DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben Je Hogepriester
Ik Zal Jullie Vergoddelijken Want Ik Ben De Godheid
Kom En Troost Jezus

21 november 1988 

Ere zij God, Gezegend zij onze Heer! Mijn Heer? 

Ik Ben; voel hoe Mijn Heilig Hart is; 

(Jezus' Heilig Hart is het meest tedere, warme en vergevende van alle harten.) 

Hoe kon ik U weerstaan? 

(Boodschap voor onze bijeenkomst:) 

Ik ben Liefde; Ik ben de Verhevenste Bron van Liefde, weersta Mij dus niet; kom bij Mij, dompel je onder in Mij, want Ik ben een Oceaan van Tederheid en Vrede; put allen uit Mijn Heilig Hart om jullie harten te vullen; Ik zal jullie tooien, Ik zal jullie volmaakt maken; kom en eet van Mij, en jullie zullen leven voor eeuwig,[1] want Ik ben het Levende Brood, het Brood van Leven![2]

beminden, twijfel niet aan de Oproepen van Mijn Goddelijke Voorzienig- heid; Ik ben nog steeds temidden van jullie allen; Ik ben in jullie bijeenkomsten, helpend en Aanwezig, voel Mijn Aanwezigheid; Ik ben de Hogepriester die in jullie harten spreekt en jullie allen aanmoedigt om bij Mij te komen, Ik probeer voortdurend jullie naar Mij toe te trekken; ach! hoe verlang Ik ernaar jullie allen in Mijn Armen te houden en jullie met grote Tederheid te omhelzen! hoe verlang Ik ernaar dat jullie bij Mij komen en intiem met Mij worden! Ik ben jullie Hogepriester, maar ook jullie Heilige, jullie Broeder, jullie Metgezel, jullie Bruidegom, Ik ben jullie Schepper en jullie zijn allemaal Mijn zaad ...

Vassula, Ik ben en zal altijd bij deze bijeenkomsten zijn; jouw toespraken zullen van Mij komen, uit Mijn Mond zullen jouw woorden komen;[3] heb Ik niet gezegd dat Ik Mijn boomgaard water zal geven en Mijn Tuin bevloeien? Ik zal Mij over jullie allen uitspreiden, als een ochtendnevel, Mijn Dauw van Vrede en Liefde; weersta Mij dus niet, Ik ben van plan om je te tooien, schepping! zalig zijn zij die zich voor Mij zullen openen en Mijn Dauw van Vrede en Liefde toestaan in hen door te dringen; zalig zijn zij die Mij trouw zijn en Mij Beminnen, want Ik zal hen zelfs dichter naar Mij toe trekken en hen met Mijn Liefde bedekken;

jullie zijn geschapen naar Mijn Beeld en jullie zijn geroepen om in dit Beeld te leven, een Beeld dat velen van jullie vergeten zijn; maar, Ik, de Hogepriester, zal jullie aan Mijn Goddelijkheid en aan Mijn Heiligheid herinneren; Ik zal jullie eraan herinneren dat Ik Heilig ben; 

Jezus? 

Ik Ben; Ik zal jullie allen eraan herinneren dat Ik Heilig ben, opdat jullie heilig leven; Ik ben Liefde en vanuit Mijn Oneindige Liefde, geef Ik jullie waarschuwingen en tekenen op verschillende plaatsen over de gehele wereld; heb Ik niet gezegd dat de Voorspreker, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden, jullie alles zal leren en jullie alles in herinnering zal brengen wat Ik jullie heb gezegd? 

(De Heilige Maria:) 

bloem, heb Mijn Vrede; voorzichtig nu; wees gehoorzaam en je zult niets te vrezen hebben; O Vassula, Jezus bemint je grenzeloos; Hij zorgt voor je; jij en Hij delen Zijn Kruis; Jezus zal je nooit in de steek laten, nooit; ja, Ik Ben, kom, neem je rust; Ik Ben met je; wij, ons? 

Jezus? 

