DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geweldig Veel Eerherstel Moet Worden Gebracht
Ik Heb Beloofd Dat Ik Mijn Verschijningen In Garabandal Zal Bevesti­gen

4 december 1987 

Jezus? 

Ik ben; dochter, Ik wil dat Mijn Woorden duidelijk zijn; Ik verwijt degenen niet die de verschijningen hebben tegengewerkt; Ik wil alleen dat ze zich van hun vergissingen bewust zijn en hun fouten erkennen en tot Mij komen en berouw hebben; Ik zal ze vergiffenis schenken, hun zonden vergeven; dochter, velen zullen Mijn Boodschap tegenwerken en weer ontkennen dat Ik het ben, Jezus, uit vrees hun fout te moeten erkennen, want dit gaat weer hun wijsheid te boven, kind;[1] 

Misschien is het niet hun bedoeling om  tegen te spreken dat U het bent. In hun onderbewustzijn geloven ze het misschien. Ze hebben waarschijnlijk niet de intentie, niet opzettelijk, want ik weet zeker dat als ze het zouden beseffen, ze U zouden prijzen. Ze begrijpen het alleen niet. 

wat houd Ik van je redenering – waarom bescherm je ze? 

Omdat ze het niet weten, en als ze het niet weten en begrijpen ... 

Ik luister; 

dan, als ik het U durf te vragen, vraag ik voor hen vergiffenis en Uw Barmhartigheid voor hen. 

maar kind, ze zullen je vervolgers zijn, je ziel pijn toebrengen - ze zullen je beulen zijn; 

Zelfs dan, als ze het niet begrijpen, dan bedoelen ze het niet zo; ze weten niet wat ze doen, omdat ze zwak zijn. U kunt hen helpen met uw Goddelijke Liefde om te begrijpen dat U het bent. Mijn God, laat Uw Goddelijke Hand hen niet treffen, want door hen te slaan zullen misschien ook veel onschuldige zielen worden gestraft. 

Vassula, Mijn schepping is ontaard; er moet geweldig veel eerherstel gebracht worden; Ik wil dat Mijn schepping zich realiseert waar zij op aanstuurt; Ik wil dat Mijn priesterzielen uit Mij putten en Mijn lammeren met liefde en kennis drenken; juist nu leven ze[2] in totale duisternis; 

Ja Jezus, maar verlicht de kerkelijke autoriteiten, zelfs als deze ‘onorthodoxe’ wijze van met U zijn hun begrip te boven gaat; open hun ogen en oren, Heer! 

Ik zal alleen wijsheid geven aan eenvoudige kinderen, niet aan de geleerden; 

Maar Heer, dan zijn hun kansen gering, zijn ze verloren! 

Ze zullen verloren zijn tenzij ze bij Mij komen als kinderen ...

Vassula, Ik zal je uithoudingsvermogen in het lijden vergroten, want je zult gegeseld worden;[3] laat Mij vrij en kom niet tussenbeide in Mijn Werken; 

Heer, zult U hen vergeven en hun zwakheden over het hoofd zien? 

(Ik durfde nog tussenbeide te komen.) 

Ik zal niet verdragen dat ze je pijn doen, kind; 

Ik weet niet wat ik tegen U moet zeggen, maar kan ik U vragen om hun zwakheden over het hoofd te zien? 

bloem, Ik wil je niet door hen vertrapt zien; Ik zou het niet verdragen dat ze je verpletteren; 

maar sla hen niet, leer hen Heer. 

dan zullen ze hun oren moeten openen;

Vassula, weet je wat je te wachten staat? je hebt Mijn Kruis gezien; onthoud, dat, ofschoon je beproevingen zwaar zullen zijn, Ik niet van je zijde zal wijken; naast Mij is je Heilige Moeder; luister naar Haar Woorden: 

“beminde dochter, maak Garabandal heilig; Ik ben in Garabandal verschenen en heb daar Mijn Boodschap gegeven; Mijn Bood­schap is niet goed verspreid; veel priesterzielen hebben Mijn Verschijningen ontkend en Ons op die manier een plaats in hun hart geweigerd; maar Ik ben Mijn geliefde kinderen niet vergeten; er waren tijden waarin zij zelf twijfelden en omdat ze in verwarring gebracht waren, Mijn Verschijningen ontkenden; dit werd gegeven als een gelijkenis; het is om aan Mijn kinderen[4] te laten zien wat een verwarring er in de Kerk van vandaag heerst; Ik heb beloofd dat Ik Mijn Verschijningen in Garabandal zal bevesti­gen; de uren vliegen en Mijn Boodschappen zijn niet goed verspreid, en evenmin is Mijn Heilig­heid geëerd;” 

Mijn God, het klinkt zo dringend, alsof ze vandaag en op dit uur verspreid zouden moeten worden. Ik ben van U afhankelijk om ons pad te openen; wij zijn bereid Uw boodschappen te verspreiden, maar geef ons de kracht, de moed en de mogelijkheden om Uw verlangens uit te voeren. Amen. 

zal Ik je nu verlaten, Mijn Vassula? 

Nee, Heer,  ik heb Uw kracht nodig om door te gaan. 

je zult voldoende kracht ontvangen om te volbrengen wat je opgedragen is om te volbrengen;


[1] Het ging toen hun verstand te boven om werkelijk te begrijpen en te geloven dat Jezus, de Zoon van God, onder hen verbleef, zoals het ook nu hun verstand te boven gaat te geloven dat dit goddelijke werk van God afkomstig is.

[2] Gods schepping

[3] Symboliseert het lijden van de ziel.

[4] De wereld

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message