DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geef Hem De Eerste Plaats - Vergeld Kwaad Met Liefde

31 januari 1988 

Vassula, We zijn beiden bij je, 

(Ik had even eerder, terwijl ik op de sofa zat, het gewaad van Jezus langs mijn rechterarm voelen strijken. Hij legde Zijn Hand op mijn schouder en ik leek Zijn Aanwezigheid weer levendig te voelen. Ik stond op om te gaan schrijven en voelde dat de Heilige Maria naast mij zat.) 

de belofte die ik van je vraag is trouw; wees Jezus trouw, geef Hem de Eerste plaats; wees bereid Zijn Wil te doen; 

Heilige Maria, ik lijk het nog steeds niet te beseffen. Ik weet dat ik dit alles niet ten volle besef ... 

Mijn kind, God heeft je ogen met een sluier bedekt; aanvaard de manier waarop Hij in je werkt; vertrouw Hem;

Vassula, Ik wacht op je in Mijn Kerk;[1] allen die Mijn Huis zullen binnengaan, zal ik zegenen; ja, Ik zal al diegenen zegenen die naar Mij toe zullen komen;

Vassula, raak niet ontmoedigd als er beproevingen komen; blijf bidden; kom naar Mij toe; zegen degenen die je zullen vervolgen; bid voor je onderdrukkers; vergeld kwaad met liefde; tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren;

in Fatima heb Ik een grandioos wonder gedaan opdat iedereen gelooft, jullie noemen het ‘Zonnewon­der’; weet je, bloem, dat God jouw geest heeft toegestaan Het binnen te gaan? jij bent Zijn Woonplaats binnengegaan; Vassula, hoe weinig besef je hoe groot de gunst is die God je verleend heeft! 

Ja, Heilige Maria, ik besef het nooit ten volle, maar als dit Gods Wil is aanvaard ik de dingen zoals ze zijn. 

ja, vraag nooit waarom, aanvaard dankbaar alles wat God je geeft; gehoorzaam op gepaste wijze aan Gods verzoeken; door je ogen versluierd te houden, bewaart Hij je ziel ervoor trots te worden door alle genaden die Hij over je uitstort; het is jou toegestaan Zijn Allerheiligste Plaatsen binnen te gaan waar miljoenen serafij­nen rond Zijn troon cirkelen en Hem onophoudelijk aanbidden; alleen Zijn Heiligste Engelen is het toegestaan Gods Heilige Woonplaats binnen te gaan; nu weet je, dochter, welke grote gunst Hij je verleend heeft; 

Heilige Maria, vergeef mij dat ik het niet helemaal besef. 

Ik zal je voorspreekster zijn; 

Dank U, Heilige Moeder, dat U mij helpt. 

hier is Jezus; 

Vassula, Ik zal ook[2] aanwezig zijn; Ik zal allen zegenen die daar komen;

kom nu, voel Mij, maak Mij blij, glimlach tegen Mij; spreek en laat Mij je woorden horen; Vassula, zoek Mij bij Mijn Moeder, jullie Heilige Moeder; Wij zijn samen; Ik bemin je;


[1] In Turijn.

[2] Jezus liet mij begrijpen, in Turijn. In Maria’s Huis.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message