(Vervolg van de  boodschap voor de bijeenkomst.) 

Ik Ben; Ik ben jullie Heer, de Gekruisigde; kinderen van Mijn Ziel, beminden van Mijn Hart, de Liefde lijdt hevig;

begrijp hoe Ik Mij voel; Ik voel Mij verlaten, vergeten en verraden door de Mijnen; Ik hang vandaag aan Mijn Kruis en ben in Mijn tweede Passie; de aarde is droger dan ooit tevoren en  jullie, beminden, lijden aan de gevolgen; jullie zijn de slachtoffers; velen van jullie verhongeren, anderen worden telkens weer misleid door de Boze, wat een medelijden heb Ik met jullie! Mijn Hart bloedt bij het zien van dit alles, vanaf Mijn Kruis; Mijn Ogen zijn gevuld met Tranen van Bloed;

Ik geef jullie allen zoveel tekenen, en toch, zeer weinigen merken ze op; kom bij Mij in jullie gebeden; Ik ben Aanwezig en Ik luister naar jullie! kom in de Armen van jullie Verlosser; geef Mij jullie fouten en Ik zal jullie zuiveren en genezen; Ik zal jullie vergoddelijken want Ik ben de Godheid, Ik zal jullie vervolmaken! kom bij Mij zoals je bent, wees niet bang voor Mij; Ik ben een Liefhebbende God, Ik ben vol Barmhartigheid voor de armzaligen, Ik ben een God vol Medelijden! bid tot Mij, spreek met Mij, aarzel niet! Ik wacht met smart op jullie ...

Mijn Liefde voor jullie allen is zo Groot, dat Ik, die de Heilige der Heiligen ben, de Eeuwige en de Heer van heel Mijn Schepping, Mij helemaal naar jullie neerbuig, om jullie te kunnen berei­ken en jullie gebreken te genezen; Ik ben altijd onder jullie en tot het einde ...;

zalig zijn zij die Mijn Boodschap van Vrede en Liefde verspreiden! zalig zijn zij die bij Mij komen en Mij troosten; wees één met Mij; blijf altijd in Mijn Liefde; 

zeer beminde kinderen, Ik ben jullie Heilige Moeder, Ik ben de Moeder van de gehele Mensheid; Mijn beminden, Jezus lijdt onzegbaar; Hij is nu in Zijn Tweede Passie! voel Onze Harten, hoe zij lijden ...

vandaag is er een grote strijd gaande; Satan valt meedogenloos aan en de Heilige Michaël bestrijdt hem met Gods engelen; de aarde voelt de trillingen van deze grote strijd; Ik heb jullie gebeden nodig, bemin­den, houd nooit op te bidden... bidt, Mijn beminden, wees als stralende engelen van licht in deze duisternis; bidt voor de redding van de zielen; bidt, Mijn beminden, voor de bekering van de zielen; Ik reken op ieder van jullie …

begrijp alsjeblieft hoe een moeder zich zou voelen als ze haar kinderen een eeuwig vuur tegemoet ziet gaan, en hoe ze zich voelt bij het zien dat sommige van haar beminden in het eeuwige vuur vallen …

mediteer hierover en jullie zullen Mij beter begrijpen;

Ik wil Mijn Boodschap beëindigen met jullie te zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en De Heilige Geest;

kom, en troost Jezus ... 

Mijn Heer? 

Ik Ben; Ik ben altijd gelukkig als Ik zie dat je erg je best doet om Mij te behagen, door tijdens het bidden van de Rozenkrans de Geheimen te overwegen; gezegend kind, leer ook aan anderen om de Heilige Rozenkrans langzamer te bidden; het is nutteloos om snel en alleen met jullie lippen te bidden; ieder gebed zou uit het hart moeten komen; jullie moeten voelen wat je zegt, dus neem de tijd om over elk Mysterie te mediteren; 

Dank U, mijn Heer.


[1] Joh. 6:51.

[2] Joh. 6:35.  

[3] Dit betekent dat God me de juiste woorden zal geven.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message