DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Sta Bekend Als De Leraar Van De Mensheid

30 november 2015 

Heer! U bent de vreugde van onze ziel,
de blijdschap van onze geest,
de lamp van ons lichaam,
Glorie aan U mijn God, Vader van allen… 

oh kom! wees niet bang, het geluid van je woorden behaagde Mij; hoewel je natuur zwak is en gereserveerd, verheugt Mijn Hart zich; het verheugt zich in jouw armoede, Mijn Vassula; 

elk visioen dat Ik je gegeven heb, elke openbaring die Ik in je ademde kwam van Mijn Wijsheid; niet van sagen of van de intelligentie van intelligente mensen, maar van Mijn Heilige Geest; 

laat dit jaar voorbijgaan en je zult zien welk gekreun en geklaag deze generatie zal hebben geoogst en welke paniek er zal zijn! jouw generatie voert plannen uit die niet van Mij zijn en zo stapelen zij zonde op zonde, doodzonden; schrijf: 

Ik ben nu zoals in de dagen van Noach, en daal op je neer om je generatie te waarschuwen; toen Ik hen waarschuwde voor de zondvloed die toen over hen zou komen, wilden ze niet geloven; vandaag, Vassula, heb Ik de Hemelen geschud als nooit tevoren in de geschiedenis, om de naties op te roepen berouw te hebben, maar dit ras van deze generatie zijn zonen van onderdrukkers, ze onderdrukten Mijn Waarschuwingen; ze onderdrukten Mijn Woorden die verspreid en gehoord moesten worden; despoten van het kwaad! 

dochter! hoezeer doet het Mij pijn om zo velen nog in diepe slaap te zien! vanaf de start van de dageraad van Mijn openbaring aan jou vroeg Ik iedereen om naar Mij terug te keren en heilig te leven! een heilig leven door Mij lief te hebben en elkaar lief te hebben; dit was Mijn fundamentele boodschap aan deze generatie en zoals je vanaf het begin gehoord hebt, dat jullie elkaar moeten beminnen; Ik zeg je, zonder de kiem van de liefde in jullie harten zijn jullie een levend lijk; 

en nu, Vassula, laat je hoofd op Mijn Hart rusten en herinner je Mijn Woorden aan jou, dat Ik, Jezus, die je toen riep, opnieuw tegen je zegt… ja! Ik bemin je met een onvoorwaardelijke Liefde; de keuze om jou te kiezen was van Mijn Vader en van Mij; We kwamen naar jou om je te redden en je met Onze zegeningen te bedekken om het pad van de deugden te nemen, je verblijf in Ons te maken en Wij in jou; je hoeft slechts om je heen te kijken, voeg al de Kennis toe die je geest uit ons heeft getrokken om je bewust te zijn van de genaden die je hebt gekregen door het aanvaarden van Onze Oproep en Ons Koninkrijk hebt geërfd; We hadden slechts een berouwvol en zwak hart nodig om onze Instructies uit te gieten in dit hart en het te huwen in Onze intimiteit… 

Mijn Vader en Ik werden jouw persoonlijke Leraar; Ik sta bekend als de Leraar [1] van de mensheid; dus gezegend ben jij dat Ik je Mijn Wet heb onderwezen en je Onze Vrede heb gegeven zodat je je nooit verlaten voelt; We hebben je gezalfd in onze Liefde; je bent Ons kind dat in Ons groeide; We vormden je om sterk te zijn en We verheugden ons in je nietigheid; 

Mijn Lied gaat over goedheid en gerechtigheid, Mijn Lied is voor jullie allen om voor altijd te zingen; kom altijd in Mijn Aanwezigheid met liederen van vreugde; kroon Me met Liefde en sta de vijand niet toe je fundering in Mij te ontwortelen; Ik beantwoord altijd je gebeden en voorzie in wat het beste voor je is; Ik stuur altijd meer voedsel dan je kunt eten! roep Me wanneer je wilt, Mijn Vassula; je zwoegen in deze dertig jaar zullen beloond worden, net als voor al degenen die voor dezelfde zaak van Gerechtigheid hebben gewerkt; de Hemel vergeet niet; alles wat je met Liefde doet omwille van Mij wordt meegeteld; je bent niet alleen! De Liefde is je altijd nabij… ic


[1] Ik hoorde toen: par excellence – wat betekent ‘voor alles’

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message