DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Schepping Met Gewaarschuwd Worden
Maak Mijn Naam Bekend; Houd Mij Niet Op Afstand!

1 december 1987 

Ik heb je gekozen om de wereld te laten zien hoe Barmhartig Ik ben; Ik heb je gevonden waar de meesten van Mijn kinderen nog zijn; als Ik niet was gekomen om je te halen, zou je vandaag nog zijn waar de rest is; vanwege Mijn grenzeloze Barmhartigheid kom Ik jullie waarschuwen, eveneens om jullie tot Mij te trekken en jullie aan je grondvesten te herinneren; 

(Ik begin te begrijpen dat deze Boodschap voor Vrede en Liefde in Gods schepping en de hereniging van de Kerk, één van Gods laatste pogingen zal zijn voordat Zijn Gerechtigheid over ons zal ontbranden.) 

wat begrijp je Mij nu goed, dochter; vrees je Mij? 

(God moet in mij een angst gevoeld hebben voor wat Hij zou kunnen doen als wij niet veranderen.) 

Ja, mijn God, na het visioen dat U mij hebt laten zien. 

Ik heb je er maar een deel[1] van laten zien; Vassula, Mijn schepping moet gewaarschuwd worden; laat niet dezelfde vergissingen herhaald worden; 

Zoals wanneer, Heer? 

toen Ik hun Mijn grote Wonder in Fatima gaf, waarschuwde Ik Mijn schepping, maar zij besteedde weinig aandacht aan Mijn waarschuwing; zij heeft in plaats daarvan haar tijd besteed aan twijfelen, argumenteren, en zij heeft de woorden van Mijn Moeder nooit op de juiste wijze bekendgemaakt, zodat maar zeer weinigen op de hoogte waren van de dringende aard van de Boodschap; ze hebben hun handen door hun misdaad met bloed bevlekt, door zoveel zielen met zich mee te trekken;

Ik zal hen herinneren aan hun zonden van het verleden,[2] Ik zal hen de dringende aard van de Boodschap van Garabandal in herinnering brengen;

waarom worden Mijn Werken betwijfeld? geef Mijn waarschu­wing aan Mijn schepping door; er moet geweldig veel eerherstel worden gebracht; Mijn schepping moet gewaarschuwd worden en ze moet in Mij geloven; herinner haar aan Mijn Liefde,[3] verspreid Mijn Woord, maak Mij aan iedereen bekend... maak Mijn Naam bekend; houd Mij niet op afstand! nu schuiven jullie Mij weg, jullie beschermen Mij niet! verkondig openlijk Mijn Werken uit het verleden en het heden, Ik ben Almachtig;

de doornen in Mijn Hoofd zijn al die priesterzielen die de sleutel naar kennis bezitten, maar zij gaan er niet binnen, noch laten zij anderen binnengaan die dat wel willen! zij zijn Mijn doornen! deze doornen zouden Mij nu moeten vinden en berouw moeten hebben; hun handen zijn nog, met vers bloed uit het verleden, verantwoordelijk voor alle misdaden en gruwelijkheden; Ik wil dat zij berouw hebben, zij kleineerden de Boodschap van Mijn Moeder in Garabandal, die ze nooit hebben verspreid zoals dat had moeten gebeuren, ze negeerden haar dringende noodzaak; O,[4] wat heb Ik gekregen, Vassula! stenen, hun harten zijn versteend; aanvaard de Waarheid! open jullie harten! Garabandal is het vervolg van Fatima! maak jullie fouten niet opnieuw! … - Petrus![5]

Petrus, wees Mijn Echo! voed Mijn lammeren Petrus, verloochen Mij niet weer, beminde; 

(Toen de Heer zei: "Petrus, wees Mijn Echo! voed Mijn lammeren Petrus, verloochen Mij niet weer, beminde”; zou ik daar en toen hebben kunnen sterven, door de wijze waarop ik Hem dat hoorde zeggen.) 

kom, laat Mij je helpen; rust in Mij; 

(Ik voelde mij zo ontroerd, ik was niet langer mijzelf. Jezus probeerde mij te steunen. Toen ik gekalmeerd was, zei ik:) 

Jezus, ik zou het als volgt beschrijven: God smeekte. Hij zei het met een smekende stem. 

ja, ja, Vassula, uit Liefde; 

Ik bemin U, mijn God. Hoe zou ik U zo bedroefd kunnen zien en horen zonder duizend doden te willen sterven? Als ik duizend levens had, zou ik elk ervan geven, het ene na het andere, voor Uw Glorie, om Uw Wonden te helen. 

Mijn Wonden zullen alleen genezen als Mijn schepping  naar  Liefde terugkeert, Mij aanvaardt als Almachtig en zich verenigt; kom, laten we Mijn verdriet delen; 

Jezus, ik zou willen dat ik veel meer zou kunnen doen om eerherstel te geven en U te verheerlijken

blijf dichtbij Mij en Ik zal alles wat Ik heb met je delen; kom;


[1]  Betekent dat het ergste verborgen is.

[2] Blijkbaar herinnert God Zich zonden alleen als degenen die ze hebben begaan niet om vergeving hebben gevraagd, of ze nog niet betreurd hebben. Als dit eenmaal gedaan is, wordt de vergeving geschonken en herinnert God ons nooit meer aan onze oude zonden.

[3] Inclusief Gods Boodschappen van Vrede en Liefde.

[4] God zuchtte, onbeschrijflijk bedroefd.

[5] God riep heel luid, als tot iemand die ver weg was en Hem niet kon horen, tenzij Hij schreeuwde.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message