DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mij Beminnen Brengt Jou Tot Bidden Zonder Ophouden

3 augustus 2016 

Ik Ben; dierbare ziel, in jouw generatie zijn er zeer weinig die bidden, ook minder zijn degenen die komen en berouw hebben; sommige van je vrienden blijven je vragen, “zal Jahweh, onze Vader, nog niet toegeven? zal Hij nog over ons een kastijding van vuur laten komen?” 

Ik heb hier en daar actie ondernomen door over deze generatie, zoals nooit tevoren in de geschiedenis, Mijn Heilige Geest uit te storten, Mijn Heilige Geest van Genade, om je te doen herleven in Mijn Oproep; om je te herinneren aan je ware fundamenten; Ik heb mensen in heel de wereld visioenen gegeven van Mijn Glorie, en dat Ik Ben die Ik Ben; Ik heb van iedereen daden van eerherstel gevraagd, Ik heb gevraagd om opofferende liefde, maar zeer weinigen hebben Mij gehoor gegeven; zeer weinigen; 

Ik kijk vanuit de hoogte en zie hoe zo velen wegkwijnen als bomen die niet voldoende water hebben gekregen; Ik zie dit land in een wildernis veranderen, opdrogen, en de prachtige bomen die Ik in het verleden heb geplant, bedekt met groene bladeren en met overvloedige vruchten, iedereen voedend, zijn nu verdord; Ik hoor luide stemmen die in woede uitschreeuwen: “God heeft geen macht over ons,” terwijl ze tegelijkertijd nooit hun ellende toegeven, nooit zien dat hun takken opdrogen en meer kraken dan perkament; men zou denken dat dit alleen al hen tot erkenning zou brengen en begrip dat ze zichzelf aan het vernietigen zijn met hun ijdelheid en dat ze zouden beslissen af te stappen van de hoogten waarop ze zichzelf hebben geplaatst, en erkennen dat zonder Mij er geen Leven is; maar nee, de duivel verpest hen en zet hen aan om meer dan ooit belust te zijn op het voortzetten van hun rebellie tegen Mij; 

Ik ben hier en geef je tekens, Vassula, om jullie allemaal te herstellen; Ik stuur jullie Heilige Moeder naar jullie, om jullie te heropvoeden en jullie de fundamentele dingen van Mijn Wet te leren, jullie er allemaal aan te herinneren dat jullie niet alleen zijn, en dat jullie leven hier op aarde slechts een schaduw is die niet eeuwig blijft; jullie sterven slechts één keer en daarna komt het oordeel; moet Ik deze verdroogde bomen omhakken? hun takken snoeien? of ze verbranden? of zal Mijn Hand ze uit de grond trekken en ontwortelen? 

hak ze om en snoei hun takken, dan hebben ze misschien een kans om opnieuw te groeien maar met U Zelf Die ze water geeft… 

dierbare ziel, die Ik zo innig liefheb, omwille van degenen die Mij liefhebben, en omwille van de zielen die nooit ophouden naar Mij te dorsten, zal Ik ze omhakken en hun takken snoeien, dan zal Ik hen met Hemelse dauw bevloeien, en degenen die eens in ongenade een graf voor zichzelf aan het uithouwen waren, Mijn Aanwezigheid zal hen redden; 

hoor Me: Ik sta er om bekend Barmhartig te zijn en dat Ik naar jullie armzaligheid en ellende omkijk; maar Ik wil dat deze generatie zichzelf aan Mij bewijst door Mij hun bereidheid te tonen en Ik zal hen vergeven en hun tafel vullen en hun Alles zijn; 

heb je niet gelezen: ‘de Ogen van Jahweh rusten op wie Hem beminnen; Hij is hun machtig schild en hun sterke steun, hun beschutting tegen de hitte, hun schaduw voor de middagzon, een stut bij struikelen en een hulp bij vallen; Hij verkwikt de ziel en verlicht de ogen, Hij schenkt genezing, leven en zegen;’[1] behoed jezelf voor bekoring; je zult vragen, ‘hoe moet ik mijzelf behoeden tegen bekoring? zoals iedereen ben ik een sterfelijk mens, zwak in mijn geest,’ Mijn antwoord daarop is om voortdurend in gebed te zijn, bidden zonder ophouden, door naar Mij te verlangen, naar Mij te dorsten en naar Mij te hunkeren; dit is Mijn antwoord: 

