DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Overvloedig Mijn Zegeningen Schenken
Aan Al Diegenen Die Mij Zoeken

11 januari 2021

Jahweh, Vader van ons allen, toon Uw Heilig Gelaat aan deze stervende wereld, en kom over onze ellendige geest!

Ik Ben; vrede zij met je, ja, verlang naar Mij, elke dag van je leven! Ik, Jahweh, sta aan je zijde en Ik verheug Me wanneer je Mij roept! verrukking van Mijn Hart, blijf steeds naar Mij verlangen; wees als dorstige grond die naar Mij smacht; wees onwankelbaar in je geloof; kom, stort je smeekbeden bij Mij uit, en Ik zal ze verhoren; toon Mij al de problemen die je in je hart hebt en Ik zal je advies geven;

dochter, kijk naar boven, waar jouw Thuis is, ja, kijk omhoog om je hart op de Waarheid toe te leggen; luister nu naar Mij:

Mijn Aanwezigheid bij jou is een groot geschenk, maar dat is het ook voor de gehele mensheid; Ik heb je zovele goede dingen gegeven, Vassula, gedurende je kindertijd, maar je geheugen heeft ze uit je geest gewist; Ik zal je er echter weer aan herinneren: toen je een baby was, hield Ik je in Mijn Armen, in Mijn Omhelzing,[1] Ik tilde je naar Mij op als een vader die verrukt is over zijn kind, Ik, die boven je aardse vader sta want Ik ben je Schepper, verheugde Me zozeer elke keer wanneer Ik je in Mijn Omhelzing hield en je uit je kribbe omhoog tilde naar het vreugdevolle gelach van Mijn Engelen! Ik streelde je met Liefde terwijl je naar Mij glimlachte; en als een vader die tegen zijn kindje spreekt, sprak Ik tegen je en zei: “Ik zal je voor altijd aan Mij binden, kleintje, Ik zal je stappen naar Mij leiden in alle jaren die nog komen, en Ik zal over je waken wanneer je rust; en als de dageraad aanbreekt, zal Ik met Instructie en Wijsheid tot je spreken, je eraan herinneren dat Ik je Vader ben en dat jij van Mij bent; dat jij van Mij afstamt en Mijn zaad bent; Ik zal de grond voor je effenen wanneer je Mijn Drager zult worden;” met vreugde heb Ik je herinnering aan Mij willen opfrissen en verscherpen;[2] een zaadje van Mij afkomstig dat Ik op de juiste tijd wilde planten middenin deze generatie;

ja, inderdaad, Ik had je te midden van deze generatie voor Mijn doel geschapen; Ik heb je geroepen om je Mijn Heilsplan te openbaren, en Ik vertelde je met pijn in Mijn Hart dat Ik je uit Mijn Omhelzing zou sturen om in Mijn Naam te spreken, maar door dat te doen, zou je door de wereld worden behandeld als een bedrieger; toen je had gevraagd ‘waarom?’ antwoordde Ik: ‘het is bekend dat klei wegspoelt met de eerste regendruppels, maar je ziel zal nooit sterven;’[3] dit waren Mijn Woorden aan jou; Ik voegde er echter aan toe dat Ik je zou verrijken met moed en ijver zodat je, ondanks je zwakheid, nooit zou aarzelen of bang zou zijn; je zou de wereld onvermoeibaar met Mijn zaden bezaaien, samen met Mij;

en kijk, jij zult ook Mijn offer zijn; Ik moest één van jullie kiezen om Mijn offer te zijn, en daarom nam Ik alle angst van je weg, zodat je met een tong zo puur als zilver Mijn Woorden zou herhalen; Mijn Liefde, voor deze generatie, gaat over alle grenzen heen, onophoudelijk zal Mijn Liefde vanaf Mijn Troon over jullie allen stromen als watervallen van glinsterende diamanten, en Ik zal als een verlangende bedelaar op een kruispunt staan, en smeken om aalmoezen van liefde van alle voorbijgangers die onderweg zijn naar hun wetteloze bedoelingen, wegkwijnend als een schaduw, lusteloos en verloren;

Tegelijkertijd zullen van boven ook de kreten van Mijn Zoon worden gehoord, die hen oproept: "oh kom! kom en eet Mijn Goddelijk Brood en drink van Mijn Goddelijke Wijn, die Ik voor alle generaties heb bereid! opdat jullie worden genezen en leven, geliefden! laat de schatten van deze wereld, achter want ze zullen je geen voordeel geven! kom tot Mij want je zult Wijsheid verkrijgen en Wijsheid zal je de Weg naar de Waarheid en het Leven tonen; Mijn kreet gaat naar jullie uit, zonen en dochters van de Allerhoogste; heb je niet gehoord dat degene die Mij vindt, Leven vindt? Ik ben de Poort naar Eeuwig Leven, dus kom!”

Ik herinner me de dagen dat U mij riep, en nu denk ik na over alles wat U voor ons deed; moge U gezegend zijn, Jahweh en Jezus! 

Mijn kind, velen zullen Mij onderdrukken, want ze kennen Mij niet, en begrijpen Mij niet; in jullie dagen buig Ik Mij van boven over je heen om jullie allemaal te bereiken, Ik wandel in het stof, op zoek naar Mijn ellendige zonen en dochters die in het stof van de zonde wandelen, om ze op te tillen naar een plaats die Ik voor hen had bereid en waar ze zullen worden gekleed in zuiverheid; een plaats waar onophoudelijk Eeuwige Zegeningen worden geschonken; blijf niet in het stof van de zonde en alléén, generatie, want het zal je geen goed doen als je van Mij afgezonderd blijft, als je zo blijft ben je dood, want door gescheiden te blijven van Mijn Geest, die de Leven-Gever is en die je verlevendigt en je beweegt, zul je als een lijk blijven, dus kom en wees geënt op Mijn Geest opdat je mag leven!

Ik zou willen bidden dat de hele mensheid Uw Portalen en Uw Koninklijke Hoven binnengaat, zodat zij Uw Heilige Naam in alle eeuwigheid prijzen, want Yahweh is de Goedheid Zelf, Zijn Liefde eeuwigdurend! 

kom! vertrouw op Mij, Ik zal overvloedig Mijn Zegeningen schenken aan al diegenen die Mij zoeken, en Ik zal Mijn Naam als olie over hen uitgieten om hun ziel te doen herleven; gezegend zijn zij die uit vrije wil Mij omhelzen, want zij zullen in het Licht worden herschapen; kom, dochter, moge je Gezegend zijn; Liefde bemint je; 


[1] God liet me begrijpen dat dit een mystieke ervaring was; soms zie je baby's opkijken en glimlachen van verrukking, en ik geloof dat hun ziel dan communiceert met God en met de engelen.

[2] Hetgeen God inderdaad deed; Hij herinnerde mij eraan toen Hij me voor het eerst benaderde en zei dat Hij mijn Vader is. Ik had het sterke gevoel dat we elkaar op de één of andere manier eerder hadden ontmoet, dat ik Hem kende!

[3] Ik begreep toen dat wij van klei zijn gemaakt; dat ons lichaam zal sterven als de tijd komt en in stof zal veranderen, maar dat onze ziel nooit zal sterven. Dus voor God was onze aardse dood niet belangrijk, maar wat voor Hem telde, was dat onze ziel die nooit sterft, tot Hem komt om voor eeuwig bij Hem te leven.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message