DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ontvang Mijn kinderen
Moeder Van God

3 december 1988 

(Boodschap gegeven voor de bijeenkomst van 16 december.) 

Ik bemin U, Ik verlang bij U te zijn,
dank U dat U mij deze genade hebt gegeven,
deze gave om bij U te zijn en  te voelen dat U zo nabij bent.
Dank U dat U mij onderricht en mij naar U hebt opgeheven.
Ere zij God. Geprezen zij onze Heer,
Gezegend zij onze Heer. 

Heer? 

Ik Ben; beloon Mijn Heilig Hart door te geloven met een kinderlijk geloof; probeer niet te achterhalen waarom Ik jou gekozen heb en je tot Mij heb opgeheven ... accepteer gewoon zonder het waarom en hoe; stel geen vragen, accepteer gewoon wat Ik je gegeven heb;

ach Mijn kind! Ik heb jarenlang aan je deur gestaan! 

Vergeef mij, Heer. 

Ik heb je vergeven; Ik maak je geen verwijt, want dit is voorbij; Ik wil je alleen de vreugde van Mijn Heilig Hart laten zien, want Ik ben nu weer bij je; Ik heb je gevormd om Mij te ontvangen; verblijd daarom Mijn Heilig Hart door Mijn kinderen te ontvangen; door hen te ontvangen, ontvang je Mij; Ik breng ze helemaal tot aan je drempel; offer je tijd; zij hebben Mijn Vrede nodig, ze moeten bemoedigd worden; moedig hen aan Mij vertrouwelijk te benaderen, maar niettemin, zonder te vergeten dat Ik Heilig ben

Heer, wilt U dat deze bijeenkomsten worden gehouden? 

het is Mijn Wil; klamp je aan Mij vast en laat Mij je leiden; geef jezelf aan Mij over; Ik, Jezus, ga voor je uit; 

Heer, het is toch goed, nietwaar, om de boodschappen in deze bijeenkomsten voor te lezen? 

je verheerlijkt Mij, beminde; 

Ik dank U, mijn Heer. 

vergeet nooit dat Ik je leid, vertrouw Mij; zij die Mij beminnen zullen leren in Mijn Liefde te groeien, zodat zij op hun beurt anderen naar Mij kunnen brengen om Mij te beminnen; Mijn Heilig Hart is in vlammen van Liefde en verlangt er vurig naar ieder van jullie in Zijn diepten te trekken; Ik dorst naar liefde; alles wat Ik van jullie wil is Liefde, want Liefde is de Wortel van de Boom der Deugden;

kom, jullie allen die niet met Mij verzoend zijn, kom, kom en verzoen je en ontvang Mijn eigen Vrede,[1] kom en deel in Mijn Liefde, kom jullie allen die Mij nog niet begrepen hebben; sluit Vrede met Mij; kom en sluit Vrede met Liefde; Ik, jullie Heer Jezus Christus, wens dat jullie Mijn Kinderen van Licht worden; ja, Mijn leerlingen van Vrede en Liefde, die Mij eren; 

O Heer! Sommigen zullen vervolgd worden zoals in alle andere tijden! 

Ik weet het, Mijn kind; sommigen zullen vervolgd worden door hen van wie de harten nog gesloten zijn en die met hun verstand redeneren en niet met hun hart; maar door Mijn Genade zal Ik ook velen van hen in Mijn Heilig Hart trekken; kleine bloemen, heb moed, Ik sta naast jullie en Mijn Ogen rusten op jullie, wees dus niet bang; het is Mijn verlangen dat Mijn Boodschap van Vrede en Liefde verspreid wordt van Noord tot Zuid en van Oost tot West; heb dus vertrouwen in Mij; Ik heb Haar in het geheim voorbereid voor jullie Tijdperk;

