DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Mens Die Mij Vindt, Vindt Het Leven

2 maart 2022

Ik heb je geschapen om je met Wijsheid te onderrichten om aan de mensheid helemaal opnieuw Mijn daden van Gerechtigheid te onderwijzen als ook de Majestueuze Gestalte die Ik Ben! Ik heb  jullie allen Mijn Heiligheid getoond en Ik ben steeds blijven vragen om berouw en gebeden, gebeden die je ziel en lichaam zullen genezen; door gebed leer je Mijn Wil te doen en leer je Mijn Wegen kennen; je zult leren Mijn Wegen te onderhouden die je naar Mij zullen leiden, want de mens die Mij vindt, vindt het Leven; in Mijn Eigen Glorie en Goedheid en door Mijn Goddelijke Macht heb Ik deze generatie alles gegeven wat ze nodig hebben om door ware toewijding goddelijkheid te bereiken, en om Mij vertrouwelijk te benaderen, zodat ze Mij leren kennen; 

ja, Ik heb jullie allen herinnerd aan dezelfde waarheden als die in Mijn Woord geschreven staan;[1] kom nu! in Mij alleen is er rust voor je ziel; zoek nergens anders naar vrede en harmonie, naar veiligheid en rust; 

Vassula, het is Mijn verlangen dat je Mij voortdurend in je gedachten hebt; en  ‘s morgens als je wakker wordt, laat dan je eerste gedachten naar Mij uitgaan en vul Mij met je liefde; eindig je dag met Mij en houd Mij steeds aan je zijde; gedurende de dag, prijs Mij dan onophoudelijk en onderricht je omgeving over Mijn Glorie, over Mijn Almacht; laat Mij de vreugde van je hart zijn zoals jij de vreugde van Mijn Hart bent! laat deze dagen van duisternis waarin je gevangen zit, gevuld zijn met Mijn Aanwezigheid en Mijn Stralende Luister; laat je oren deze woorden horen: 

‘Ik, je Heer, ben gekomen om je te zalven als Mijn bruid,
om je hart tot een zegen te maken en
je met Mijzelf te bekleden, want dit is het hart dat Ik gekozen heb,
dit is waar Ik voor altijd zal blijven;’

dan zal Ik je helemaal omringen met Mijn Glorie, zodat de nacht die je omsingeld heeft in Licht verandert, dan zal er geen duisternis meer in je wonen; Ik sta erom bekend dat Ik gebroken harten genees, want Ik toon liefde in alles wat Ik doe;

Ik zal aan je zijde staan, dochter, om je te blijven onderrichten, want dit is wat Mij behaagt, zodat alles wat je van Mij leert Mij zou behagen en voor Mij acceptabel zal zijn;

Ik zegen je en herinner je eraan Mij af en toe een luisterend oor te geven; ic


[1] De Heilige Schrift

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message