DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben Geest

6 januari 1988 

Jezus, wordt Uw eigen verheerlijkte Lichaam door het lijden geraakt? Bent U en Uw Heilige Moeder in de Hemel niet buiten het bereik van persoonlijk lijden? 

Vassula, Ik heb geen stoffelijk lichaam;[1] Ik Ben Geest;[2] omdat Ik Geest ben heb Ik geen lichamelijke pijn, maar Mijn Ziel lijdt ondraaglijk, net als de Ziel van jullie Heilige Moeder als Wij zien hoe Onze kinderen regelrecht in de val­strikken van Satan lopen; 

Maar Heer, lijdt U ook als ik lijd? Als iemand mij bijvoorbeeld onrechtvaardig beschuldigt, zou U dan lijden? 

als jij vals beschuldigd wordt, lijd Ik voor beiden, voor de beschuldiger en voor de beschuldigde; ongerechtigheid komt van Satan en omdat het van hem komt, betekent het dat de beschuldiger beïnvloed werd door Satan; evenals voor de beschuldigde lijdt Mijn Hart voor het slachtoffer; Mijn woorden in de Heilige Schrift houd Ik staande; Ik Ben verheerlijkt, maar omdat Ik met jou verenigd ben, voel Ik alles wat jij voelt; 

Dank U, Heer.


[1] Noot van de uitgever: de verklaring van Jezus dat Hij geen fysiek lichaam heeft ontkent niet Zijn Verrijzenis of het bezit van een menselijk lichaam. Wat Hij zegt is dat Zijn huidig lichaam geen aardse kenmerken heeft van het fysieke lichaam dat Hij voor zijn Verrijzenis had. Zie ook 1 Kor. 15:42-44.

[2] Noot v.d. uitgever: De verklaring dat Christus Geest is ontkent niet zijn lichamelijke Verrijzenis noch het feit dat Hij een menselijk lichaam had. Zie Kor. 2, 3: 17 en Kor. 1, 15: 46. Jezus spreekt duidelijk over Zijn lichamelijke Verrijzenis in de boodschappen, bv. op 8 augustus 1987 en 6 december 1989.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message