DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wachten Is Slapen

19 augustus 1988

Ik wil U alleen vertellen
hoezeer ik U bemin
en ik wil U danken Heer
voor alles wat U gedaan hebt
en nog voor mij doet.
Ik zal nooit of te nimmer in staat zijn U
al deze genaden te vergoeden. 

Heer?

Ik Ben;

bloem, steun op Mij, Ik zal zelfs aan de meest armzaligen geven; Ik ben een Afgrond van Barmhartigheid, maar tot Mijn verdriet, zijn velen van jullie vergeten hoe Ik werkelijk ben; Ik ben geen God van voorkeuren, Ik ben Rechtvaardig; en Ik geef zelfs aan de allerslechtsten;

laat Mijn Heilig Hart van vreugde opspringen! geef Mij je liefde, ook al is ze soms lauw, Ik zal haar aannemen; geef Mij je liefde en Ik zal haar vervolmaken in Mijn Goddelijkheid; kom tot Mij zoals nu, zonder eigenbelang en bied Mij je liefde aan; wacht niet tot je volmaakt bent om Mij je liefde aan te bieden, wacht niet tot je een heilige bent met Mij je liefde aan te bieden, kom zoals je bent, met al je gebreken, en in Mijn Zuiverheid zal Ik je liefde omvormen tot zuivere liefde, die van boven op jou zal weerspiegelen, kleine ziel, Ik zal alles wat je Mij aanbiedt mooi maken, kom dus tot Mij zoals je bent, en offer Mij je liefde, deze liefde die in zo velen van jullie ontbreekt!

ziel! als je eens wist hoeveel zielen nu in het vagevuur lijden ... bevrijd hen uit het vagevuur om in staat te zijn naar Mij te komen; ze hunkeren ernaar om bij Mij te zijn, maar ze kunnen het niet vanwege de smetten op hun ziel; bevrijd hen door gebeden en door offers; bevrijd hen door Mij te beminnen, door Mij te aanbidden; bevrijd hen door je vast te kluisteren aan Mij en Mijn Kruis; bevrijd hen door daden van liefde; bevrijd hen door Mijn lijden te delen; Vassula, deze zielen smachten naar Mij om weer en voor altijd met Mij verenigd te zijn, maar ze moeten eerst zichzelf zuiveren voordat ze in Mijn Aanwezigheid kunnen zijn; 

Heer, U zei: "en weer met Mij verenigd te zijn ..." Zijn ze na hun dood enige tijd  bij U geweest? 

Ik heb hun ziel van hun lichaam bevrijd, Ik heb hun voor slechts een moment Mijn Heilig Gelaat getoond, en juist op dat moment heb Ik hun ogen ontsluierd en zagen zij Mij in Mijn Zuiverheid en in Mijn Licht, onmiddellijk zagen zij De Waarheid van aange­zicht tot aangezicht en beseften hoe besmeurd hun ziel is door zonde; en, ondanks hun brandend verlangen om in Mijn geopende armen[1] te vallen en Mij te volgen, begrepen zij dat dit onmogelijk is voordat hun ziel gereinigd is; dus met een doordringende pijn van verdriet vallen zij terug en bereiden zich voor om gezuiverd te worden; dit doet hen pijn en brandt hen onzegbaar, omdat ze Mij niet kunnen zien, Mijn afwezigheid verteert hen, en de oorzaak van hun grootste lijden in het vagevuur is Mijn Afwezigheid; zij ondergaan ook een ander soort lijden, met vuur, afhankelijk van hun zonden;

bereid van tevoren je ziel voor, schepping, wacht niet totdat de dood je overschaduwt; houd je ziel zuiver en zonder smet; voed jezelf met Mijn Lichaam en drink Mijn Bloed zo dikwijls als je kunt; heb dikwijls berouw, wees voorbereid op deze dag; vast, vasten helpt je; luister naar Mijn Stem en bereid je ziel voor alsof onze ontmoeting nog vandaag zou zijn; wacht niet, wachten is slapen, wachten is je lampen zonder olie laten; wees voorbereid je Verlosser te ontmoeten;

Ik bemin jullie allen bij het dwaze af, besef dat Ik door Mijn Peilloze Barmhartigheid, jullie allen wil voorbereiden; 

(Later:) 

(De Heilige Maria.) 

Mam? 

heb Mijn Vrede;

Ik ben je Mam, ja,[2] Mijn Vassula, Ik heb het gedaan; Mijn tranen en Mijn smeekbeden tot de Vader hebben je kind gered; bemin de Vader, want Hij is vol Medelijden;

Wat kan ik zeggen? U danken is niet genoeg. Alles wat ik doe of zeg zal niet genoeg zijn! 

Mijn kind, geef je helemaal aan Hem over; geef je dikwijls over; dat bevalt God enorm; heb vertrouwen, want je bent in Zijn Handen; Ik zal je mijn Vrede geven; verheerlijk God door Hem te gehoorzamen;

Ik zegen U, Moeder.

Ik zegen jou en je gezin;

(Later, na deze emotie:) 

Vassula, Ik wil je zeggen dat spoedig veel dingen die door Mij voorspeld zijn in Fatima zullen gebeuren; Ik ben vol van Genaden en Ik wil ze vanaf dit jaar uitstorten over Mijn kinderen; de tijd is nabij, en vanwege deze korte tijd die nog over is, zal Ik, je Heilige Moeder, dichter bij jullie zijn dan ooit tevoren; Ik wil Mijn Genaden over velen van jullie uitstorten, om jullie mooi te maken en jullie dichter naar Jezus te trekken, die enorm veel lijdt;

ach dochter ... telkens als een ziel naar Ons terugkeert wordt een doorn uit Onze Harten getrokken! telkens als iemand tot Ons uitroept: “Ik bemin U!” wordt een doorn uitgetrokken en vervangen door een bloem;

vrede zij met je, dochter; 

Wij, ons?

ja; wij, ons;


[1] Bewijzend dat God van Zijn kant niets in de weg legt; de hindernis komt van onze kant.

[2] Maria zei mij hier iets wat mijn oudste zoon betreft. Onze Moeder deed mij begrijpen dat het door Haar smeekbeden tot onze Hemelse Vader was dat mijn oudste zoon zijn ziekte had overleefd. Dit was 13 jaar geleden. Ik raakte daardoor zeer geëmotioneerd en geschokt.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message