DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Zwaard Hen Zal Treffen
Verkondig Mijn Waarschuwing

26 oktober 1987 

(In de nacht van de 24ste bracht God mij op  de hoogte om de bedoeling van de verschijning van de Heilige Maria aan mijn nicht, als een enorm beeld, beter te begrijpen. Het was om te bevestigen dat God wil en toestaat dat er in Zijn Kerk beelden zijn die Zijn Beeltenis en die van de Heilige Maria voorstellen. Daarna, in de nacht van de 25ste, liet God mij nogmaals weten dat Hij ermee instemt en ons toestaat de Kerken te versieren met voorstellingen van Hem; foto's, schilderijen, enz. …) 

Ik sta Mijn Kerk toe Mijn Beeltenis te dragen; ontkleed Mijn Lichaam[1] niet, tooi Mij, maak Mij mooi; laat Het zoals Het is;[2] luister, Vassula, Ik ben de Kerk, vertrouw Mij; 

(Later:) 

beminde, Ik ben Jahweh; schrijf, dochter:

O schepping, heb Ik niet heiligen en profeten laten opstaan om jullie te waarschuwen voor het einde der tijden? heb Ik niet voorspeld dat Ik jullie uit Mijn Hemelse Voorhof een engel zal sturen om Mijn geheime bedoeling te verkondigen zodat die zal worden vervuld? de onveranderlijkheid van Mijn Woorden zal opnieuw worden bevestigd;

heb Ik jullie niet voorspeld dat de zending van Mijn boodschapster zal zijn om Mijn Openbaring door te geven? Mijn getuigenis is de geest van profetie; verheug jullie en juich allen die Mij trouw bent! wee de ontrouwen, want Mijn Woord zal op hen neerkomen als een Zwaard, hen treffen en al hun valse wijsheid tenietdoen, wijsheid die Mijn schepping ertoe heeft geïnspireerd in de netten van Satan te vallen, en Mijn lammeren te veranderen in Goddeloze, onbevreesde en immorele mensen;

Vassula, Ik heb je een waarschuwend visioen gegeven, een toespeling op wat Ik heb gedaan met Sodom en Gomorra, laat hen acht slaan op Mijn waarschuwing, want Ik, de Heer, heb Mijn schepping voorspeld dat, tenzij zij berouw hebben en Mij als hun Schepper aanvaarden, Mijn Zwaard hen zal treffen;

het is door Mijn Oneindige Barmhartigheid dat Ik op aarde[3] neerdaal om jullie te waarschuwen; Ik ben de Geest van Waarheid die spreekt; luister naar wat Ik Mijn Kerken heb te zeggen, schepping; sta niet stil; verkondig Mijn waarschuwing; Ik sta aan de deur en klop, als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik, de Heer, binnentreden en zij aan zij de maaltijd met hem delen; wees niet bevreesd, Ik vervul Mijn Woord; Ik sta voor je; 

Heer, is het misschien zo dat U van mij verlangt dat ik de waarschuwing persoonlijk doorgeef? Zo ja, hoe Heer, op nog een andere manier dan door fotokopieën? 

alles wat Ik van jou vraag is liefde; laat Mij je inprenten: Ik heb degenen al gekozen die Mijn Boodschap zullen verkondigen;

kom, Ik ben met je; voel Mij, voel Mijn Aanwezigheid; ja;[4] bemin Mij; 

Ik bemin U, Jezus. Leer mij U meer te beminnen, juist zoals U verlangt dat wij U beminnen. 

Ik ben;


[1] De Kerk.

[2] Zoals de katholieken en de orthodoxen de Kerk versieren.

[3] Op figuurlijke wijze.

[4] Ik zag Jezus.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message