DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Bemin Heiligheid;
Zie Mij In Mijn Schepping;

10 mei 1988

Mijn Heer?

Ik Ben; steun volledig op Mij; Ik ben je Vrede;

kom, bezwijk niet voor verleidingen; leer van Mij, door Mijn wegen te herinneren; bid, bid, bid; laat elk woord dat van je lippen komt een gebed zijn dat de hemel bereikt en opstijgt als wierook; wees voortdurend met Mij verbonden; verhef je geest tot Mij; denk aan Mij alleen; alles wat je hebt en wat goed is komt van Mij; Ik heb je doen herleven; schrijf het op;

(Jezus, die naast mij zat, legde Zijn Hand op mijn schouder.)

Ik heb je gevormd, Ik zal jullie allen in Mijn Armen sluiten; bloem, spreek tot Mij, je hebt je gesprekken met Mij verminderd; Ik geef je alles; Ik deel Mijn Werken met jou, doe dus hetzelfde met Mij, je Heilige Metgezel, je Bruidegom; Ik wil je dagelijkse bezigheden met je delen!

Mijn Vassula, als je lippen zich openen om iets te zeggen, laten ze dan alleen heilige woorden zeggen, laten ze gebeden zeggen; wees in voortdurend gebed; 

Heer, hoe is dit mogelijk, Heer?

Ik zal het je vertellen; laat je houding, je gedachten, je verlangens, je meditaties, je overwegingen, je diensten, alles wat je nodig hebt, alles! laat het een gebed zijn: Mijn Beeltenis; elke gelegenheid die je gegeven wordt moet een heiligheid in je opwekken, deze heiligheid die je door Mij was gegeven maar die de zielen zijn vergeten hoe ze die moeten gebruiken; Ik heb deze gave aan iedere ziel geschonken; Ik zal deze genade die nu in jullie allen verborgen is tot leven brengen; Ik bemin heiligheid;

Zou U, Heer,  met Uw genade, mij dan heilig willen maken? 

Mijn beminde, dat zal Ik, want dit is Mijn verlangen voor elke ziel; Ik, de Heer, heb deze weg voor jou gekozen; jij zult Mij, je God, in stilte aanbidden;[1] Ik en jij, afgezonderd, levend voor Mij; verblijd  Mijn schepping, bemin Mij, zie Mij in Mijn schepping; bemin Mijn schepping; Vassula;

(Jezus keek naar mij. Terwijl Hij even ophield, vouwde Hij  Zijn Handen samen, Zijn Ellebogen op Zijn Knieën, Zijn Handen neerhangend. Zijn Heilig Gelaat kijkt naar Mij. Zijn Haar is lang en los, heel licht kastanjeblond met een rode weerschijn.)

Vassula? 

Ja, Heer.

geef Mij je hart en Ik zal het in de diepten van Mijn Heilig Hart plaatsen; ga Mijn Heilig Hart binnen ...  ga hier binnen;

(Jezus wees naar Zijn Hart met Zijn Wijsvinger.)

O kom! Ik heb je geroepen vanaf het moment dat je geboren werd! Ik heb een plaats voor je gereserveerd, Vassula! Vassula!

Heer! Ik heb U mijn hart al gegeven, mijn leven, alles is van U!

ach Vassula, probeer Mijn Wil te begrijpen; luister naar Mijn Hartkloppingen; iedere harteklop is een roep om jou; waarom weersta je Mij?

Heer?

Ik Ben;

Heer, mag ik U iets in Uw Oor zeggen?

Ik luister;

(Hier zei ik iets tegen Jezus.)

ga Mijn Heilig Hart binnen en rust daarin,

(Hier vroeg ik iets anders aan Jezus.)

ja, laat het zo zijn; Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer.

(Later:)

(Ik ben altijd zo bedroefd dat sommige mensen de Heilige Maria afwijzen als ‘Moeder van God’. Ik voelde mij verschrikkelijk verdrietig en huilde om Haar. Ik wilde Haar troosten.  Toen viel Satan mij aan.) 

Vassula spaar je tranen ik haat al die martelaren putain  ______ 

Ga! ga weg Satan! Ga weg van mij, Satan!

… Heer Jezus?

Ik Ben; Ik zal je nu en dan laten zien hoe de duivel jou en Mijn Heilige Wegen veracht, de manier waarop Ik jou onderricht; als jij tranen van liefde vergiet voor Mijn Moeder maakt dat de duivel woedend;  

gezegend zijn zij die in Mijn Huis leven en in staat zijn je Heilige Moeder te erkennen als "Moeder van God" en "Koningin van de Hemel";

kom, beminde, Ik zal je zegenen;[2] Ik zegen je, Mijn Vassula;

Ik zegen U, Jezus.

(Ik raakte Zijn Heilig Hoofd aan.) 

Dank U dat U mij onderricht.

kom, onthoud![3] laten we delen! wij, ons!

Ja, Heer; wij, ons. 

 

12 mei 1988

Heer?

Ik Ben; twijfel nooit, Vassula; alles komt van Mij; schrijf:

(Jezus bedoelt mijn gevoel van ‘trilling’ in Zijn Aanwezigheid. Jezus gaf mij weer beelden van Zijn Kruisiging, hoe elke druppel Bloed die Hij op aarde heeft vergoten voor ons was. Hij liet mij Zijn Gelaat in doodsstrijd zien op het Kruis, gekneusd, bont en blauw, bedekt met zweet en bloed, Zijn Haar aan elkaar geplakt met Bloed en Zijn Ogen gevuld met Zijn Bloed uit Zijn doorstoken Voorhoofd. Dat alles voor mij, voor ons.) 

altaar! houd je vlam brandend voor de voltooiing van Mijn Kerk!

kom, samen; voel Mijn Aanwezigheid;


[1] God heeft mij de genade van de meditatie gegeven. Daarvoor moet ik alleen zijn.

[2] Jezus stond op, legde Zijn Hand op mijn hoofd, en zegende mij.

[3] Met opgestoken vinger zei Hij als een leraar: “onthoud”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message