DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Mens Die Op Mij Vertrouwt, En Op Mijn Wet, Zal Door Mij Bewaakt Worden

25 september 2017 

Ik Ben; Ik geef je Mijn Vrede… vrede, vrede voor jou die ver weg was en die met Mij in het reine is gekomen; 

Goliath was een reus, angstaanjagend, onverslaanbaar, maar hij werd neergehaald en overwonnen door David; door alle eeuwen heen was Ik de Overwinnaar; Ik sta erom bekend dat Ik koninkrijken heb neergehaald en naties heb bedekt met hun doden wanneer ze Mijn Doorgang tegenwerkten; en zoals de Schrift zegt: de wraak is aan Mij – Ik zal hen vergelden; 

en vandaag zeg Ik in waarheid wat Ik toen zei: blijf trouw aan Mij, houd je vast aan Mij en heb vertrouwen in Mij, vertrouw alleen op Mijn Macht; denk er aan dat Ik aan je zijde ben; daarom riskeer niets alleen, of op een oneffen weg, want de mens die op Mij vertrouwt, en op Mijn Wet, zal door Mij worden bewaakt; ben Ik niet altijd bij je gebleven en heb Ik niet je hand vastgehouden om je te leiden en je te adviseren? Mijn Hart smacht van liefde voor jou, nietig klein schepsel; jouw niets spreekt Mij aan en maakt Mij smoorverliefd, volg daarom Mijn voorschriften en degenen die in jouw tijden Goliath vertegenwoordigen, zullen vallen; 

Ik zei in het verleden dat als je vijand hongerig is, je hem voedsel moet geven, en als hij dorstig is, laat hem drinken; zo stapel je hete kolen op zijn hoofd; bied weerstand aan het kwaad en overwin het door het goede! beantwoord kwaad met liefde, wees aan Mijn zijde, kind!

nu, Mijn dochter, Ik heb je de ijver gegeven die je nodig zou hebben om Mij te verheerlijken, en je ijver is een aansporing geweest voor velen en voor vele naties; een steen in een slinger… Ik Ben Degene die jouw mond voorziet; daarom heb Ik intense armoede en zwakheid nodig, om verdeeldheid te overwinnen, om dit kwaad te overwinnen dat zich als mist heeft verspreid over alle naties; bid, en bid, gebeden worden verwelkomd als regen op een dorstige bodem, opofferende liefde zal als een zegen zijn die wordt uitgegoten in elke natie; dan zullen deze overvloeien in een rijkdom van vrede en blijdschap, en vele levens zullen worden verlost van uitbuiting; 

wees een levend voorbeeld, een icoon van verzoening, een bruggenbouwer om Mijn oproep van Eenheid in verscheidenheid te verspreiden, zelfs zonder gerechtigheid te ontvangen van die monden die jouw stappen bekritiseren die zijn gezet in Mijn Eigen met bloed bevlekte Voetsporen; Ik kan barrières afbreken die iedereen gescheiden houden; ja! Ik zou door jou tot vrede oproepen en zo’n oproep in Mijn Naam moet zijn: allen verzoend met God, jullie Vader in de Hemel; 

vele pompeuze vorsten zijn ertoe gebracht om op de grond te zitten en werden onteerd in hun rijkdom, maar hun uiterste verbazing, iets waar ze nog nooit van gehoord hadden, was toen zij ontdekten dat alles door Mij gedaan was; ja, zoals Ik gezegd heb: Ik heb tronen van heersers omver geworpen en heb de nederige in hun plaats gezet en degenen die Mij bevielen; Ik heb machtige mannen neergeworpen, zoals Goliath, en zwakken en kleinen aangemoedigd om hen te verslaan

Ik, de Heer, zal neerdalen van Mijn paviljoen, zoals een Bruidegom nu om nieuw leven te geven van vrede en vreugde voor het hart, een licht voor de ogen, hoop voor mannen en vrouwen, als zij hun wil aan Mij onderwerpen en hun roep van berouw; dan zal Ik hen met Mijn Aanwezigheid verzwelgen en David zal nogmaals Goliath verslaan; 

Ik heb mirre over jou uitgeademd en Mijn voortdurende Blik op jou doet het kwaad in de schaduw verdwijnen; verenig jullie allen en Ik, de God van Vrede, zal met je zijn, Mijn kind,  ic

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message