DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Kerk Vandaag Wordt Beheerst Door Verwarring
Oordeel Niet

12 december 1987 

Mijn God! Wat men mij nu verwijt moet Uw oren hebben bereikt, Heer. Het is de derde keer dat de Jehova Getuigen mij beschuldigen. Twee keer eerder zeiden ze dat dit het werk van de duivel is (zonder het te lezen); en deze keer zeiden ze dat ik een afstammelinge ben van de gevallen engelen uit het verleden! Heer, waarom? Waarom zijn Christenen zo verschillend van elkaar? Wat ging er verkeerd? 

nooit eerder is Mijn Kerk zo in verwarring geweest; herinner je de woorden van je Heilige Moeder: 

“de verwarring rond Garabandal werd als een gelijkenis gegeven om te laten zien hoe Mijn Kerk vandaag verward is; zij wordt beheerst door verwarring;” 

Mijn God, ik ben zo verdrietig, zo bedroefd, Heer. 

je treurt omdat je Mij voelt, je begint Mij te kennen; wat verheug Ik Mij als je herkent waardoor Ik lijd; Vassula, Ik bemin ook hen, maar zij zijn zo misleid door Satan; hij heeft hen verblind, en hen, verblind, naar een ander pad geleid en in hun misvatting minachten ze niet alleen Mijn Moeder als Koningin van de Hemel, maar zij minachten ook Mijn Petrus en het gezag dat Ikzelf hem gegeven heb over al Mijn lammeren; zij vervolgen ook Mijn bloemen en veroordelen al Mijn Hemelse Werken van tegenwoordig; Satan heeft ze zo beïnvloed dat ze alles misbruiken; zij begrijpen het niet; door hen te beletten de Waarheid te zien, is hun leer binnengedrongen onder jullie, beminden, en zij zijn degenen waarvoor[1] Ik jullie heb gewaarschuwd; zij scheppen er behagen in Mijn genaden, die Ik aan Mijn kinderen geef, “Satans’ handwerk” te noemen, terwijl ze jullie Heilige Moeder verwerpen;

Vassula, het mag nooit aan jou zijn om hen te beschuldi­gen; leer in plaats daarvan te zeggen: "laat de Heer Rechter zijn en hen terechtwijzen;"

beminde, het Einde der Tijden is nabij; Ik heb gezegd dat Ik jullie tekenen en waarschuwingen zal geven; Ik lijd eronder te zien hoe zij[2] spotten met Mijn stichting,[3] en niets anders volgen dan hun eigen leer; zij zijn die Kaïns die gevaarlijk zijn voor Mijn Abels; een obstakel voor hen die in Mijn Huis willen groeien; een bedrieglijke fakkel die Mijn volk misleidt, een verharde rots; zij zijn in opstand gekomen tegen Mijn stichting; hoe zal Ik hen een koninkrijk op aarde aanbie­den, als zij in hun binnenste leerstellingen hebben aangenomen die van Kaïn komen?

Ik zal jullie doen opstaan, en jullie ziel zal bij Mij komen; in Mijn Armen! jullie zijn slechts een voorbijgaande schaduw op aarde, slechts een stofje dat weggewassen zal worden door de eerste regendruppels; heb Ik niet Zelf deze woorden gezegd: dat er veel woningen zijn in het Huis van Mijn Vader, en dat Ik er een voor jullie gereed zal maken, zodat waar Ik ben jullie ook mogen zijn? het is bij Mij, in Mijn Huis, dat de zielen zullen komen![4] Vassula, ze beramen plannen tegen Mijn stichting; ze proberen Mijn domein te ontwortelen; Ik bemin je; huil niet, bloem; 

(Als ik voel dat Jezus verdrietig is, word ook ik verdrietig.) 

Ik zal je Mijn doornenkroon opzetten... en de lans is onder hen; ze beramen een complot tegen Mijn Huis, samenkomst na samenkomst, om Petrus uit te schakelen! 

O God, nee! Nee Heer! 

kom bij elkaar, beminden; versterk Mijn Kerk; word één, beminden, kom weer samen, wees één; bloem, blijf waakzaam,

Liefde zal jullie verlossen, Mijn beminden; kom bloem, open; open je en laat Me Mijn sap in jou gieten dat je zal oprichten, je zal versterken om je in staat te stellen Mijn vijanden te vertrappen; onthoud dat Ik, de Heer, Jezus Christus, voor je ben; 

(Deze boodschap maakte me heel erg bang.) 

Ik hoop vurig dat ze luisteren, het is dringend!


[1] De valse godsdiensten.

[2] Jehova’s Getuigen.

[3] De Kerk van Rome.

[4] Jehova's Getuigen, verward, geloven dat men voor altijd in een aards paradijs kan leven en dat onze ziel sterft wanneer wij sterven.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message