leer te beminnen,
beminnen is je sleutel voor de ingang van de Hemel;
Mij beminnen brengt je tot bidden zonder ophouden;
een terugkeer van de liefde
brengt Mijn Koninkrijk op aarde,
wonderen uit de hemel en vrede over al haar inwoners;
een gelijkwaardige liefde overwint de Dood;
de liefde sterft nooit,
liefde doet je Mij kennen, je God, en Mij erkennen
als de Allerhoogste; 

daar jullie allen zo door Mij worden bemind en zo kostbaar zijn in Mijn Ogen, zouden jullie ook elkaar moeten liefhebben daar Mijn Geest in ieder van jullie woont; sommigen van jullie leven in angst, waarom? als jullie liefde zich vervolmaakt, dan kan er geen angst in jullie zijn, want bang zijn betekent dat jullie schuldig zijn aan jullie twijfels en dus Mijn toorn, Mijn vuur en Mijn Oordeel vrezen; zuiver jezelf van zonde, en sta Mijn Geest toe jullie verrukking te zijn, jullie Heilige Metgezel, de Lamp voor jullie voeten, de Enige die jullie Mijn Vriendschap doet winnen; Mijn Woorden, dierbare ziel, zijn voor jou, zodat je kunt leren en vermijden dat je ziel overtredingen maakt; de Heilige Geest is gegeven aan iedere persoon, en ook voor een goed doel; Hij is het die je ware Kennis geeft, die alles vult en door alles heendringt; 

zwakke generatie, vermoeid door de zonde, die de wereld naar chaos leidt, kom en besluit om je leven te veranderen; zeg niet dat het Licht van Gerechtigheid jullie nooit heeft genaderd of jullie heeft vermeden of genegeerd; zouden jullie willen dat Ik geloof dat jullie hoop als kaf is dat meegevoerd wordt door de wind? zoals fijne spray die door de storm naar de zee wordt gedreven? luister, generatie, er is nog tijd en Ik ben in staat Mij volledig te laten vermurwen als je je schuld zou erkennen en berouw zou hebben, daarom kan geen mens zeggen dat Ik, God, Mij niet kan laten vermurwen, welke mens kan inderdaad Mijn intenties kennen en voor God spelen? 

vandaag, zeg Ik jullie, dat al degenen die in Mij beschutting hebben gevonden en angstaanjagende duivels hebben weerstaan en trouw is gebleven aan Mij, als een licht zal zijn dat schijnt in deze duistere wereld om met het Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere velen naar Mij te leiden; zij zullen de pilaar van licht zijn, het contrast van de duisternis; daarom, Mijn kind, zeg tegen deze generatie wanneer je getuigt in hun samenkomsten, dat Ik, God, jullie Vader, die jullie Schepper is, Mijn Kroon heb afgelegd, en voor Mijn engelen naar beneden ben gesprongen uit de Hemelen, vanaf Mijn Koninklijke Troon in de harten van een verdoemde generatie, die vervreemd is van Mijn Woord, om hen eraan te herinneren dat Ik hen verwekte en dat zij been van Mijn Gebeente zijn, vlees van Mijn Vlees, en als hun hoop leeg is, hun prestaties zonder voordeel, hun leven lusteloos en ongelukkig, dit komt omdat ze Mij verlaten hebben; 

Vassula, kijk naar Mijn volk en heb medelijden met hun lot; velen van hen begrijpen niet, noch komt het op in hun hoofd dat deze Eindtijd een speciale Tijd van Genade en Barmhartigheid is die eenieder op aarde te wachten staat; bid voor de zondaars, bid voor hen die duidelijk zijn afgedwaald van de Waarheid; zeg hen, herinner hen eraan dat iedereen van deze aarde als een schaduw zal heengaan; nauwelijks geboren, houd je al op te bestaan, maar je ziel zal nooit sterven; Ik bemin jullie allen;

AlphaOmega


[1] Ecclesiasticus 34:16-17 God liet me deze passage zien om het op te schrijven

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message