DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Hart Is Een Afgrond Van Liefde, Een Afgrond Van Vergeving

19 februari 1988 

(Rhodos) 

Vader? 

Ik Ben; 

Dank U dat U mij zoveel zielen hebt laten ontmoeten. Dank U voor het vrij maken van de weg. Dank U dat U mij leidt. Help ze, mijn God, om U te horen, opdat ze genezen mogen worden. 

Vassula, steun op Mij; met Mijn Hand in jouw hand, zullen we verder gaan;

O Beklagenswaardig tijdperk, hoe ver ben je gegaan! je bent zover gegaan te geloven dat je zonder Mij kunt leven; je bent zover gegaan te geloven waardig te zijn; je hebt Satan toegestaan je te voeden met zijn ijdelheid; onbeschrijflijk beklagenswaardig, zondig en blind, sta julliezelf niet toe te rusten; wees waakzaam, slaap niet, want de tijd is nabij; groei in Mijn Geest; benader Mij met vertrouwen en open jullie hart om Mij te ontvangen;

velen van jullie bidden; maar jullie gebeden bereiken Mij niet; leer hoe je moet bidden, laat Mij jullie voelen; veel gebeden op aarde zijn verspild omdat ze Mij nooit bereiken; 

U bedoelt lippendienst, Heer? 

ja, Ik bedoel lippendienst;

Ik bood jullie Mijn Woord aan om te leren en nu bied Ik jullie Mijn Boodschap aan om jullie te herinneren aan Mijn Wegen; kom en leer, Ik zal jullie slechtheid door liefde vervangen; aanvaard Mijn Wegen, Mijn Wegen van Deugd; tijdperk van Trouweloosheid, waarom ben je Mijn Goddelijke Wegen vergeten? keer terug naar Mij, jullie Verlosser; Ik heb jullie niet in de steek gelaten, en ondanks al jullie zonden bemin Ik jullie; Mijn Hart is een afgrond van Liefde, een afgrond van Vergeving;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message