DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Kaïn En Abel

16 augustus 1987 

Mijn God, ik bemin U! 

Vassula, je bent welgevallig in Mijn ogen; luister en schrijf; de Abel van vandaag zal leven; vertrouw alleen op je God, Abel zal leven! deze keer zal Abel leven; beminde, de wereld in haar zwakheid is vol Kaïns; zou Ik het voor altijd kunnen verdragen hoe Mijn Abels veroordeeld en gedood worden door Kaïns?  hoeveel meer zouden er nog voor Mijn ogen moeten omkomen? nee, Vassula, Ik heb wonden die weer open  zijn; deze generatie is een geslacht van Kaïns; beminde, telkens wanneer er een Abel opstond, herhaalde een Kaïn zijn misdaad zonder de minste aarzeling; zie je, kleintje? 

(God leek bedroefd toen Hij mij dit vertelde en ik werd ook bedroefd.) 

Wat is hiervan de oorzaak? 

dit is omdat de Abels Mijn zaad zijn, ze komen van Mij; 

En de Kaïns? 

de Kaïns? die behoren tot de wereld; zij komen van mensen; deze keer zal Ik Mij plaatsen tussen Kaïn en Mijn Abel; Ik zal alles uitroeien wat van Kaïn komt; Ik zal Kaïn het wapen uit de hand slaan en hem naakt achterlaten; hij zal onbewapend tegenover Abel staan; Vassula, Ik zal je dit alles uitleggen, kijk Mij aan en als je op Mijn Lippen let zul je het begrijpen;  zou je nog steeds voor Mij willen werken? 

Ja, mijn God, als U het mij toestaat. 

Jezus? 

Ik ben Jezus Christus, beminde Zoon van God en Verlosser; 

wij,ons? 

Ja, Heer. (ik ben gelukkig en Hij glimlacht!) 

kom dan, we zullen samenwerken;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message