DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Dagen Van Beproeving Liggen Voor Jullie

10 april 2019

Mijn Vassula, wees bereid om te schrijven laat Mij je vertellen; als je leven met Mij wordt gedeeld, zal onsterfelijkheid jouw deel zijn! wees niet bang, wees blij! laat je geest groeien en sta jezelf toe in Mijn bezit te zijn, Mijn lieve ziel! bid voortdurend met Liefde tot Mij, en Ik word tot dwaasheid toe verblind door diepe liefde...

Heer, innerlijk ben ik gebroken, want hoe meer U bij mij en met mij bent, des te meer wil ik dat U dichter bij mij bent;

Uw vriendschap maakt mij dronken, U, door één Woord te gebruiken, hebt mij weer nieuw gemaakt!

ach Vassula! overweeg dit Hart van je God, overweeg dit Hart van Zuiverheid, Genade en Liefde; als je enkel wist hoe Ik in het verleden alle kanten op ging, zoekend met welke middelen Ik je aandacht kon trekken en je weer van Mij kon maken om je de Waarheid te tonen, en in je herinnering terug te brengen aan wie je toebehoorde en behoort; Ik achtervolgde je zodat je niet meer als een vagebond zou ronddwalen; toen haalde Mijn Geest je in, en vulde jouw geest met Zijn vrijgevigheid, terwijl Hij Zijn genade op jou liet regenen, als een schittering, in Zijn Licht;

Mijn Vader schonk je Wijsheid, maar je moest Wijsheid verwerven met Mijn hulp... hoor Mij, vervul je geloften aan Mij, laat lelies ontkiemen met je liefde voor Mij, verfraai deze aarde, deze goddeloze aarde, wees Mijn hemel!

kom tot Mij arme ellendigen die wandelen in de vallei van de dood, kom tot Mij en Ik zal je vernieuwen zodat je ware vrede kunt vinden en zodat je Mij als een zegel op je hart kunt drukken; het Beest zit achter je aan, je vullend met zijn leugens en achtervolgt je in de stilte van de nacht om niet te worden onthuld; als een donkere schaduw die in het duister zwerft, zet hij valkuilen voor je neer; zijn mond is gevuld met obsceniteiten, en met al het onrecht dat hij je heeft aangedaan, generatie, en ben je je nog steeds niet bewust van zijn kwade bedoelingen... en zijn slechtheid? hoeveel waarschuwingen moet Ik nog meer tonen?

dagen van beproeving liggen voor jullie; een vuur[1] aangestoken door de mens zal naties verslinden en verteren wat de mens heeft gebouwd; de natuur zal het tegen je opnemen en overstromingen zullen menigten wegvagen; van jullie gezichten zal de grijns die je had worden weggeveegd telkens wanneer je hoorde dat Mijn Heilige Naam werd uitgesproken; dan zal alles wat verborgen werd in donkere hoeken onthuld worden; sluiers van somberheid liggen voor je opgeslagen, ontrouwe generatie;

Ik keer Mij naar het Westen en dan naar het Oosten en Ik zie Mijn Huis zwenken, omdat velen het hebben opgegeven naar het Licht te zoeken; velen gaan voort zoals ze willen met verkeerde beslissingen die Mijn Lichaam verlammen; ze hebben Mij, op velerlei wijzen, van hun leven afgesneden; Mijn Regels en Mijn Onderrichtingen worden verpletterd onder het puin van Mijn Huis en duwen Mijn Werken daar achter weg;

jullie vlees vergaat, generatie, en jullie ziel is als een dor land, zonder water; Ik moet een kreet van berouw horen; werd Mijn Offer vergeefs gebracht? elk schepsel dat Mijn Vader schiep, bestaat nooit langer dan een wilde bloem en met een windvlaag vergaat zij, maar haar ziel leeft voor eeuwig voort … en voor altijd; Ik ben de Bewaker van je leven; Ik bewaak je, beschut je en bescherm je; Ik heb Mijn Leven voor je gegeven zodat je kunt leven, wat had Ik nog meer moeten doen dat Ik niet heb gedaan? sta dan op, nu! en heb berouw! geef je gruweldaden toe[2]; tijdperk van slechtheid, keer je af van je slechte gewoontes, corrigeer je gedragingen en handelingen en Ik zal je horen en je vergeven; vergeet niet dat Ik Mijn Leven voor jou heb gegeven; vlucht van de zonde als van een slang;

in deze laatste dagen gebruik Ik de winden als boodschappers, en zend hen uit in de woestijn, als nomaden, om Mijn Lichaam op te bouwen[3], het te verfraaien en te verenigen;

werk, Mijn Vassula, met heel je hart en breng Mijn volk bijeen; laat niemand je misleiden met dwaze argumenten, maar werk hard en gewillig enkel omwille van Mijn Belang, en van niemand anders, om Mijn Koninkrijk in elk hart te vestigen, door hen te leren onophoudelijk te bidden voor Mijn Huis en voor haar herders om loyaal aan Mij te worden en dat deze sluier van lethargie en onverschilligheid die hen bedekt, wordt verwijderd; bid de hele tijd en bij elke mogelijke gelegenheid tot de Heilige Geest; heb de Deugd lief om Mijn daden te kunnen reciteren en iedereen eraan te herinneren dat het Stralende Licht vandaag tot hen spreekt; heb vertrouwen, dochter, en Ik zal je zelfs nog meer geven dan je vraagt; Liefde bemint je; wees gezegend… ic


[1] Op 23 mei 2018, had ik duidelijk een stem in het Frans horen zeggen: "bientôt une explosie atmosphérique aura lieu ..." - in het Nederlands: "binnenkort vindt een atmosferische explosie plaats..."

[2] in Gods Ogen is elke zonde, zelfs kleine zonden waarvan wij in onze ogen denken dat ze onbeduidend zijn, een gruwel in Gods Ogen en Hij ziet ze als even zo groot!

[3] Kerk 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message