Vader in de Hemel; bid met vurigheid, laat jullie gebeden Hem bereiken; bid met liefde, laat Hem jullie gebeden voelen;

O kinderen, hoezeer bemin Ik jullie! Ik Ben altijd bij jullie; Ik Ben nu hier, bij jullie, en Ik zal bij jullie zijn als jullie deze plaats verlaten en als jullie thuiskomen; Wij zijn altijd Aanwezig en zullen dat altijd zijn;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest;

wij, ons; 

(De Heer vroeg mij om in Zijn bijeenkomst te lezen uit Galaten 5 en 6, wat ik zal doen.)


[1] Sir. 24:33.

[2] Galaten 5:14. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message