DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Alles Wat Ik Van Je Verlang Is Liefde

13 februari 1987

vrede zij met je; Ik ben hier, Ik ben het, Jezus, die je leidt; wees niet bang; verenig je met Mij, Vassula; alles wat Ik van je verlang is liefde;

Ik maak mij zorgen om de boodschappen, ik voel mij verantwoordelijk. Ik weet niet hoe ik moet werken!

Ik ben Mijzelf genoeg, en Ik ben in staat om zonder jouw hulp al Mijn kinderen te helpen, maar als een Bruidegom wil Ik alles delen; maak je geen zorgen want Ik ben Kracht, beminde; steun op Mij en laat Mij je leiden;

bedenk dat Ik het ben die je deze kracht geef om Mij te ontmoeten;

Ik vraag van jou Mij trouw te beminnen; bemin Mij vurig; troost Mij als Ik om troost vraag, want velen in jouw omgeving verwonden Mij; er wordt dagelijks zoveel zonden bedreven die Mijn Ziel bedroeven, Mij met bitterheid vervullen, Mijn Kelk met verdriet vullen; hoe konden ze Mij vergeten? Vassula, als een Bruidegom zich gegriefd voelt, tot wie anders dan tot zijn bruid die Hem bemint zou Hij zich wenden om troost;

Ik zal U troosten als ik kan, maar wat moet ik doen, Ik, die, ik weet het, onwaardig  ben, U waarschijnlijk ongewild pijn doe, ontoereikend ben en te verlegen (schuchter) om tot U te spreken, volkomen onwaardig!

Ik weet dat alles wat je gezegd hebt waar is, maar heb Ik je niet gekozen, hoewel Ik heel je zwakheid kende? Ik bemin je, Vassula, en alles wat Ik van je verlang is een beantwoording van Mijn liefde;

Ik houd heel veel van U. U bent voort- durend in mijn gedachten. Ik leef voor U. Ik bemin U, ik weet niet in welke mate, maar U weet het. Ik vraag U alleen mij te leren U meer te beminnen, zodat mijn liefde onmetelijk wordt.

beminde, leg je hoofd op Mij en laat Mij je zalven met zuiverheid om een van Mijn verzadigde bloemen te worden die Mij in zich hebben opgenomen; kom, Ik zal je voeden, uit Mijn hand zul je eten;

Ik zal je leren Mij meer te beminnen;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message