DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ecclesia Zal Door Mij Herleven
Nieuwe Pinksteren

9 augustus 1988 

(Rome) 

Jezus? 

Ik Ben; dierbaarste ziel, hoezeer bemin Ik je;

Ecclesia zal door Mij herleven; sta Mij toe Mij door jou te openbaren, Mijn mirre; bewierook Mij, je Heer; Ik heb je Mijn Heilig Hart laten zien; Ik ben bij je gekomen, ziel, om je Mijn Wegen te leren en je naar de Waarheid te leiden; jouw generatie zoekt de Waarheid terwijl de Waarheid Liefde is; maar Liefde ontbreekt in hen, Mijn Naam[1] betekent niets voor hen, niet langer meer, en toch is Mijn Barmhartigheid groot voor hen die Mij bezoedelen;

Mijn schepping heeft Mijn Wegen verlaten; ze hebben zichzelf toegestaan door blinde gidsen te worden geleid; ze hebben gerebelleerd tegen Mijn Wet, en een wet onderwezen die niet de Mijne is; schepping! als je eens wist hoe dicht je bij de Ondergang bent! zorg voor elkaar,[2] in plaats van elkaar te vervolgen; leer Mijn Wegen kennen, de Wegen van Wijsheid; laat elke daad of gedachte begeleid worden door Liefde;

bloem, Ik ben je Toegewijde Bewaker; vertrouw Mij dus; Ik bewaar je onder Mijn Licht en voed je met Mijn Sap; vertrouw Mij je God want Ik heb je in hoge mate begunstigd; Ik zal altijd dichtbij je zijn en je verfraaien; Ik-Ben-Al-Getrouw;

kom, wij, ons? wees één met Mij; 

Dank U, mijn God. 

(Ik zag een glimp van Gods schoonheid en voelde mij opgetogen om door God te zijn omhuld.) 

(Later:) 

(Onze Heilige Moeder sprak.) 

de strijd is niet voorbij; als je eens wist hoeveel zielen iedere dag in de hel storten! het aantal is alarmerend … 

(Ik vroeg wie.) 

van Kardinalen tot jonge kinderen;[3] jouw tijdperk is verdorven; inderdaad, het is het domein van Onze tegenstander geworden; hij heeft zijn heerschappij op aarde ten volle uitgebreid; ach Vassula ... God telt de dagen, de dagen waarop Hij op jullie als een dauw zal uitstorten een Nieuwe en Rijke Tuin om jullie weer tot leven te brengen; dit zal bekend worden als het Nieuwe Pinksteren; kom en kniel neer, jullie allen en bid tot de Heer om deze Roemrijke Gebeurtenis; bid voor deze Komst; bid dat Liefde terugkomt;

Ik, Vassula, ben de Vrouwe van de Rozenkrans; 

Heilige Moeder waarom presenteert U zich op deze wijze? Is er een bijzondere opmerking in Uw Boodschap? 

ja, alles wat Ik in Fatima heb gezegd zal vervuld worden voor het einde van dit tijdperk; kom, rust nu in Mijn Onbevlekt Hart en in Jezus’ Heilig Hart; behaag Jezus door Hem te dienen zoals je doet en door Hem te beminnen, waardoor je eerherstel geeft voor hen die Ons niet beminnen; wij, ons? 

Ja, voor eeuwig.


[1] Zijn Naam is Liefde.

[2] De  geestelijken.

[3] Onze Heilige Moeder aarzelde en ik voelde een pijnscheut door Haar heen gaan.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message