DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jullie Harten Zijn Misschien Gebroken,
Maar Dat Van Mij Ook

12 april 2020

Heer!

Ik Ben! ach Vassula! Mijn kind, laat een geluid van Hoop horen, jullie harten mogen gebroken zijn,[1] maar dat geldt ook voor dat van Mij, kom en giet jullie harten als rivieren voor Mij uit, generatie, en jullie zullen niet wegkwijnen! Ik ben jullie Hoop en Echtgenoot, welke Echtgenoot zou niet voor de Zijne zorgen? Ik ben jullie vaste en veilige grond waarop jullie staan;

jullie generatie heeft Mijn Vader tot het uiterste vertoornd; vraag niet: "waarom hebt U ons neergeslagen zonder enige hoop op genezing?"[2] zal Ik jullie eraan herinneren hoe vaak jullie gezondigd hebben? zal Ik jullie eraan herinneren hoe vaak jullie Mij hebben verwijderd uit je hart, generatie? jullie hebben dit kwaad over jezelf afgeroepen, een kwaad waarvoor Ik jullie had gewaarschuwd en van dit 'vuur' dat Ik jullie had voorzegd dat jullie van binnenuit verbrandt; hoor Mij: er is geen andere Redder dan Mij; Ik ben je God en Ik zeg je nogmaals, Ik heb er nooit bij je op aangedrongen kwaad te doen, en dit weet je; maar Ik ben Heer en Heiland en Ik sta erom bekend te vergeven en te vergeten wanneer de zondaar tot Mij komt met een berouwvol hart en zich bekeert en vraagt ​om vergeven te worden!

Vassula, Ik sta erom bekend dat Ik barmhartig ben om verdrietige tranen weg te vegen, om voor Mijn kudde te zorgen en jullie te troosten; Ik sta erom bekend dat Ik heersers heb neergeworpen, landen en koninkrijken omvergeworpen, dus ben Ik niet in staat om een ​​slechte en ongecontroleerde ziekte te blussen die zo velen van jullie verwoestte? maar Ik moet een bekeringskreet horen; een ieders gebeden en opofferende liefde zullen door Mij en Mijn Vader worden geaccepteerd; op de dag dat deze generatie Mijn Naam zal uitroepen zal Ik hen redden uit hun lijden; Ik zal deze 'storm' verminderen met slechts één almachtig Woord, want het is bekend dat Ik snel tot de redding van Mijn kinderen kom; maar deze generatie is moeilijk te buigen en te onderrichten, zelfs nu ze over gloeiend hete kolen lopen, met lijken die op hopen liggen, luisteren ze niet naar Mij;

Ik heb je, generatie, zoveel tekenen gezonden, maar je hebt je ogen ervoor gesloten; Ik heb jullie Mijn dienaren, de profeten, zo aanhoudend gestuurd, zo vaak, om jullie te vragen je te bekeren en je af te keren van je slechte wegen en je daden te veranderen, maar jullie hebben je oren gesloten om niet te horen! jullie zonden weerkaatsen nu op jullie eigen hoofd;

kome! vestig je geest op heiligheid, hecht je hart vast aan Mijn Heilig Hart, zodat Ik je kan doen herleven, want Ik ben je enige Hoop; dan zal niemand je zeggen: “ga niet naar het platteland, waag je niet op de wegen,”[3] want de onzichtbare vijand is overal waar je gaat; Ik Ben is bij je, ongetemde generatie, want Ik ben een Vader voor jullie allemaal; jullie zijn allemaal zo dierbaar en bevoorrecht voor Mij;

Ik had jou, generatie, geschapen om te ontkiemen als een wijnstok, geplant in Mijn Hemelse Tuinen, met groene bladeren, bewaterd door de Rivieren van Leven; jullie waren ooit de trots van Mijn Koninklijke Hoven; het was niet de bedoeling dat jullie opdroogden, maar in jullie dwaasheid koos je ervoor om je af te keren van Mijn Licht, de Bron van je Leven; je stengel droogde toen op, je bladeren verschrompelden, vielen en stoven uit elkaar; de Hoop die van Mij kwam was weg, de gunsten behoorden tot het verleden; je werd vertrapt, de wijnstok die Ik eens verzorgde en liet groeien, lag te neer onder de schaduw van de dood; wie heb je afgewezen in je dwaasheid? ben je niet voortgekomen uit zonde? hef je ogen op en kijk rond, verwoesting en verderf omcirkelen je, je vertoeft op de begraafplaatsen als de doden, dit is wat je over je hebt afgeroepen, generatie omdat je Mij al die jaren hebt verloochend;

hef jullie ogen op en kijk naar Mijn Heilig Gezicht, en bij deze aanblik zullen jullie stralend worden, jullie hart bonzend en vol, terwijl Mijn Heilige Geest vanuit Mijn Hemelse Troon naar jullie toe zal stromen, jullie zal opwekken en jullie opnieuw zullen vestigen in Mijn Hemelse Tuinen; jullie kronkelende paden zullen tot het verleden behoren; jullie handen schoon, wit als sneeuw,[4] je integriteit zo breed als een oceaan; velen van jullie zullen naar Mijn Licht komen; zeg dus niet generatie: "Gods Mededogen is beperkt" of "mijn zonden zijn te veel en te groot om te worden vergeven;" luister naar Mij: bekeer jullie, roep Mijn Naam aan en geef jullie zonden op, laat je bekering waarachtig zijn, laat het als een rustgevende geur zijn om Mijn Vader in de Hemel te bereiken, en Mijn Vader en Ik zullen jullie vergeven en je herstellen; Bekroon Mij met kransen van liefde; alles wat Ik nodig heb is liefde;

bid Vassula dat je niet bekoord wordt, laat je Koning Zich in je verheugen ... geef glorie aan Mij, je God; prijs in alle opzichten de pracht van Mijn Heilige Naam; Ik ben altijd naast je, kind! kom!  ic


[1] Door de pandemie lijden veel mensen, die ofwel hun leven verliezen ofwel hun baan verliezen

[2] Genezing van COVID-19

[3] Jer. 6: 25

[4] Ik verstond deze term als: gezuiverd van de zonde

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message