DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Buig! Buig Om In Staat Te Zijn Jullie Te Verenigen!

30 oktober 1987 

Ik heb Mijn schepping talloze tekenen gegeven om hen te waarschuwen; Ik heb heiligen grootgebracht om Mijn verlangens bekend te maken, maar hebben ze[1] geluisterd? is er iets veranderd? 

Heer, veronderstel dat ze het deze keer doen, dat ze bereid zijn, dat ze lezen en geloven, zich verenigen en U deze keer proberen te verheerlijken in plaats van hun eigen belangen te zoeken, dat ze zouden geloven in deze boodschap. 

Vassula, ach Vassula, velen zullen bang zijn, zelfs zij die geloven in Mijn Boodschap en toegeven dat Ik het ben, uit angst bespot te worden of uit vrees voor hun superieuren; velen zullen het aanzien bij de mensen stellen boven Mijn eer; eer Mij en verspreid Mijn Boodschap; 

Heer, veronderstel dat ze buigen. 

dan zou Ik Mijn Gerechtigheid opheffen die zwaar op hen drukt; maar ze werpen nog steeds giftige pijlen naar elkaar en verwonden Mijn Lichaam; er zal altijd onenigheid onder hen heersen want liefde ontbreekt;

Vassula, als ze Mijn gebod hadden onderhouden om elkaar evenzeer te beminnen als Ik hen bemin en zichzelf zouden vernederen, zou Mijn Lichaam vandaag in harmonie heersen; hebben ze zichzelf ooit vernederd door elkaar de voeten[2] te wassen; heb Ik jullie dat niet tot voorbeeld gegeven zodat jullie zouden navolgen wat Ik heb gedaan? buig! buig om in staat te zijn jullie te verenigen!

ziel, de tijd is gekomen waarop Mijn beminde dienaar Johannes-Paulus Mij zou moeten horen; Ik heb inderdaad zijn roepen gehoord, zijn kreten hebben de Hemel bereikt; zijn roepen weerklinkt in heel het universum, zijn geroep heeft Mijn Oren bereikt!

laat Mij je vertellen: binnenkort zal er één kudde zijn en één herder; Ik zal al Mijn schapen leiden, zelfs hen die niet van deze kudde zijn; Liefde zal jullie verenigen, maar daarvóór zullen er verschrikkelijke beproevingen zijn, alle Hemelen zullen geschokt worden! wees waakzaam, dochter; overhandig Mijn aanwijzingen; ze staan alle in Mijn heilige geschriften; door Mijn Boodschap over te brengen[3] zul je het begrijpen; 

Jezus, o Heilige Maria, wat zullen ze zeggen? Begrijp mij, Heilige Maria, ik ben niet in de positie om al die hoge persoonlijkheden tegemoet te treden. 

Vassula, wees niet bang; je onbekwaamheid verrukt Jezus; blijf klein; 

Heilige  Maria, veronderstel dat ze niet luisteren? 

kleintje, deze goddelijke openbaring zal Zijn laatste waarschuwing zijn; als ze niet willen luisteren of begrijpen, zal Ik Zijn Hand toestaan op hen neer te komen en hen te treffen; Vassula, alles wat jij moet doen is Hem beminnen; wees waakzaam, want Satan is woedend en zal alle mogelijke valstrikken zetten; vrees niet, Ik waak over je; 

dank U, Heilige Maria, voor Uw bemoediging. Dank U dat U over mij waakt. Ik zegen U. 

Vassula, Ik zegen je, kind;


[1] De schepping.

[2] Ik had hier de indruk dat Jezus bedoelde dat dit gebaar zou moeten plaatshebben tussen de verschillende kerken.

[3] Bekend te maken.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message