DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wijsheid Heeft Je Opgevoed
Ik Geef Zelfs Aan De Meest Ellendige Zielen

14 februari 1987

(Na het lezen van het Memorare van Sint Bernardus (een klein gebed tot de Heilige Maria).)

alle leiding komt van God;

Vassula kun je Mij horen? luister nogmaals Vassula, Ik ben het, de Heilige Maria, wees niet bang voor Mij; Vassula, Ik ken je moeilijkheden om te beseffen dat dit alles werkelijk gebeurt, maar Ik vraag je God te vertrouwen; vermeerder je geloof;     

Hij werkt in je, kind; aarzel niet jezelf te onderwerpen, vertrouw jezelf toe aan Zijn handen en doe wat Hij van je vraagt; Ik ben bij je om je te helpen, heb vrede, want Hij leidt je;

Vassula, Jezus vormt je om sterk te worden, om in staat te zijn om bekoringen te weerstaan; Hij voedt je en geeft je alles wat je ontbreekt;

bedenk, dochter, dat Wijsheid je heeft opgevoed; besef waarom;

Dit alles is toch niet voor mij alleen? Het is toch ook bedoeld voor anderen?

ja, je wordt gevormd om Gods boodschapster te zijn;

Ik weet niet hoe ik boodschapster van God kan zijn. 

God heeft tot je gesproken en je geleerd Hem te beminnen; vertrouw Hem want Zijn rijkdommen zijn ontelbaar en Zijn Barmhartigheid is onpeilbaar; Hij bemint je met onuitsprekelijke tederheid en waakt over je met liefdevolle ogen; elk hemels woord leeft eeuwig;

Ik moet leren U meer te beminnen.

Ik zal het je leren, heb vrede; 

(Later:) 

Vassula, Ik ben het, Jezus; Ik geef je kracht om Mij te ontmoeten;

ga met Mij verder, want Ik zal Mijn gegeven woorden vastleggen, zodat velen ze kunnen lezen en ervan profiteren; dochter, als de door Mij gegeven leiding zal zijn gevestigd, zal Ik je voorbereiden om Mij te ontmoeten; Ik verlang ernaar je dicht bij Mij te hebben;

Vassula, kijk Mij aan;[1] ben je gelukkig Mij op deze wijze te ontmoeten?

Ja, zeer gelukkig, ik verdien dit charisma helemaal niet.

aanvaard het; aanvaard wat Ik geef, Ik geef zelfs aan de meest ellendige zielen; Vassula, heb je gehoord dat Ik wijsheid geef aan eenvoudige kinderen, en niet aan geleerden en slimmerikken?

Ja, dat heb ik gehoord, waarom is dat zo?

omdat kinderen Mijn zwak zijn; ze laten zich door Mij vormen;

Ik kies onwaardige zielen om te vormen, mensen die weinig of bijna niets weten; Ik zal je voorzien van wat je nodig hebt, Vassula, want Ik ben rijk; bij Mij zal het je aan niets ontbreken;

Ik bemin je, besef je hoe gelukkig je Mij maakt telkens wanneer wij elkaar ontmoeten? Ik voel Mij gelukkig je eindelijk bij Mij te hebben; zou een vader niet blij zijn als hij zijn verloren kind gevonden heeft? jij was verloren en Mijn Hart was tot in alle vezels  verscheurd van verdriet; je was weggelopen en liet Mij wanhopig achter; Ik ben je gaan zoeken en heb je gevonden; hoe zou Ik dan niet blij zijn je bij Mij te hebben? Vassula, dicht bij Mij zul je leren; Ik zal je alle deugden leren om je in staat te stellen Mij te verheerlijken; Mijn kind, leer de dauw van de gerechtigheid in je op te nemen; leer Mij te verheerlijken; leer van Wijsheid; Ik heb je lief; ga nu heen in vrede en roep Mij als je wilt; laten we samen bidden;

(We baden.)

wees nu Mijn metgezellin en bewaar Mij in je hart;


[1] Ik keek in het Gelaat van Jezus. Hij keek mij aan.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message