DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Je Heilige Moeder Zal Je De Apocalyps Uitleggen, Hoofdstuk 12

26 januari 1988 

Vassula, wil je met je Heilige Moeder samenwerken; Wij zijn onafscheidelijk; 

Ja, Jezus. 

Ik bemin je; Ik ben altijd bij Haar; je Heilige Moeder zal je nu onderrichten; 

(Jezus was samen met de Heilige Maria. Hij maakte mij duidelijk dat zelfs als ik Haar niet steeds bij Hem zag, het niet betekent dat Zij niet bij Hem was. Zij zijn altijd samen.

dochter, Ik ben altijd bij je geweest; Ik bescherm je en help je; 

(Toen begreep ik dat de Heilige Maria mij helpt bepaalde dingen te begrijpen. Zij helpt mij op deze weg, die God voor mij gekozen heeft.) 

Ik zal je tot het eind toe helpen; 

(Door inspraak maakte de Heilige Maria mij duidelijk dat we nu zouden overgaan naar Apk. 12.) 

kom, Ik zal het uitleggen; toen Satan zijn nederlaag leed, heeft hij gezworen de rest van Mijn kinderen te vervolgen en oorlog tegen hen te voeren; in zijn razende woede heeft hij gezworen ze te verslinden, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn en daarom wil hij zoveel mogelijk zielen met zich meeslepen; ja, hij is de draak en met zijn staart probeert hij Gods schepping weg te vagen in de vernietiging;[1] Vassula, Mijn kind, omdat hij de IJdelheid zelf is, klaagt hij de werken van de Almachtige aan probeert hij God te bewijzen dat Hij gefaald heeft in Zijn schepping en dat Onze kinderen geschapen zijn om zijn slechte wegen te volgen;

Vassula, Ik zal je iets vertellen; iets dat iedereen die Mij bemint zal verheugen; dit jaar zal een jaar van Mijn glorie zijn;[2] nee, je begrijpt het niet helemaal; Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren;[3] Ik zal veel zielen naar Jezus terugbrengen; 

(De Heilige Maria vestigde mijn aandacht op Haar verschijningen.) 

zoals Ik verschenen ben in Lourdes en in Fatima, ben Ik ook verschenen in Garabandal, en Ik heb er een vergelijkbare Boodschap gegeven; Garabandal is het vervolg van de Boodschap van Fatima, maar nogmaals heeft Satan zand gestrooid in de ogen van de kerkelijke autoriteiten om hen in verwarring te brengen; hij heeft zijn zaden in hun hart[4] gezaaid, zodat ze Mijn verschijningen ontkennen en beletten dat Mijn Boodschap universeel wordt; Vassula, Onze Harten bloeden, gewond door doornen die daarin gedreven zijn; hoezeer ween Ik om jullie, kinderen; Ik bemin je, Vassula, Mijn gewonde Hart wordt verscheurd als Ik zie hoe jullie weggevaagd worden door de staart van de draak! 

(De Heilige Maria leed heel erg.) 

Vassula, Ik zal je iets in je oor fluisteren; luister, ja. 

(De Heilige Maria fluisterde mij een geheim in het oor. Soms denk ik dat ik droom en wakker zal worden.) 

Vassula, het komt omdat Jezus een sluier over je ogen heeft geplaatst; Hij zal die sluier te zijner tijd wegnemen; Ik wil dat jij, dochter, Hem vertrouwt; sta Hem toe je op deze wijze te leiden; wees niet bedroefd, bloem; Ik ben altijd met je; herinner jij je hoe Ik vlak bij Mijn Kerk in Turijn verschenen ben? 

Ja! 

(De Heilige Maria verscheen als een enorm standbeeld aan mijn nicht, om ons te wijzen waar Haar Kerk was.) 

ja, Ik ben verschenen om jullie te roepen; Ik wilde dat jullie Mijn Kerk zouden binnengaan, geliefd kind; Ik verschijn op verschillende plaatsen en aan velen, om Mijn kinderen te roepen; als je eens wist hoezeer ik jullie allen bemin, Ik verlang jullie allen te omarmen en heel dicht aan Mijn Hart te drukken; 

(Het was maar een gedachte die door mijn hoofd speelde, een droevige gedachte, dat vanwege de omvang van deze Openbaring dit een reden zou kunnen zijn waarom de kerkelijke autoriteiten twijfelen. Het gaat weer hun wijsheid te boven, zoals Jezus het twee keer zei. Twijfels, twijfels, twijfels, scepsis, scepsis en scepsis ...) 

kind, waarom vergeet je hoe het Jezus verging toen Hij in het vlees op aarde was; Hij werd vervolgd, bespot, en door de Farizeeën niet geloofd; vandaag, dochter, geloven ze[5] niet in een groot gedeelte van Gods Hemelse Werken; jullie tijdperk, dochter, is even diep gevallen als Sodom; Jezus heeft je gewaarschuwd dat je vervolgers met velen zullen zijn, maar Ik bescherm je tegen het ergste dat je zou kunnen overkomen;

kom, Vassula, vergeet niet het gebeuren van Gods Heiligste Woonplaats; Ik vertel je dit om je eraan te herinneren dat God je in Zijn Heilig Hart heeft geplaatst; Hij heeft je toegestaan om in Zijn Licht binnen te dringen, ja, ‘de Zon’;[6] je hebt Gods Allerheiligste Woon­plaats gezien; 

Heilige Maria, ik heb toen niet beseft dat die enorme ‘Bol van Licht’ dezelfde was als die in Fatima! 

toen wist je dat nog niet; de Liefde heeft je opgetild en in Zijn Hart geplaatst; Hij zal dat doen met de rest van Onze kinderen; Wij roepen Onze kinderen; God zal hun zonden vergeven; Hij zal hen leren berouw te hebben en eerherstel te brengen; Hij zal hun Zijn wegen leren; Hij zal hen voeden met Rechtschapenheid en ze zullen worden Bekeerd;

kom, eer Mij; Vassula, behandel Mij als je Heilige Moeder; jij bent Mijn kind; 

Ja, Heilige Moeder. Ik heb nu een Heilige Familie. Ik bemin U. 

(Ik maakte mij zorgen over morgen.) 

maak je geen zorgen; Ik zal Mijn woorden in je oor fluisteren; Ik, Vassula, ben de Moeder van iedereen, kom; 

(Ik voelde Haar Hart en Onze Heilige Moeder is net zo gewond als Jezus.)

ja Mijn Vassula, Ik Ben gewond door de herhaalde fout van de kerke­lijke autoriteiten die Mijn Boodschap van Garabandal afwijzen; Garabandal is de uitbreiding van de Boodschap van Fatima;

Vassula, rust nu, morgen zal Ik je roepen; 

Ja Heilige Maria, ik zegen U. 

dochter, kom bij Mij wanneer je wilt;


[1] Onze gedragingen waarbij wij God vergeten. Op veel manieren.

[2] Ik begreep het niet.

[3] Nu begreep ik het.

[4] Ik begreep ’onder hen’.

[5] Veel kerkelijke autoriteiten.

[6] Ik noem het de Zon. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message