DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Sleutel Tot Het Paradijs

10 december 2018

Mijn Vassula, Mijn Vrede geef Ik je; twijfel niet aan Mijn Liefde; je bent Mijn verrukking aan Wie Mijn bescherming is gegeven; Ik ben je Bewaarder;

Mijn Lied gaat over Vergeving en Gerechtigheid; Ik bemin Gerechtigheid, nederigheid en deugd; sta jullie zelf toe door Mij te worden aangenomen, zoals Ik Mijn dochter heb aangenomen die nu verenigd is met Mij en in eenheid met Mijn Heilige Geest; Ik heb onze eenheid door al deze jaren aan jou zichtbaar gemaakt; heb Ik je niet geplant in Mijn tuin van verrukkingen, een lelie onder de lelies? heb Ik je geen goedheid en vriendelijkheid getoond? rust in Mijn Heilig Hart om je ziel rustig en in vrede te houden;

Ik ben je Licht en je Redding, je Vesting en je Rots, dus wie kan jou uit Mij ontwortelen? kind! hoor Mijn Stem! en verwelkom het als de zon; verwelkom het als regenbuien op een dorstige grond en je lippen zullen zingen van vreugde en de hele dag zal je tong voortdurend Mijn Woorden van Wijsheid en Mijn Wonderen verkondigen; vervul dus de beloften die je Mij hebt gedaan; en dank wanneer je Mijn Naam aanroept; laat je gebeden Mij bereiken en laat ze tot Mij opstijgen als wierook;

herinner iedereen eraan dat al je gedachten en handelingen gedurende je levensloop staan opgetekend in Mijn Boek des Levens, het Boek der Waarheid, dat geopend zal worden op de Oordeelsdag en hardop worden gelezen, alles en iedereen bekendmakend wat je hebt gedaan toen je op aarde was; de deugdzame zal eeuwig leven hebben met Mij, terwijl voor de rebellen geldt dat zij met het hoofd eerst voor altijd in de eeuwige vuren en in de Afgrond worden gegooid; bouw je leven dus op de liefde; wees constant in je liefde opdat je voor eeuwig mag rusten in het Paradijs;

Ik ben de Sleutel tot het Paradijs;

sta Me toe, Vassula, je hand nog voor een korte tijd te gebruiken; Ik draag je in Mijn Hart;

AlphaOmega

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message