DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Gezegend Is De Ziel Die Mij Is Gaan Beminnen

12 februari 2016 

Mijn God, Vader, Koning der Koningen,
tot Uw ontmoeting lag ik half dood,
totdat U aan mij verscheen…
en voor Het Goddelijke
stond ik, niet begrijpend, vol ontzag!
ik stond voor de Schepper,
net als een kind die in vuile, vieze vodden gekleed is
voor Wonderland staat; verbijsterd; 

U glimlachte naar mij,
U glimlachte hoewel ik
nog in helse duisternis verkeerde; 

ik was verward en ontzet, in het bijzonder
toen ik U hoorde zeggen;
“gezegend zijn de zuiveren van hart want
aan hen behoort het Koninkrijk der Hemelen;” 

toen U plotseling Uw lippen opende om opnieuw te spreken
scheen een stroom van Licht als een straal uit Uw Mond,
en verlichtte mijn  ziel, terwijl Uw Onsterfelijke Adem over mij kwam
en mijn herinnering opfriste – een wonder – want hoe meer
ik U beschouwde, hoe meer ik U herkende en me U herinnerde; 

Wie heeft vrijelijk Wijsheid in
de innerlijke delen van mijn  ziel gelegd? 

dat heb Ik gedaan! 

en wie heeft begrip gegeven aan mijn hart? 

Mijn kind, dat heb Ik gedaan… jij werd toen uit Mijn hart geboren; opgestaan om een van Mijn apostelen te worden en een getuige om getuigenis af te leggen van eenheid; 

ik beschouw mezelf werkelijk niet waardig om er een te zijn;
maar verlaat me niet!
in het verleden, nog met schellen van onboetvaardigheid op mijn ogen,
met de dood dreigend boven mijn hoofd,
zond U mij een grote Serafim,
die overvloog om mij te bereiken,
niet om me te omhelzen, maar om mijn zonden te zuiveren
uit mijn systeem; en mijn vuile lompen weg te wassen;
dit was, Vader, het begin in mij van een nieuwe vorm van zijn,
mijn onsterfelijkheid beseffend zo lang als we in U wonen… 

dit is hoe het met mij was bij de eerste stappen naar
dit Stralende Licht dat U bent, God, onze Vader… 

en sinds toen verlangde je Mij te kennen, zoals Ik Mijzelf, in het verleden, had geopenbaard aan je vaderen en voorvaderen; 

waar kan ik woorden vinden die krachtig genoeg zijn
om mijn gevoelens voor U en over U uit te drukken?
op welke manier ik dat ook zal doen, ik zal toch te kort schieten;
mijn geest hunkert naar Uw Vaderlijke Liefde;
verteerd door dorst van de Liefde voor U, Jahweh,
wacht ik dagelijks op U, zelfs in mijn dromen; 

zonder Uw Liefhebbende Hand, zou ik het nog geen moment
hebben uitgehouden tegen de stormen van de vurige
vervolgingen die al die jaren om mij heen waren!
maar ze verdwijnen allemaal in Uw Aanwezigheid, en ik,
zoals U eens zei, voel me vrij als een vogel,
zwevend langs de hemelen, ik voel me vrij! 

vrijheid wordt gevonden in de Geest; Ik roep iedereen tot Mijzelf; Ik roep hen op om eerst berouw te hebben; Ik roep hen op om te drinken uit de Bron van Leven; gezegend is de ziel die Mij is gaan beminnen; wees gelukkig Vassula, talm nooit om te komen en te bidden, maar geliefde, lijd niet om naar Mij te komen, te allen tijde, werk voor Mij met vreugde, met vrede en Liefde; 

Heer, mijn Maker en Schepper, wees barmhartig met mij… 

Ik weiger nooit een berouwvolle ziel; Ik leen Mijn oor aan alle gebeden als ze in overeenstemming zijn met Mijn Wil; groei in Mijn Liefde, dochter, Ik, Jahweh, zegen je;

AlphaOmega

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message