DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Leef En Levend Zal Ik Handelen
De Tijd Is Bijna Voorbij

4 mei 1988 

(Ik bad een deel van de Heilige Rozenkrans. Misschien doe ik het niet helemaal goed, maar ik probeer het. Daarna de drie gebeden die de Heer wil dat wij bidden. Ik zal ze op­schrijven zodat iedereen ze kent.)

Jezus? 

Ik Ben; heb Mijn Vrede; Ik ben het, de Heer, wees niet bang;[1] 

O Heer, wat kan ik nog meer doen? 

(Ik wil God tevreden stellen.) 

aanbid Mij! Bemin Mij! Mijn Heilig Kruis in Medjugorje is levend en in vlammen; Ik heb deze streek gezegend door Mijn genaden te schenken via Mijn Moeder die de Ark van het Verbond is van Mijn Goddelijke Werken;[2] 

(God heeft mij de afgelopen dagen een visioen gegeven van een geweldig kruis op een berg. Dit Kruis stond in vlammen, maar niet alsof het in brand stond en verbrandde; nee, het vuur kwam van binnenuit, in de vorm van een Kruis. Een lichtgevend, niet verterend vuur.) 

Luister naar Mij; binnen korte tijd zal Ik de ongelovigen de knieën laten buigen op diezelfde berg; Mijn Heilig Kruis is levend met een levende Vlam;[3] 

(Ik vroeg aan Jezus wat dit vuur hier betekent en Hij zei mij: “LEVEN”.) 

Vassula, de Tijd nadert, is zo dichtbij! O kom, Mijn beminden! kom tot Mij![4] Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; kom nu tot Mij, nu er nog tijd is; nu het gras nog groen is en de bloemen nog bloeien aan de bomen; O kom![5] Ik bemin jullie  buitensporig!

Ik heb jullie altijd bemind ondanks jullie verdorvenheid en jullie slechte daden; schepping, waarom werpen jullie je zo bereidwillig aan de voeten van Satan? schepping, keer naar Mij terug nu de Lentewind nog waait en er nog tijd is voor jullie bekering;

ach Vassula, de tijd is bijna voorbij,[6] wat gaat komen is zo heel dichtbij! dit Woord dat Levend is, hoe kunnen de mensen denken dat ze Mijn Woord[7] kunnen begraven? GELOOF is misvormd, zodat het lijkt op een lelijk kreupel ondier,[8] zo doen ze Het lijken, alles wat goddelijk en levend is, is vandaag op deze manier misvormd, en doet jullie ervoor wegvluchten, en er bang voor zijn; waarom willen jullie je God stil en dood?

Ik leef en levend zal Ik handelen; de kerkelijke autoriteiten zullen je onveranderd afwijzen; Ik ben afgewezen door de Farizeeën omdat ze geloofden dat zij alle macht en gezag bezaten; ze waren vergeten dat ze niets konden doen zonder dat hen macht en gezag van boven werd gegeven; en nu blijven deze zoons van Kaïn vergeten dat ze niets kunnen doen, tenzij Ik hun de macht en het gezag geef; Ik ben Het Gezag, was, en zal dat altijd zijn in alle Eeuwigheid; nu is het zo, dat zij die Mijn Werken[9] van Voorzienigheid afwijzen, verblind zijn door hun ijdelheid die hen verduistert; zij zijn diezelfde blinde leiders, die de Vergissing herhalen; schoon en beschaafd aan de buitenkant, maar van binnen vol corruptie en doodsbeenderen!

Ik wens dat jullie rond je middel een door Mij gegeven Riem dragen, die zal voorstellen: kinderlijk geloof, dat Mij verrukt; ja, laat deze Riem een symbool zijn; Ik verlang dat je blootsvoets bent; wees als monniken; Ik wens dat je Mijn Kleren van vroeger draagt; 

Die zijn, Heer? 