Ik vraag in Mijn Boodschap om de hereniging van Mijn Kerken, want zoals de Vader en Ik één zijn, zo moet ook Mijn Kerk Eén zijn, allen verenigd en in één Kudde; Ik heb Petrus gekozen om jullie voogd te zijn en jullie in de Waarheid te bewaren tot Mijn Terugkomst, maar de mensen hebben Mij niet gehoorzaamd, ze hebben zich afgesplitst en hun eigen regels opgesteld;

voorwaar Ik zeg je, luister niet naar hen die zich verzetten tegen Petrus, Petrus-van-Mijn-Lammeren, die nu Johannes-Paulus II is ... want hij is Mijn keuze en de beminde van Mijn Ziel; luister niet naar hen die hem veroordelen, zij zijn misleid;

beminden, toen jullie je onlangs hebben afgesplitst, werd een deel van Mij afgescheurd; ja, ze realiseerden zich niet dat zij een deel van Mijn Lichaam scheurden; o Mijn beminden … verdien Ik dit? … waarom Mijn Hart verscheuren?… waarom  het Hart van jullie God verscheuren? … waarom Mijn Ogen vullen met nog meer bloedige Tranen?[2] … Ik smeek, smeek jullie, net als een bedelaar, die verlamd is door zijn eigen vrienden, om terug te keren tot Petrus, jullie allemaal, en één te zijn, zoals de Vader en Ik die Eén zijn; Ik roep ook allen op die Mijn Moeder afwijzen,[3] om hun oren te openen en te luisteren; Mijn Moeder is de Koningin van de Hemel; Zij is genaamd, Moeder van God;

Ik geef geen schuld aan hen die het niet geweten hadden, Ik probeer alleen jullie terug te brengen tot de Waarheid; Ik roep ook op tot de bekering van deze wereld, Ik herinner ook diegenen die het vergeten zijn eraan dat Ik Almachtig ben en dat zij Mij niet moeten vergelijken met zichzelf;[4] Ik herinner jullie allen eraan, dat jullie leven in het einde der Tijden en dat Mijn Tekenen dus zijn toegenomen ... de Schriften worden vervuld ...

Ik ben Vrede en Liefde; Ik, jullie Heer Jezus, ben zo Barmhartig, ja, Mijn Barmhartig­heid is Groot; geloof in Mijn Barmhartigheid, maar vergeet nooit dat Ik ook een God van Gerechtigheid ben;

Mijn zuivering, die Ik zal zenden, zal uit liefde zijn; begrijp en verklaar het niet verkeerd en noem het niet: bedreigingen van God; Ik bedreig jullie niet, Ik waarschuw jullie uit liefde; net zoals een vader zijn kind waarschuwt en probeert met hem te praten, om het weer tot rede te brengen; Ik probeer ook jullie tot rede te brengen en jullie te laten zien hoe verkeerd en misleid sommigen van jullie zijn, en hoe zonden Mijn Licht kunnen tegenhouden;

Ik kom om jullie te wekken, want velen van jullie zijn in diepe slaap; Ik kom bij jullie allen vanuit Mijn Grenzeloze Barmhartigheid, om de doden op te wekken; Ik kom om jullie te vragen, vanuit Mijn Oneindige Liefde die Ik voor jullie allen heb, om berouw te hebben en jullie leven te veranderen en heilig te zijn; leef in heiligheid, want Ik ben Heilig;

Ik geef jullie Mijn Vrede opdat jullie in Vrede zijn en jullie deze Vrede mogen doorgeven aan jullie broeders;

kom nu, bezin jullie in gebed aan het einde van dit jaar; kom en bemin elkaar zoals Ik, jullie Heer, jullie bemin;

Ik zegen ieder van jullie; [1] Joh. 14:27.

[2] Het portret van Jezus verscheen in extreem lijden. Zijn Ogen waren gevuld met Bloed, met een korst van Bloed er omheen.

[3] De Protestanten.

[4] Bedoeld zijn zij die de werken van God in deze tijd rationaliseren. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message