DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Deel Mijn Kruis Door Mij Te Beminnen

29 juni 1988 

Heer? 

Ik Ben; bloem, deze liefde, die Ik voor de hele mensheid heb, is nooit goed begrepen; Ik lijd! Ik lijd intens; dierbaarste ziel, geef Mij rust, geef Mij rust door Mij te beminnen; 

O Heer,
als ik Uw lijden zou kunnen verlichten
door Uw lijden te delen
sta mij dan toe dit te doen;
gebruik mij, gebruik elke molecule van mij,
leer mij U oneindig te beminnen. 

Ik bemin je, Mijn Vassula van Mijn Heilig Hart; wij delen alles; Vassula, besef dat je Mijn Kruis deelt, je Mijn Passie deelt, O Vassula! Mijn Bloed stroomt uit Mijn Lichaam als rivieren, Ik ben door de Mijnen opnieuw gekruisigd, door de geloofsafval in het binnenste heiligdom van Mijn Kerk, door kardinalen, door bisschoppen, door priesters, Mijn beste vrienden verraden Mij; Ik ben door velen in de steek gelaten; Ik ben door velen gegeseld; Ik ben doorstoken door Mijn meest intieme vrienden; Ik lijd en Ik ga door een tweede Passie; 

Mijn Heer, 

bemin Mij, bemin Mij, maak het Mij mogelijk dezelfde woorden te zeggen die je engelbewaarder tegen jou heeft gezegd; zijn woorden waren: “niemand heeft ooit zoveel van zijn engelbewaarder gehouden als jij;” kleintje, laat Mij op zekere dag kunnen zeggen: “niemand heeft in jouw tijdperk zoveel van Mij gehouden als jij;”

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message