Mijn Kleren zijn Eenvoudig;[10] 

Beminde Heer, ze zouden kunnen denken dat wij een Sekte zijn! 

ach Vassula! wat begrijp je nog weinig! dochter, Ik zal je op de hoogte brengen en je vertellen wat Ik bedoel met Kleren van Vroeger dragen; Ik bemin je om het inzicht dat je vandaag hebt verworven; twijfel nooit aan Mijn Liefde; denk aan Mijn Aanwezigheid; 

Ja Heer, dank U Heer Jezus. 

(Hier volgen de drie gebeden, die Jezus ons vraagt dagelijks te bidden:[11]  

Noveen van vertrouwen tot het Heilig Hart 

“O Heer, Jezus Christus
aan Uw Allerheiligst Hart
vertrouw ik deze intentie toe …
(noem hier uw intentie)
Zie slechts op mij neer
en doe dan wat Uw Hart U ingeeft …
laat Uw Heilig Hart beslissen …
ik reken er op …  ik vertrouw er op …
Ik werp mij aan de voeten van Zijn Barmhartigheid …

Heer Jezus ! U zult mij niet in de steek laten,
Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
Heilig Hart van Jezus,
ik geloof in Uw liefde voor mij.
Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk Kome.

O Heilig Hart van Jezus,
ik heb om veel gunsten gebeden,
maar ik vraag U dringend om deze.
Neem haar, leg haar in Uw Heilig Hart.
Als de Eeuwige Vader haar ziet bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zal Hij haar niet weigeren.
Het zal niet meer mijn gebed zijn,
maar het Uwe, O Jezus.

O Heilig Hart van Jezus,
Ik stel mijn vertrouwen op U,
laat mij nooit in verwarring worden gebracht. Amen.” 

Dit is het tweede gebed dat Jezus ons aanbeveelt dagelijks te bidden: 

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël 

“Heilige Aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd,
wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat
God hem Zijn Macht doet gevoelen,
en gij, Vorst van de Hemelse Legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan
door de Goddelijke Kracht in de hel terug. Amen.” 

En dit is het derde gebed dat Jezus ons vraagt dagelijks te bidden: 

Het Memorare  van Sint Bernardus 

“Gedenk,
O Allergenadigste Maagd Maria
dat het nooit gehoord is
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte,
door U verlaten is geworden.

Bezield  door dit vertrouwen,
neem ik mijn toevlucht tot U,
O Maagd der maagden, mijn Moeder!
Tot U kom ik, voor U sta ik,
als een zondig en berouwvol mens.

O Moeder van het Vleesgeworden Woord!
versmaad mijn smeekbeden niet,
maar luister en antwoord mij
in Uw Barmhartigheid. Amen.”                                                


[1] Ik Ben dikwijls bang dat de duivel aan mij verschijnt in plaats van Jezus, en dat hij doet alsof hij Jezus is. Wanneer hij dat doet, ontdek ik dat tamelijk snel. Dan vlucht hij.

[2] Medjugorje is een afgelegen plaatsje in Joegoslavie, waar de Heilige Maagd sinds 1981 tot op de dag van vandaag dagelijks verschijnt aan enkele tieners.

[3] Ik vraag mij af of dit op zekere dag te Medjugorje een van de beloofde tekenen zal zijn.

[4] Jezus schreeuwde deze woorden plotseling uit. Ze kwamen recht uit Zijn hart.

[5] Jezus, onze Verlosser, smeekte.

[6] Terwijl Jezus deze woorden uitsprak, zag ik in een innerlijk visioen een sterke, hete, dodelijke, giftige wind, die over ons en de natuur waaide en die tijdens het voor­bij­trekken alleen dood achterliet. Alles wat erdoor ge­raakt werd bleef dood achter.

[7] Jezus was verbaasd toen Hij dit zei.

[8] Ik zag een lelijk, mismaakt, klein, zwart dier.

[9] Deze en andere boodschappen.

[10]  Jezus sprak in metaforen, maar ik begreep Zijn Woorden letterlijk.

[11]  Noot van de uitgever: zie Appendix A voor een vierde gebed dat Jezus vraagt te bidden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message