DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geloof In Wat Jullie Vragen

21 november 1987 

Vassula, Ik zal Mijn verstrooide schapen terugbrengen naar Petrus; Ik, de Heer, garandeer dit aan jullie allen! 

(Plotseling gaf de Heer mij een visioen van nog ver­strooide schapen, nog een kudde, en later waren deze ver­enigd.) 

bloem, dit zal gebeuren na Mijn Grote Teken! 

Vader, vergeef mij mijn ongeduld, ik moet nog leren geduldig te zijn zoals U! 

kleintje, verheven door Mijn Hand, put uit Mijn voorraden en vul je hart; doordrenk het om in staat te zijn ook andere harten te verzadigen; Ik, de Heer, zegen je; Ik zal je visioenen geven; Ik verrijk je inzicht om de harten van de mensen te onderscheiden en in staat te zijn ze te lezen; Mijn welbeminde, Ik bied je deze genade aan, maar denk eraan, je zult haar alleen gebruiken voor Mijn Belangen en voor Mijn Heerlijkheid, en niets voor jezelf houden; 

Jezus, Welbeminde, mijn God, die nooit ophoudt Uw gaven over mij uit te storten om U nabij te zijn, Jezus, als U over mij, die een nul ben, zoveel gaven uitstort, wat zult U dan niet doen en geven aan hen die werkelijk welgevallig zijn in Uw ogen, doordat ze U eren? 

ja, Vassula, zie je, je lijkt Mij nu beter te begrijpen; als ik aan jou geef, die inderdaad de armzaligste van Mijn schepselen bent, wat zou Ik dan niet geven aan hen die Mijn genaden werkelijk verdienen, zij die Mij eren en zij die offers voor Mij brengen!

vraag, beminden, en Ik zal jullie geven; geloof in wat jullie vragen, heb vertrouwen en vertrouw Mij; wees niet zoals Petrus, die zijn vertrouwen verloor terwijl hij op het water liep; geloof in Mij! heb vertrouwen! geloof!

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message