DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Woord Zegt Dat Mijn Mystieke Lichaam Eén Is!

8 juli 2016 

Mijn Vassula, jullie verheerlijken Mij wanneer jullie Mij zoeken; Ik ben jullie Redder en Mijn Liefde heeft Mij naar de aarde gebracht om jullie allemaal te verlossen; Ik ben geheel en al vergeving en Mijn Boodschap aan jou gaat over vergeving; daarom had jij, nadat je was vergeven, de stoutmoedigheid om Mij intiem te benaderen, in vertrouwen, met een kinderlijk geloof, wetende dat Ik je nooit pijn zal doen, of je veroordelen, maar integendeel; Ik deed je Mijn volledige Liefde voelen en het verrukte Mij dat Ik je eindelijk in Mijn Hart had getrokken! Mijn Macht werkte dan in jou, om Mijn Boodschappen door jou te spreken, dit werd aan jou gegeven door een geschenk van genade; het maakte Mij niet uit dat jij de minste was van Mijn heiligen, Mijn Macht tilde je op en leidde je door genade; 

toen je door Mij werd geroepen, deed Ik je begrijpen dat Mijn Lichaam Eén is en dat er één Geest is; dat ik Eén ben en dat er Eén Geloof is, Eén Doopsel en dat God, die Vader is van allen, voor allen, door allen en in allen, verhoogd moet worden en blijven; kleintje, dat je hebt begrepen dat deze eenheid Mijn enige zorg is en dat het Mij volledig gelukkig zou maken en zou verheerlijken, raakt Mijn Hart diep; de reden is dat eenheid de hele wereld tot een leven in vrede zal brengen, echter, niet alleen dat, maar Ik zal de wereld dan brengen naar de erkenning van Mij als de Christus…

en door God gezonden; ja? 

Is de eenheid die U wilt een verzoening van alle Kerken? Maar dat hun regel blijft die de leden van een andere Kerk verbiedt U te ontvangen in de Eucharistie? Of is de eenheid die U wilt de vereniging van alle geestelijken van de verschillende Kerken en het vieren van de Eucharistie rond één Altaar? 

Vassula, alles staat geschreven in de Schriften; Mijn Woord zegt dat Mijn Mystieke Lichaam Eén is! niemand kan tegen een ander zeggen, ‘ga, ik heb je niet nodig,’ of ‘ga, je hoort niet bij deze Kerk,’ het is alsof je tegen hen zegt, ‘ga, je behoort niet toe aan het Mystieke Lichaam,’ het oog kan niet tegen de hand zeggen dat hij niet nodig is of dat hij niet tot dit Lichaam behoort; het Enige Lichaam; daarom, is Mijn antwoord op je vragen het volgende: 

een volmaakte eenheid zal zijn wanneer alle herders, ongeacht tot welke denominatie ze behoren, zich zullen verenigen rond één Altaar en samen vieren… maar zo lang als de Liefde in hen ontbreekt, en ze deze gave niet bezitten, vanwege angst, rivaliteit, vooroordelen, trots en dergelijke, zal Mijn Lichaam verdeeld blijven en de wereld zal doorgaan te lijden, de vrede verwerpen, Mijn Wet van Liefde afwijzen, terwijl ze gemakkelijk alle duistere krachten van het kwaad in hen absorberen; daarom een ieder die beweert dat hij geïnspireerd is en geloof heeft, maar toch niet erkent dat Ik het ben, de Heer, die deze eenheid wil en dat Ik het ben die spreekt… zal er geen vrede zijn… 

ja, er zijn er velen die Mij helemaal niet lijken te kennen; Ik Ben met je, op deze manier, want Ik heb het gekozen, en Ik heb geen autoriteit, raad of toestemming van een van Mijn schepselen nodig om het zo te doen; Ik ben gekomen om de ruïnes van Mijn Kerk op te bouwen, door zwakheid, waar Mijn Macht op zijn best is! Liefde is je nabij, dus, Vassula, verminder je verlangen niet om met Mij te zijn, wees van goede wil om Mij te dienen, en Ik zal doorgaan met je kracht te geven om deze slapende generatie op te wekken… ic

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message