DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Gelukkig Ben Je Als De Mensen Je beschimpen
Kleine Bloemen

7 december 1988 

(Boodschap voor de groep.) 

(Heilige Maria:) 

Mijn Vassula, heb Mijn Vrede;

beminde kinderen, Ik zegen jullie; Ik ben jullie Heilige Moeder die net als jullie lijdt om de dorheid die verspreid wordt; verlies de moed niet, Ik sta naast jullie; Ik zal jullie bemoedigen om Jezus' Boodschap van Vrede en Liefde te verspreiden;

zie, Jezus openbaart Zijn Boodschap door dit zwakke instrument, een breekbare bloem die Hij gevormd heeft; maar veel geestelijken zullen weigeren te geloven, zij lijken Gods Oneindi­ge Rijkdom niet te begrijpen! velen van hen zouden niet geloven, zelfs als ze zouden zien dat zondaars geloofden en berouw hadden! deze zondaars zullen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan vóór deze geestelijken;

wees niet bang, Mijn beminde; Ik, je Heilige Moeder, zie alles wat er gebeurt, Ik zal je altijd bemoedigen; Ik zal je altijd troosten, heb geloof en steun altijd op Jezus;

Vassu­la, Mijn kind, gelukkig ben je als de mensen je beschimpen en je vervolgen en allerlei laster over je spreken omwille van Jezus; verheug je en wees blij, want je loon in de Hemel zal groot zijn; op deze wijze werden ook de profeten vóór jou vervolgd, Mijn kind;[2] er zijn veel geestelijken die geloven in Gods huidige tekenen en openbaringen, maar uit vrees te worden vervolgd, verbergen ze hun gevoelens; die geestelijken zouden moeten bidden, bidden, bidden, en aan Jezus' Heilig Hart om moed vragen; Jezus zal hun moed geven;

Ik zal Mijn Boodschap beëindigen met je te zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; 

(Jezus:) 

Vassula, geef Mijn Boodschap uit; Ik verlang deze Boodschap te geven aan allen die naar ons toe kwamen;

ach Mijn kind, laat hen Mijn Heilig Hart voelen! vijf van Mijn Wonden zijn wijd open voor allen om binnen te komen en Mijn pijn te delen! beminden, Ik ben het, Jezus, jullie Redder, en openbaar Mijzelf door dit zwakke instrument om jullie allen en aan alle volkeren Mijn Heilige Boodschap van Vrede en Liefde te geven; Ik, die de Vorst ben en boven alles sta, buig Mij helemaal naar jullie over, Mijn kleine bloemen, om jullie te kunnen bereiken; door Mijn Oneindige Liefde en door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid kom Ik om jullie Mijn Vrede en Mijn Liefde aan te bieden;

Ik ben het Licht van deze wereld, en Ik kom om te schijnen in deze donkere wereld waarin jullie nu leven; kleine bloemen, jullie hebben Mijn Licht nodig; zoals elke bloem licht en de stralen van de zon nodig heeft om te leven, zo hebben ook jullie, de stralen van Mijn Liefde nodig om te leven voor Liefde en in liefde, want deze zijn de rijkdommen van Mijn Genade; schepping Ik bemin je bij het dwaze af! ga door met je gebeden, je boetedoeningen en je daden van liefde, want al deze daden zijn een balsem voor Mijn Wonden; Ik bemin je, en vanwege deze liefde die Ik voor je heb, zal Ik ervoor zorgen dat in deze woestijn, die jouw tijdperk geworden is, nieuwe graankorrels zullen ontspruiten, graankorrels van Vrede en Liefde;

Ik zal neerdalen onder de doden om hen te doen herleven en om van hen toegewijde dienaren van Mij te maken die Mijn Heilige Naam eren en Mij verheerlijken; kleine bloemen, de dagen zijn zo dichtbij, de dagen waarover Ik jullie heb gespro­ken, van een Nieuwe Aarde en van een Tijdperk van Liefde dat van boven zal neerdalen; dit alles zal gebeuren; aldus, worden de Schriften vervuld;

beminden, kinderen van Mijn Licht, wees verenigd en altijd dichtbij Mij, weest met Mij en bidt voor jullie broeders die verloren zijn; bidt voor die priesterzielen die Mijn Heilig Hart verwonden door Mijn Tekenen te ontkennen; verspreidt Mijn Boodschap van Vrede en Liefde, maakt Haar bekend aan alle Volkeren; verheerlijkt Mij door deze Oogst,[2] die rijp is, Ze zal velen voeden;

Mijn Ogen en die van jullie Heilige Moeder zijn op jullie gericht; Wij geven jullie Onze Vrede; neemt deze Vrede en deelt Haar met anderen;

Ik zegen jullie allen; 


[1] Matt. 5:11-12.

[2] De Boodschappen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message