DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Je Gekozen Om Mijn Boodschapper Te Zijn

23 januari 1987

O Vassula, hoezeer bemin Ik je, kom bij Mij, Ik ben je Eeuwige Vader; voel Mijn Liefde die Ik voor Mijn kinderen koester! Ik heb je ertoe gebracht Mij te beminnen; Ik ben het die je de Weg gewezen heeft; Ik ben een God van Liefde; Ik ben een God van Vrede; Ik ben een God van Barmhartigheid; Ik ben Zachtmoedig; Ik ben de Goede Herder; Ik ben een Vergevende Vader; hoe zou Ik kunnen aanzien hoe jullie verloren gaan zonder jullie te komen redden? Ik tel ieder van jullie; de Goede Herder zal Zijn Leven geven voor Zijn schapen; Ik ben een afgrond van Vergeving; Ik zal jullie nooit in de steek laten; 

(Later:)

Als ik zou ophouden met schrijven, Jezus, wat zou er dan gebeuren?

Vassula, zelfs als je zou ophouden te schrijven, ben Ik altijd bij je om je te leiden; Ik heb je dit charisma gegeven om Mij op deze wijze te ontmoeten en je te onderrichten; Ik heb je gevraagd of je voor Mij wilt werken en Ik was verheugd over je antwoord; Vassula, Ik houd ervan als je aarzelt; je begint te leren na te denken voordat je besluit;

Ik ben je Leraar, aanvaard Mijn leiding; Ik leid je om jezelf bewust te blijven van de duivel die probeert de zielen in het verderf te storten door hen te voeden met zijn ijdelheid; Ik leer je te begrijpen hoe verraderlijk het kwaad kan zijn; Ik zal je leren te aanvaarden; Ik zal je leren nederig te zijn, eerlijk tegenover jezelf en trouw aan Mij; Ik zal je voeden met nederigheid; Ik herinner je eraan dat Ik je niet boven anderen begunstig; Mijn leiding helpt je vooruitgang te maken en je ziel te zuiveren; denk geen moment dat Ik je dit charisma heb gegeven omdat Ik jou meer bemin dan de rest van Mijn kinderen; Ik heb je deze genade gegeven om jou en anderen te voeden die in wanhopige nood verkeren; Ik ben de Heer Jezus Christus, de Goede Herder die over Zijn kudde waakt; Ik kom om jullie de weg terug te wijzen; Ik kom om jullie te verlichten en jullie hoop te geven;

Vassula, het is waar, Ik heb je gekozen vóór je geboren werd; Ik heb je gekozen om Mijn boodschapster te zijn en Mijn Boodschap aan de gehele mensheid te openbaren; aarzel je omdat Ik je al eerder gevraagd heb Mijn bruid te zijn? 

Ja, Heer …

je hebt het al aanvaard, weet je nog? 

Ik weet het, Jezus. Maar bij nader inzien kan ik het niet; niet dat ik het niet wil, maar ik ben het niet waardig Uw bruid te zijn. Hoe! Hoe is het mogelijk dat ik dit heb aangenomen zonder de betekenis ervan te beseffen!

Vassula, Ik kan je leren Mij waardig te worden; 

Zelfs als ik waardig ben, is dat niet voldoende.

waarom? 

Omdat het niet alleen om het waardig zijn gaat. Er is meer dan dat.

Ik weet het, waardig zijn is niet voldoende, maar Ik zal je leren waardig en heilig te zijn; je zult moeten werken om het te verkrijgen; kom, Ik zal je helpen; je zult Mijn bruid blijven, een bruid die vorming nodig heeft; Ik heb je aanvaard zoals je bent omdat Ik je bemin, maar je moet Mij je laten vormen tot wat Ik wil dat je bent; Ik zal je voeden om te groeien; Ik heb je laten zien hoe de duivel te werk gaat door je een hoeveelheid informatie te geven; Ik wil dat je waakzaam blijft door die zorgvuldig te lezen;

leer te aanvaarden; telkens wanneer Ik zie dat je zwak bent, en op het punt staat in hinderlagen te lopen, zal Ik je haastig te hulp komen; beschouw Mijn leiding niet als een opgelegde boetedoening, Ik leid je opdat je niet valt; Ik wil je niet verliezen; roep Mij aan in je gebeden en bid meer;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message