DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geweldig Veel Eerherstel Wordt Nu Van Jullie Allen Verlangd

10 september 1987 

Ik bemin je; geloof blindelings in Mij, Vassula; totdat Ik je kom bevrijden; 

Jezus, ik weet dat er momenten zijn waarop U zeer ontevreden over mij moet zijn. Die keren waarop ik ging twijfelen, op die momenten ben ik het resultaat van een vermenig­vuldiging - als U Thomas met 10 vermenigvuldigt, ben ik de uitkomst. 

bloem, je bent broos en het is door je broosheid dat Ik word aangetrokken, weet Ik dit alles niet, beminde? Ik ben je Kracht; 

(Jezus fluisterde iets in mijn oor. Ik zal het geheimhou­den.) 

Vassula, Garabandal is de Voortzetting van Wonderen, tussen deze Wonderen door heb Ik andere tekenen gegeven; 

Kunt U opschrijven welke wonderen? 

schrijf; Lourdes, daarna Fatima, Ik wil dat je nu schrijft Garabandal in San Sebastian; Verheerlijk Mij! onthoud dat Ik het Licht van deze wereld ben; 

(Plotseling herinnerde Jezus mij aan een droom van de afgelopen nacht, die ik was vergeten. Het was het visioen dat ik onlangs zag, maar in mijn droom was het nog erger.) 

luister, Ik heb je in je slaap het visioen laten zien om je een goede indruk te geven; nee, er is geen ontkomen aan! 

(Ik herinner mij dat ik het zag komen als een reusachtige golf. Ik probeerde weg te rennen en mij te verbergen, hoewel ik wist dat het onmogelijk was.) 

Maar waarom doet U dit als U ons bemint? Waarom? 

Ik ben bekend als een God van Liefde, maar ook als een God van Gerechtigheid; 

Wat kunnen we doen om dit tegen te houden? 

geweldig veel eerherstel wordt nu van jullie allen verlangd; dat jullie je verenigen en één zijn, elkaar liefhebben, in Mij geloven, in Mijn Hemelse Werken geloven, want Ik ben altijd onder jullie;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message