DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Mijn Geest Uitstorten

20 augustus 1988 

Jezus? 

Ik Ben;

beminde, deze dagen misleidt Satan velen door openbaringen en  verschijningen aan te vallen die van Mij komen; als Ik niet gekomen was om je te bevrijden, zou je nog in zijn klauwen zijn; geloof, geloof in Mijn Barmhartigheid, geloof in Mijn Werken; vergelijk jezelf nu met wat je vroeger was, was het niet door Mij dat je gered werd; Ik ben het Licht, Ik heb je verlost uit de duisternis;

Vassula, Satan is wanhopig en probeert jullie in verwarring te brengen en jullie allen tegen elkaar op te zetten; besef hoe hij werkt; hij probeert jullie allemaal in verwarring te brengen; hij weet hoe Mijn Werken veel zielen redden, en daarom wil hij Mijn plannen verijdelen en vecht hij ertegen; Ik zal altijd dichtbij je zijn, lees Handelingen 2; Mijn Geest wordt van boven gegeven aan velen, maar zoals altijd, wordt Hij door sommigen uitgelachen die niet in staat zijn Zijn mysteries te verklaren;

Ik heb steeds weer gezegd, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over het hele mensdom en dat jullie zullen profeteren; jonge mensen zullen visioenen zien;[1] en jullie oude mensen zullen dromen zien; zelfs over de minsten van jullie[2] zal Ik Mijn Geest uitstorten; Ik zal voortekens geven aan de hemel boven en tekens op aarde beneden, schepping! heb je deze profetie werkelijk begrepen?

Ik vraag plechtig aan Mijn leraren die niet geloven in de Werken van Wijsheid, te zoeken naar de verborgen betekenis van de spreuken en naar de wijsheid van al de Ouden; ze zouden moeten vragen om vervuld te worden van de Geest van Begrip die hen zal leiden om de Grootheid van Mijn Naam te begrijpen;

pas op voor Satans valstrikken; Ik  heb je tevoren gewaarschuwd voor zijn kwaadaardigheid; Mijn kind, Ik, de Heer, bemin je grenzeloos en wil je nooit verloren zien gaan; 

Maar Heer, er zijn valse verschijningen en zelfs openbaringen! 

ja die zijn er, maar heel spoedig zal Ik ze ontmaskeren en laten zien dat ze vals zijn; welke vader zou naar zijn kind kijken dat jaar na jaar de verkeerde weg op gaat en het niet waarschuwen? of welke vader zou zijn kind bedrogen zien worden en rustig toekijken; zou hij het niet waarschuwen en het de waarheid laten zien? zou Ik dan, die Liefde en Barmhartigheid ben, blijven zwijgen en jullie aan die gevaren blootstellen, en niet naar jullie toesnellen om jullie de waarheid te vertellen? … probeer het te begrijpen[3] … 

Dank U, mijn God, voor Uw geduld met ons allen. Uw Barmhartigheid is inderdaad Groot. 

ach Vassula! als ze alleen maar deze Barmhartigheid van Mij eens begrepen! kom tot Mij; 

(Ik voelde zoals Hij wilde dat ik dichtbij Hem zou zijn zodat ik op Hem zou steunen.) 

Ik wil dat je op Mij steunt; Ik wil dat Mijn hele schepping op Mij steunt;


[1] Gewoonlijk zien kinderen in onze dagen visioenen: bv. Medjugorje, Fatima, Garabandal.

[2] Ik, bij voorbeeld, een niets.

[3] Hier sprak God als een zeer geduldige vader.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message