DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Geloof In Mijn Hemelse Werken

25 augustus 1987 

herinner je, Mijn kind, de liefde die Ik voor je heb; Vassula, kleintje, Ik heb het rode kruis gezegend dat je om je hals draagt; geloof! geloof in Mijn hemelse Werken, Vassula; 

Mijn God! Dank U. Hoe meer U mij geeft, des te meer besef ik dat ik het steeds minder verdien. 

Ik bemin je; kom, blijf dicht bij Mij, Ik houd ervan je de dingen te horen zeggen die Ik je heb verteld, over Mijn Aanwezigheid en ook over andere dingen; wanneer je Ismini vertelt, leef voor Mij, verheerlijk Mij; 

Soms Heer,  voel ik Uw Aanwezigheid minder, en dan denk ik: "Nu is God niet zo dicht bij me". Waarom is dit, Heer? 

je gelooft ten onrechte dat Ik niet dicht genoeg bij je ben, terwijl Ik daarentegen op die momenten zo dicht bij je ben als maar kan zijn; alleen ben je niet, NOOIT! 

Plotseling zag ik Hem heel duidelijk. Hij bewees mij met bepaalde gebaren Zijn zo levendige Aanwezigheid! Het duurde enkele minuten. Het was geweldig! 

alles is geestelijk; 

(Hierdoor begreep ik dat alles bovennatuurlijk is, onmogelijk te begrijpen als je die daden plaatst in een stoffelijke toestand. Het is niet stoffelijk en dus is het niet mogelijk het stoffelijk uit te leggen. Het is geplaatst in de bovenna­tuurlijke sfeer en niet in onze realistische sfeer.) 

Velen van jullie neigen ertoe te vergeten dat Ik Geest ben[1] en dat ook jullie geest zijn;


[1] 2. Kor. 3:17  en 1 Petr. 1:11.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message