DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Dagen Van Afrekening Zijn Begonnen

15 augustus 1988 

(Feest van Maria ten Hemelopneming.) 

Ik, de Heer, zegen je; Mijn Heilig Hart raakt uitgeput door pijn, vol doornen zoek Ik verlichting en troost bij al degenen die Mij beminnen, Mij zegenen en Mij zoeken; Ik wend Mij tot en reik naar Mijn kleine zielen want in hun kleinheid vind Ik Mijn rust; vind Ik Mijn troost; 

Ach,  Jezus, het is zo pijnlijk U in zo’n  smartelijke toestand te voelen! 

bid voor die zielen die gered moeten worden; bid tot Mij, want Mijn Naam is: Hij-Die-Redt; de uren vliegen, de dagen van afrekening zijn begonnen; de dagen van vergelding zijn hier; de ongerechtigheid van deze generatie is zo groot en de geloofsafval zo ernstig, dat Onze beide Harten door en door door­boord zijn door hun ongerechtigheid en hun schande­lijke beledi­gingen;

Ik smeek jullie naar Mij terug te keren en bij Mij te komen en Ik zal jullie vergeven! houd vast aan Liefde en Ik zal Mijn zegeningen op jullie laten neerdalen; wees eerlijk tegen elkaar en vriendelijk voor elkaar; bemin elkaar, word kinderen van Mijn Licht; begrijp waarom zoveel rampen over jullie zijn gekomen; ze zijn aangetrokken door het kwaad dat zich in jullie zielen heeft opgestapeld; kom bij Mij terug en laat Mijn Bloed jullie zuiveren; 

(Later:) 

Ik ben jullie Heilige Moeder; Mijn kinderen, keer terug naar God; Ik smeek jullie terug te komen, en God zal jullie vergeven; Zijn Barmhartigheid daalt als dauw op jullie neer, schepping, en als bloemen zullen jullie opengaan en Zijn Licht in je opnemen; Ik roep jullie, Ik bemoedig jullie, maar hoevelen weten van Onze Oproepen? hoevelen geloven in deze Oproepen? Mijn Hart lijdt eronder te moeten zeggen dat slechts een handvol van jullie deze Oproepen vertrouwt; het hart van deze generatie is veranderd in graniet; verblind door Rationalisme zijn ze Gods Wegen vergeten, zijn ze Gods Wonderen vergeten, zijn ze vergeten dat Hij Almachtig is en vol Mededogen; nooit is Gods schepping zo diep gevallen, zelfs niet in de dagen van Sodom en Gomorra; jullie onverschilligheid is tot de Eeuwigheid doorgedrongen en jullie gebrek aan geloof veroordeelt jullie; jullie meedogenloze vervolgingen van Mijn Ver­schijningen en van hen die God gezegend heeft en aan wie Hij Zijn Boodschappen geeft, zullen een oorzaak zijn van jullie val;

Ik, jullie Heilige Moeder, Moeder van jullie Verlosser, roep jullie op en smeek jullie om berouw te hebben en te veranderen; kom terug bij Ons, leef heilig, leef heilig onder Gods Ogen, wees voorbereid Hem te ontmoeten met jullie handen vol goede werken en in zuiverheid; 

(Nadat ik vandaag de kerk uit ging en de vele treden naar beneden afliep meende ik in een rozentuin te lopen. Er was nergens een bloem om mij heen, alleen cement.) 

(Later:) 

Ik heb je overgoten met Mijn Geur; Ik wilde dat je Mijn Aanwezigheid voelde; door deze gunst die Ik je verleend heb, wilde Ik je eraan herinneren hoe dierbaar je voor Ons bent, kind; Ik ben je Heilige Moeder en Ik ben gelukkig je weer bij Ons te hebben; beminde, Ik zegen jou en je hele familie; 

Heilige Moeder, dank U voor alles. Ik zegen U. 

bloem; 

Ja, Jezus. 

noem je Heilige Moeder, Mama, van nu af aan; wees vertrouwelijk met Haar zoals je dat  met Mij bent; wij, ons, onthoud Mijn lessen; 

Ja, Heer. 

Ik, de Heer, zegen jullie allen;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message