DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Onze Beide Harten Zijn Omcirkeld Door Een Krans Van Doornen

30 januari 1988 

Vassula, Ik ween om Mijn kinderen die verdwaald zijn; 

(De Heilige Maria weent. Zij klinkt zo erg droevig.) 

de Liefde en de Barmhartigheid zijn nu onder jullie neergedaald om jullie nogmaals te voeden met Zijn Brood van Rechtschapenheid en Heiligheid; de Liefde daalt neer om jullie Hoop en Vrede te geven; Ik bemin jullie allen, Vassula; 

(Pauze.) 

wil je bij Mij komen in Mijn Kerk in Turijn? bezoek Mij daar dikwijls; wil je Mij je beloften van trouw aanbieden? dochter, verloofde van Mijn Zoon, wil je jezelf aan Mij toewijden? 

Heilige Moeder, ik verlang Uw Onbevlekt Hart te behagen; ik wil bij U komen in Turijn maar in mijn onwetendheid weet ik niet wat ‘beloften van trouw’ inhoudt. Ik zou U alles geven wat U verlangt. Laat mij alstublieft weten wat ik U moet aanbieden zodat ik in mijn onwetendheid mijn belofte niet zal breken. 

behaag Mijn Zoon verder door Hem al je liefde en toewijding voor Mijn Onbevlekt Hart aan te bieden; behaag Mijn Zoon verder door Hem zielen aan te bieden zodat Hij ze redt; behaag Mij door Mij je beloften van trouw aan te bieden; dit zul je doen door Jezus te volgen, wees Zijn weerspiegeling; wees Hem trouw; Vassula, Ik zal voor je bidden; Ik zal voor je ten gunste spreken;

verloofde van Jezus, Onze beide Harten zijn omcirkeld door een krans van doornen; Mijn Boodschap in Garabandal werd genegeerd; laat Mijn geliefde zoon Johannes Paulus bij Mij komen en Mijn Onbevlekt Hart en Jezus’ Goddelijk Hart voelen; laat hem voelen hoe Onze Harten doorkliefd en verscheurd zijn; Ze zijn één grote wonde; ze hebben het Hart van hun God verscheurd en Mijn Onbevlekt Hart van een Moeder verscheurd;

Ik wil dat je bidt voor al degenen die je zullen afwijzen; Mijn kind, wat zul je lijden; 

Ik ben bereid te lijden voor de Glorie van God. 

vergeet niet dat Jezus en Ik met je zijn; We zullen je troosten, bloem; nu vertel Ik je dit: jijzelf mag niet Jezus’ Boodschap doorgeven aan de kerkelijke autoriteiten; Jezus heeft je getuigen gegeven die voor jou getuigen; 

O Heilige Maria, dus was het verkeerd wat we gedaan hebben? 

ja, Vassula, laat je vrienden de Boodschappen van Jezus lezen waardoor ze zich bekeren, maar probeer niet jezelf bij de kerkelijke autoriteiten aan te dienen; je moet dit werk aan je twee getuigen overlaten; Jezus heeft hun inzicht gegeven om te begrijpen hoe Hij werkt; Ik zal altijd met hen zijn; 

Ja, onze Heer is van eeuw tot eeuw onze toevlucht geweest, Zijn trouw is schild en bescherming; laat Uw kinderen zich verheugen in Uw luister, Mijn God! 

Mijn[1] Boodschap geneest en bekeert verloren zielen;

Vassula, wat is het grootste wonder om de echtheid van Mijn Boodschap te bewijzen? 

Bekering?

ja, Mijn Vassula, Mijn priester, nu weet jij het ook; Mijn grootste wonder, dochter, is Bekering;

op het einde, dochter, zullen Onze Harten zegevieren;

dochter?[2] 

Ja, Heilige Maria.

kom bij Mij in Mijn Kerk in Turijn; zul je Mij dan je beloften aanbieden? 

Dat zal ik doen, Heilige Maria.

Ik verheug Me je daar te zien; vertel het ook aan Ismini, neem ook je vrienden mee; Ik zal ze allen zegenen;


[1] Dat was Jezus.

[2] Onze Gezegende Moeder spreekt.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message