DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Vader Heeft Jullie Uit Liefde Geschapen
Mijn Wet Is Een Wet Van Liefde

2 februari 1987

O dochter, alles wat Ik van ieder van jullie vraag is liefde; Mijn Vader heeft jullie uit liefde geschapen; Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven uit liefde; Ik heb voor jullie geleden en ben aan het Kruis gestorven uit liefde; uit liefde heb Ik jullie van de dood gered; dus waarom, waarom haten en vervolgen sommigen van jullie Mij? haten jullie Mij om de Wetten die Ik gegeven heb; belet Ik jullie om vrij te leven en tot rebellie te vervallen? hebben jullie misschien niet van Mij gehoord omdat er niemand was om jullie te onderrichten? hebben jullie daarom je eigen wetten opgesteld, hunkerend naar aardse goederen en genoegens, om je eigen neigingen te volgen?

kinderen, beminden, dit is het begin van jullie haat jegens Mij; het komt omdat jullie Mij niet kennen; laten we dan bijeenkomen; Ik ben Liefde, geloof in Mij; als jullie Mij zeggen dat jullie Mij niet kennen, zeg Ik jullie dat Ik jullie al kende vóór jullie geboorte en dat Ik jullie heb gewijd; als jullie Mij vertellen dat jullie Mij haten, zeg Ik jullie dat Ik jullie liefheb; als jullie gezondigd hebben, heb Ik jullie vergeven; als jullie Mijn Naam ontheiligd hebben, heb Ik jullie Mijn Barmhartigheid betoond; als jullie Mij  gewond hebben, bemin Ik jullie nog steeds en bied Ik jullie aan Mijn Koninkrijk in de Hemel te delen; ondanks jullie onrechtvaardigheden vergeef Ik jullie volkomen;

Vassula, Ik heb je lief, heb rust, later zal Ik je verder dicteren;

(Later:)

hier ben Ik, Ik ben het, Jezus Christus;

sta Mij toe je Mijn woorden te dicteren, dochter; luister nu naar Mij en neem Mij waar;

ben je bang voor Mij, weiger je Mij omdat Mijn ogen door je heen kijken en alles lezen wat je ziel heeft gedaan? wees niet bang voor Mij, want Ik heb je al vergeven;

Mijn Bloed werd vergoten voor jullie redding;

Ik was op aarde in het vlees; Ik heb tussen zondaars geleefd, de zieken genezen en de doden opgewekt; Ik heb jullie niet in de steek gelaten; want Ik ben nog onder jullie, en genees jullie; kom bij Mij om te worden genezen, Ik zal jullie zielen tot Mij verheffen; Ik zal jullie leren Mij en ook elkaar te beminnen; als jullie zwak zijn, zal Mijn Kracht jullie steunen; als jullie verdwaald zijn, zal Ik er zijn om jullie de Weg te wijzen; Mijn Wet is een Wet van Liefde, volg haar; door haar te volgen, zal Ik jullie harten openen om in staat te zijn Mij te ontvangen;

Ik zal jullie inspireren, Ik zal jullie leren hoe je kunt liefhebben, hoe je kunt vergeven, hoe je heilig kunt zijn en heilig kunt leven; kom dan, beminden, kom en leer van Mij; Ik ben Liefde, Ik ben Vrede; Ik ben Barmhartigheid; Ik ben Zachtmoedig en Nederig; Ik ben Vergeving; Ik heb jullie allen lief;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 



Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message