DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Trouw

12 september 1987 

trouw vindt altijd een weg om bij Mij te zijn; bemin Mij en wees trouw, kind; Mijn Werken worden niet gezien door de ogen van wijzen; Ik heb ze voor hen verborgen; Mijn verborgen Wijsheid geef Ik aan nederige en eenvoudige kinderen;

dochter, Ik ben Geest[1] en Ik ben bij je gekomen en heb je van Geest tot geest onderwezen; Mijn lessen zijn je spiritueel gegeven en niet op de manier waarop filosofie wordt onderwezen; Vassula, wees je bewust van wat er gaat gebeuren, want een ongeestelijk

mens zal deze werken niet aanvaarden als afkomstig van de Geest van God; hij zal ze kleineren, omdat ze zijn verstand te boven gaan, want dit kan alleen worden begrepen door middel van de Geest; Ik, de Heer, weet wat wijze mensen denken en Ik zeg je naar waarheid, ze overtuigen Mij niet; 

(Diezelfde avond heeft mijn ziel om een onbekende reden geleden. Ik verlangde naar God. Ik had berouw. Ik vroeg Hem of Hij naar mij wilde luisteren en of Hij enkele minuten voor mij had om mijn woorden van berouw aan te horen. Ik stond weer met een massa zonden voor God …)


[1] 2. Kor. 3:17  en 1 Petr. 1:11.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message